IFS Aplikace Architektura a technologie

IFS Aplikace jsou tvořeny komponentami, z nichž každá poskytuje podnikové funkce a podporuje integraci s ostatními instalovanými komponentami. To umožňuje změnu a vývoj v rámci komponenty, aniž by došlo k ovlivnění ostatních komponent. Společnost IFS se svou prověřenou strategií zaměřenou na měnící se prostředí nabízí podrobné a přehledné představení nových technologií zaváděných do provozních systémů. Tím je zajištěno, že společnost bude moci při svém podnikání vždy těžit z nejnovějšího technologického pokroku. Otevřenost a závazek společnosti IFS dodržovat standardy chrání investice před proprietárním uzamčením. IFS Aplikace podporují jak technologie společností Microsoft®, Oracle® a IBM, tak i Linux či JBoss™ a další otevřené technologie, aby mohly společnosti využívat konkurenci na trhu ve svůj prospěch. IFS Service-Oriented Architecture Component™ spojuje agilnost a snadnost používání architektur orientovaných na služby (SOA) s osvědčenými výhodami komponent a objektovou orientací (OO) za účelem vytvoření výkonné architektury. Integrace s ostatními aplikacemi je podporována prostřednictvím technologií XML, Java, .NET a webových služeb. IFS Enterprise Explorer, webové rozhraní a portálové rozhraní jsou navrženy tak, aby byly atraktivní, intuitivní, efektivní a vyhovovaly konkrétním úlohám uživatelů. Vzhledem k tomu, že jsou podnikové aplikace pro společnosti, které je používají, velmi důležité, věnuje společnost IFS zvláštní pozornost vlastnostem produktů, jako je zabezpečení, škálovatelnost a dostupnost. Funkce zabezpečení jsou integrovány do IFS Aplikací, které tak standardně nabízí bezpečnější možnosti konfigurace. Všechny vrstvy na straně serveru, včetně databázových a aplikačních serverů, lze seskupit za účelem dosažení maximální dostupnosti.

Informace o souboru: Propagační materiál, pdf 0.5 MB

Share via E-mail Share to Twitter Share to LinkedIn Share to Facebook Share to Google+

Propagační materiál

Chcete-li si zdarma stáhnout kopii, vyplňte dotazník níže.

Informace o vás