SPOLEČNOST IFS ZNOVU LÍDREM V OBLASTI ERP

Gartner

“Produkty lídrů v oblasti ERP pro středně velké společnosti mají rozsáhlé a robustní funkce, které řeší celou řadu klíčových požadavků uživatelů.”
– Výzkum Magic Quadrant společnosti Gartner v oblasti systémů ERP s jednou instancí pro středně velké společnosti orientované na produkt (prosinec 2015)

Access a complimentary copy of the report

Společnost Gartner označila IFS za vyzyvatele v oblasti EAM softwaru pro odvětví energetiky a veřejných služeb

Gartner

“Z technického hlediska jsou aplikace EAM navrženy tak, aby je mohlo používat velké množství uživatelů (typicky více než 100 uživatelů současně) a bylo možné je z jedné centrální databáze spustit na více pracovištích, takže dokáží uspokojit požadavky celého podniku a nikoli jen požadavky oddělení či pracoviště.”
– Gartner Magic Quadrant for Energy & Utilities Enterprise Asset Management

Přístup k bezplatné kopii záznamu