Riziko a nejistoty

Společnost IFS je ve svých operacích vystavena určitým rizikovým faktorům, které mohou mít ve větší či menší míře dopad na provozní výsledek. Jedním z těchto rizik je rychlý technologický vývoj v daném průmyslovém odvětví, což může vytvářet potřebu zásadních technologických změn. Další příčina nejistoty je schopnost přilákat a udržet důležité personální zdroje, a to zejména na trhu práce, kde se poptávka po atraktivních zaměstnancích a náklady na ně zvyšují. Vedle výše uvedených rizik je společnost IFS ve své obchodní činnosti vystavena dalším provozním a právním rizikům a nejistotám, a to včetně zákaznických projektů, závislosti na určitých dodavatelích a partnerech, výsledku skutečných a možných sporů a vlivů měn.

Společnost IFS se domnívá, že svým využitím technologie komponent a zavedením interních procesů a postupů taková rizika vyřešila a přijala opatření, aby je snížila a měla je pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost se v provozních činnostech neangažuje, její riziko je omezeno na financování, cizí měnu a likviditu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY

CEO Alastair Sorbie

Telefon: 44 1494 428900

Contact Alastair Sorbie

Vedoucí pro vztahy s investory Frédéric Guigues

Telefon: 46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues