Správa potrubí z ropných polí

pipeline

Operace týkající se potrubí z ropných polí se výrazně spoléhají na bezvadný výkon a funkčnost fyzického majetku. Bez ohledu na to, zda se jedná o potrubí, čerpadla, ventily či regulační prvky, když selže kterékoliv z těchto zařízení, znamená to ztrátu provozní doby a peněz. Eliminace poruch a odstávek je cílem každého provozu potrubí pro ropu a plyn. Pečlivé monitorování životního cyklu a řízení projektů je klíčem k udržování operací v chodu s optimálními úrovněmi a současným omezením nákladů projektu a odstávek zařízení.

Nejlepší poskytovatel řešení pro správu majetku v odvětví těžby ropy a plynu, společnost IFS, nabízí komplexní řešení navržená pro řízení kapitálových projektů a usnadňování procesů údržby, oprav a generálních oprav. Monitorováním celého životního cyklu klíčového majetku a projektů umožňují řešení společnosti IFS provádět včasnou údržbu, zaznamenávat trendy týkající se oprav a racionalizovat časové osy projektů.

Řízení plánu údržby

Bez řádného monitorování a vykazování je zajištění pravidelné a požadované údržby problémem. Společnost IFS zjednodušuje harmonogramy údržby, připomíná opravy a vytváří plán budoucí péče o důležitý majetek z provozního hlediska. Podporou proaktivní údržby zařízení zajišťuje společnost IFS bezvadný průběh operací týkajících se potrubí pro ropu a plyn.

Komplexní správa služeb v terénu

Řízení údržby je důležité a stejně tak zásadní je i správa programů týkajících se služeb v terénu, které jsou určeny k výkonu údržby. Řešení společnosti IFS zajišťují plnou kontrolu nad harmonogramem služeb v terénu, sledováním údržby v terénu a skladovými položkami za účelem snadného dosažení optimálního výkonu pracovníků údržby v terénu.

Řízení kapitálových projektů

Řízení obrovského počtu pohyblivých dílů, které jsou součástí výstavby potrubí pro ropné pole, je úkol na plný úvazek. Řešení společnosti IFS poskytují rozsáhlé funkce pro projektové řízení, které jsou zapotřebí pro sledování postupu projektu výstavby potrubí od začátku až do konce.

Řešení na míru pro operace týkající se potrubí pro ropu a plyn

Mnoho řešení pro řízení podniku umí řešit některé aspekty provozu potrubí pro ropu a plyn, ale žádné z nich nenabízí komplexní funkce, kterými disponují řešení společnosti IFS. Bez ohledu na to, zda se jedná o správu majetku nebo správu služeb v terénu, jsou naše řešení dostatečně robustní a řeší každý jednotlivý aspekt vašich operací.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

Příběh zákazníka: VBMS

Díky IFS Aplikacím očekává společnost VBMS lepší podporu mezinárodního růstu a to, že systém umožní společnosti lépe reagovat při přípravě smluv o konstrukčním návrhu, nákupu a výstavbě (EPC). Získejte další informace o úspěšném používání IFS Aplikací našimi zákazníky.

Přečíst další informace v tomto příběhu zákazníkaStory