Pobřežní provozy a námořní služby

Pro společnosti podnikající v tomto průmyslovém odvětví, jako jsou například majitelé a provozovatelé FPSO a FSO, seismologických lodí, OSV (lodí pro offshore servis) a dalších námořních lodí, je charakteristické, že podnikají v globálním a legislativně náročném prostředí. Čelí takovým výzvám, jako je struktura o více společnostech, globální logistika, optimalizace zdrojů, kontrola a správa projektů a investic a provozní projekty.

Společnost IFS nabízí úplná integrovaná řešení pro ERP, která pokrývají novou výrobu, modifikace a provozy v celém hodnotovém řetězci. Průmyslové řešení společnosti IFS zahrnuje podporu konstrukčních návrhů, správy dokumentů, projektů, konstrukce, provozů, logistiky, údržby, financí a lidských zdrojů. 

IFS Aplikace jsou předním řešením správy, provozu a údržby pokročilých offshore aktiv na trhu. Naše rozsáhlé zkušenosti z průmyslového odvětví se odrážejí nejen v řešení, ale také v našich ověřených dosavadních výsledcích úspěšného a rychlého zavádění.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pro firemní IT a systémy ve společnosti BW Offshore, vybral jako dodavatele ERP společnost IFS. Společnost BW Offshore je předním světovým dodavatelem plovoucích výrobních služeb průmyslovému odvětví ropy a plynu.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi (část 1)

Špičková kvalita

Společnost IFS byla ve výzkumu Magic Quadrant společnosti Gartner označena za lídra v oblasti ERP systémů pro středně velké společnosti orientované na produkt. Rovněž byla skupinou ARC Advisory Group vyhodnocena jako přední dodavatel EAM softwaru pro odvětví ropy a plynu. Mnoho společností na celém světě zaměřujících se na pobřežní provozy a námořní služby spoléhá na IFS Aplikace. 

PODPORA RŮZNÝCH PROSTŘEDÍ

Jelikož majitelé a provozovatelé mobilního majetku působí ve skutečně globálním prostředí, je důležité, aby podnikové řešení podporovalo několik míst, měn i jazyků. Řešení musí podporovat různé typy společností provádějících své operace na moři, na pobřeží i na pevnině a působících v různých zemích s různou daní z přidané hodnoty (DPH) a ostatními daňovými požadavky. Společnost IFS umožňuje snadné nastavení a správu společností prostřednictvím použití průvodců, šablon a replikačních úloh. Řešení využívá také funkci paralelní měny za účelem sledování transakcí, místní měny a funkční měny / měny pro výkaznictví.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V REÁLNÉM ČASE

Aby bylo zajištěno optimální řízení nákladů a času dodání, jsou obvykle nové stavební smlouvy nebo smlouvy na úpravy realizovány jako projekty. V aplikaci IFS Řízení projektu jsou určené činnosti projektu vykonávané v rámci sítě spolupracovníků základem pro plánování pracovních prvků, včetně zařízení a zaměstnanců. Konfigurovatelné panely pro plánování operací umožňují vizuální kontrolu a sledování postupu, nákladů a probíhajících změn. Projektoví inženýři potřebují jen krátký okamžik k tomu, aby zjistili, kde se nacházejí.

PODPORA PRO POHYB PLAVIDEL

Majitelé a provozovatelé mobilního majetku se musí neustále potykat s různými změnami v nařízeních v závislosti na poloze plavidla a sídle příslušných společností. Jedním z hlavních faktorů úspěchu pro společnosti poskytující offshore servis je schopnost podporovat historii a sledovatelnost plavidel po celou dobu provozního cyklu zahrnujícího pohyby plavidel mezi majiteli a provozujícími společnostmi, kotvení v loděnicích a provádění úprav. IFS Aplikace pro mobilní majetek na moři podporují proces přiřazení plavidel k různým typům společností i zrušení tohoto přiřazení, čímž se zabrání přeřazení plavidla kvůli chybějící historii protokolování.

PODPORA GLOBÁLNÍ EXPANZE VČETNĚ BRAZÍLIE

Společnost IFS jako jeden z mála poskytovatelů ERP řešení na trhu vydala základní verzi IFS Aplikací, která podporuje právní požadavky Brazílie s možností okamžitých aktualizací v případě změn právních předpisů.

PODPORA KOMUNIKACE NA MOŘI I NA PEVNINĚ

IFS Okamžitá replikace je jedinečné řešení pro rychlou replikaci dat mezi pobřežními plošinami a zařízeními na souši. Toto řešení replikuje prostřednictvím satelitu dokumenty a transakční data v rámci procesů údržby a logistiky. 

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJE VYSOKOU MÍRU PŘEHLEDNOSTI A SLEDOVATELNOSTI

Integrované průmyslové řešení zabezpečující transakce a zvyšující přehlednost a transparentnost v oblasti využívání zařízení, materiálu a zaměstnanců. 

ŠPIČKOVÁ ŘEŠENÍ ÚDRŽBY A LOGISTIKY

Podpora plánování provozních procesů a provádění údržby, logistiky materiálu a zaměstnanců zvyšuje provozní efektivitu a snižuje prostoje.

IFS APLIKACE PRO MOBILNÍ MAJETEK

Click to expand

ERP pro plovoucí výrobní, skladovací a vykládací jednotky (FPSO)

ERP for floating production

Když vaše klíčové prostředky představují výrobní plavidla, která pracují na moři na řadě míst po celém světě a jsou speciálně přestavěna inženýry a partnerskými loděnicemi, přičemž celý tento proces je velmi komplexní a trval řadu let, jsou vaše požadavky na podnikový software zcela konkrétní a specifické.

Propagační materiál ke stažení

Yinson

Yinson

 
“Jsme velmi rádi, že můžeme tento projekt implementace uzavřít pouhých šest měsíců po jeho zahájení. Za tak rychlé nasazení z velké části vděčíme odhodlání a úsilí obchodních konzultantů společnosti IFS, kteří navázali úzkou spolupráci s organizací Yinson. Společně jsme implementovali projektově orientované průmyslové řešení, které nevyžaduje žádné zásadní úpravy.”

Brad Neve, finanční ředitel společnosti Yinson

 

IFS APLIKACE PRO MOBILNÍ MAJETEK: PERSPEKTIVA CFO

Vedoucí pracovníci v globálním odvětví FPSO jsou svědky zásadních změn v jejich podnikatelském prostředí. Globální odvětví FPSO vyznačující se nebývalým rozvojem kapitálových investic prochází významnou strukturální změnou a zásadním posunem v oblasti požadavků na provozní a finanční výkonnost.

Stáhnout souhrnný přehled