Podniková řešení komerčního letectví

Commercial Aviation

Trh správy a podpory komerčního letectví se mění nárůstem využívání smluvních služeb, řešeními typu „power by the hour“, tlakem na standardizaci, poptávkou po agilitě, díky které lze zvládat trvalé zdokonalování a nové technologie, i správy sledování, shody a rizik a podpory celého provozního cyklu aktiv – to vše jsou dnes klíčové požadavky podniků v sektoru komerčního letectví (provozovatelů, dodavatelů a poskytovatelů služeb).  Společnost IFS buduje a nasazuje řešení s možnostmi, které pokrývají všechny aspekty životního cyklu letadla, motorů a komponent letadla.

IFS Aplikace podporují průmyslové odvětví komerčního letectví tím, že nabízejí jedinečné spojité řešení pokrývající traťovou údržbu, základní/těžkou údržbu, podnikové funkce (MRO) a podnikové funkce (firemní).  Řešení pro komerční letectví snižuje rizika díky uznávané výkonnosti správy COTS/MRO/aktiv, výhodám meziodvětvových investic do specializovaných možností a potenciálnímu snižování provozních nákladů prostřednictvím efektivity spojitého procesu.  IFS Aplikace nabízí efektivnější celkový proces údržby a související výhody efektivity.

  • Správa majetku a vozového parku
  • Těžká údržba
  • MRO kompletace celku
  • Komponenta MRO
  • Řízení výkonnosti podniku (CPM)
  • Řízení dodavatelského řetězce a skladu
  • Údržba, oprava a generální revize (MRO)

Optimalizace plánování a údržby letadel

11 % nákladů leteckých společností připadá na údržbu, ale díky řešení TPOA od společnosti IFS vám pomůžeme snížit náklady na údržbu a zvýšit zisky. Podívejte se na naše video a zjistěte více informací.

How to increase profits and reduce maintenance costs with IFS’s TPOA

 

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k letectví a obraně

Download

Zdroje

BROŽURA: IFS APLIKACE PRO MRO

Zjistěte, jakým způsobem byly IFS Aplikace pro MRO navrženy tak, aby vám pomohly zajistit včasné dodávky, zlepšit doby obratu nákladově nejefektivnějším způsobem, poskytovat zákazníkům nejlepší možnou hodnotu a maximalizovat zisky.

Přečíst další informace v naší brožuře