Stručný přehled

About IFS

IFS, jeden z předních světových dodavatelů podnikového softwaru, nabízí aplikace, které umožňují společnostem rychle reagovat na změny na trhu a využívat zdroje agilnějším způsobem, aby dosáhly lepší výkonnosti podniku a konkurenční výhody. IFS je skutečně globální, se sídlem ve Švédsku, s vedoucími pracovníky ve Velké Británii a silnou přítomností v šesti operačních oblastech: severní Evropa; západní Evropa; střední Evropa; východní Evropa; Amerika; a Afrika, Asie a Tichomoří. Tyto regiony mají zodpovědnost za prodeje a dodávky zákazníkům. Vývoj produktu, probíhá především ve výzkumných a vývojových centrech IFS na Srí Lance a ve Švédsku, včetně podpory podnikových funkcí. IFS podporuje více než 2400 zákazníků po celém světě ze své sítě místních zastoupení a přes rostoucí ekosystém partnerů.

IFS byla založena v roce 1983 a má 2700 zaměstnanců po celém světě. S IFS Applications™, výkonným řízením služeb a mobilních funkcí, je IFS průkopníkem řešení řízení služeb založeného na komponentách a ERP softwaru. Komponentová architektura poskytuje řešení, která lze snadno implementovat, provozovat a aktualizovat. Podnikový software IFS Aplikace  poskytuje zvýšenou ERP funkcionalitu, včetně CRM, SCM, PLM, CPM, řízení podniku, majetku a schopnosti MRO.

S vlastními zdroji a ve spolupráci s partnery společnost IFS vyvíjí, prodává a zavádí komponentový obchodní software. Společnost IFS se zaměřuje na omezený počet odvětvových segmentů, aby byla schopna vyhovět zvýšené poptávce po řešeních s robustní funkčností spojenou s hlubokými znalostmi odvětví.

Vývoj produktů skupiny se provádí především v centrech společnosti IFS pro výzkum a vývoj na Srí Lance a ve Švédsku.

Společnost vypracovala obchodní strategii pro partnery postavenou na spolupráci jak na místní úrovni v rámci regionu, tak na globální úrovni s velkými nadnárodními aliančními partnery. Tento model umožňuje společnosti IFS vstup na nové trhy s využitím lokálních znalostí a zdrojů a současně práci v rámci konzistentního globálního programu pro partnery.

Společnost IFS se zaměřuje na partnery, kteří nabízejí doplňkové produkty nebo technologie v rámci produktu nebo odvětvového segmentu, v němž společnost IFS působí. Cílem je poskytovat zákazníkům řešení, která zvýší hodnotu jejich investice do IFS Aplikací. Dva příklady těchto partnerů jsou Microsoft a Oracle. Spolupráce se společností Microsoft se zaměřuje na uživatelské rozhraní, oblast business intelligence a cloudové platformy, zatímco spolupráce se společností Oracle je orientována především na databáze a middleware.

Ekosystém technologických partnerů zahrnuje velký počet regionálních a globálních poskytovatelů. Zavedení formálního programu pro partnery v druhé polovině roku 2013, který vyžaduje přípravu společných prodejních a marketingových plánů spolu s různými závazky týkajícími se aktivit partnerů, posílí přítomnost společnosti IFS na hlavních vertikálních trzích a umožní společnosti další odlišení se od konkurence. Společnost IFS také aktivně rozvíjí síť partnerů se systémovými integrátory (SI), kteří pomáhají organizacím s definováním a implementací řešení od společnosti IFS přizpůsobených jejich jedinečným potřebám.

  • Společnost IFS posílí svůj zisk, cash flow a finanční pozici zaměřením se na růst prodeje, snížení nákladů a zvýšení podílu na trhu ve vybraných odvětvích.
  • Vývoj produktů společnosti IFS se zaměří na udržení pozice společnosti jako technického lídra v oblasti komponentového obchodního softwaru pro globální trh.
  • Produkty společnosti IFS budou podporovat standardy, které jsou pro naše zákazníky důležité. Společnost bude dodávat integrovaná internetová řešení, jež umožní rozšířenou spolupráci mezi zákazníky, dodavateli a partnery.
  • Produkty společnosti IFS, její metody, systém podpory a infrastruktury budou podporovat zákazníky s globálními operacemi.

  • Společnost IFS se zaměří na omezený počet odvětvových segmentů, aby byla schopna vyhovět zvýšené poptávce po řešeních s robustní funkčností spojenou s hlubokými znalostmi odvětví.

  • Společnost IFS bude i nadále rozvíjet spolupráci na místní i globální úrovni, aby mohla pokračovat v posilování svých kompetencí a přítomnosti na trhu s nižším rizikem a kapitálovými požadavky.

  • Společnost IFS si bude udržovat vlastní dodavatelské kapacity u konzultačních služeb vztahujících se k implementaci a použití IFS softwaru na důležitých trzích a k podpoře svých partnerů.

  • Schopnost společnosti IFS nabízet zdroje pro zákaznické projekty a spolupráci s partnery z jednotky na Srí Lance zvýší její konkurenceschopnost.

  • Společnost bude stimulovat zvýšenou mobilitu u všech svých zaměstnanců za účelem zvýšení kompetencí a pochopení různých mezinárodních trhů.

Poznejte společnost IFS

Lidé se často ptají, proč naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi. Jedním z důvodů je náš přední podnikový software navržený a vyvinutý ve spolupráci s našimi zákazníky tak, aby zvýšil jejich agilnost.

Stáhnout brožuru

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás