PŘEHLED ODVĚTVÍ TĚŽBY ROPY A PLYNU

Více než 400 společností orientovaných na projekty a majetek používá IFS Aplikace pro správu provozních prostředků (EAM), plánování podnikových zdrojů (ERP) a zajištění dalších funkcí. Naše zaměření na ropu a plyn se projevuje jednak hlubokými odbornými znalostmi z tohoto průmyslového odvětví a jednak dosavadními úspěchy u zákazníků. Společnost IFS nabízí flexibilní řešení orientovaná na projekty a majetek, která řídí celý životní cyklus smluv, projektů, majetku a služeb.

IFS Aplikace jsou podle skupiny ARC Advisory Group nejpoužívanějším řešením pro správu provozních prostředků (EAM) v odvětví těžby ropy a plynu a představují preferovanou volbu pro dodavatele EPCI (konstrukční návrh, nákup, výstavba a instalace), dodavatele ropných plošin, dodavatele strojního vybavení pro ropný průmysl a společnosti poskytující offshore servis po celém světě.

Oil and gas corporate video

 

Dodavatelé ropných plošin

oil and gas

Software pro ropné plošiny musí zvládat víc než jen pouhé plánování podnikových zdrojů (ERP). Toto vysoce rizikové odvětví vyžaduje cílené řešení pro ERP, správu provozních prostředků (EAM), správu integrity aktiv (AIM), údržbu na základě rizik a další funkce.

Dodavatelé ropných plošin

Dodavatelé EPCI

pipeline

IFS Aplikace pro dodavatele EPCI (konstrukční návrh, nákup, výstavba a instalace) nabízí průmyslovému odvětví ropy a plynu moderní, ověřené, projektově řízené podnikové řešení pro účinné zvládání rozsáhlých modifikací a smluv o EPCI.

Dodavatelé EPCI

Offshore servis

oil and gas

Správa integrity aktiv je v pobřežním ropném a plynárenském průmyslu velmi důležitá. Nekryté prostoje přímo ovlivňují výsledky, a proto je nutné tyto situace eliminovat. IFS Aplikace představují pro vlastníky majetku a dodavatele služeb softwarové řešení založené na průmyslovém odvětví, jež zajišťuje efektivnější procesy a zvyšuje příjmy ze služeb.

Offshore servis

Oilfield Pipeline Management

Oilfield Pipeline Management

Oilfield pipeline operations need physical assets to perform with minimum failure and downtime. IFS Applications tracks key asset and project lifecycles to enable you to conduct timely maintenance, record repair trends and streamline project timelines.

Oilfield Pipeline Management

Onshore Oilfield Service Providers

Onshore Oilfield Service Providers

To succeed, onshore oilfield service operations must effectively manage the countless moving pieces involved in the enterprise. IFS enterprise software provides management, tracking and reporting capabilities that keep your onshore oilfield service company functioning at peak performance.

Onshore Oilfield Service Providers

Jak vám ERP systém může pomoci dodržovat standardy kvality a legislativu

Manufacturing Software blog post image

Výrobci jsou pod neustálým tlakem ze strany příslušných úřadů a zákazníků, aby splňovali určité standardy nebo právní předpisy…

Zobrazit všechny nejnovější příspěvky na blogu