IFS Aplikace – prověřená cesta k agilitě podniku

IFS Aplikace jsou jedinou integrovanou sadou aplikací, která umožňuje globálním a náročným podnikům úspěšně zvládat čtyři klíčové procesy: Správa služeb a majetku, výroba, projekty a řízení dodavatelského řetězce.

Propagační materiál: Plánování za účelem změny

Být ve správnou dobu na správném místě je nepostradatelná obchodní dovednost. Jak toho však dosáhnout ve světě, jehož budoucnost se každým okamžikem mění? Klíčem je reagování na vývoj událostí. Dlouhodobé investice do podnikového softwaru musí tuto schopnost reakce zajistit. Tento propagační materiál popisuje pět výzev souvisejících se schopností reagovat, do kterých lze investovat nákupem podnikového softwaru.

Propagační materiál: Plánování za účelem změny

Kompletní sada ERP

IFS Aplikace obsahují finance, personalistiku, řízení jakosti, správu dokumentů, CRM (Řízení vztahů se zákazníky), Business Intelligence, řízení trvalé udržitelnosti a další klíčové funkce, které pomáhají při řízení celého životního cyklu produktů, aktiv, zákazníků, projektů a dalších. Prozkoumejte náš produkt díky této interaktivní grafice:

IFS Financials

Finanční komponenty IFS poskytují ucelený pohled na vaši firmu z různých perspektiv. Jakmile si všimnete trendu, který stojí za prošetření, můžete si vyhledat všechny detaily o příslušných finančních transakcích. Tyto komponenty posilují kontrolu na všech úrovních organizace a odpovídají regulačním potřebám po celém světě.

Cash Flow
IFS Cash Flow™ nabízí flexibilní analýzy likvidity založené na různých scénářích, které si můžete zvolit. K promítnutí vaší finanční pozice můžete použít zákaznické objednávky, nákupní objednávky, pohledávky a závazky. Pomocí těchto informací můžete provést analýzu vaší společnosti a zajistit tak lepší správu hotovosti a strategické rozhodování.
Majetek
IFS Majetek™ usnadňuje strategické řízení majetku vaší společnosti. Plně integrovaný nástroj pro účtování, který zahrnuje podporu odpisových metod několika zemí, což z něj činí perfektní nástroj pro řízení majetku globálního podniku.
Pohledávky
IFS Pohledávky™ usnadňuje fakturaci a platbu zákazníkům. Automaticky pracuje s kódy běžných transakcí. Díky propojení se zákaznickými objednávkami a funkcí pravidel účtování pomáhá minimalizovat chyby a zjednodušit postupy.
eFaktura
IFS eFaktura™ vylepšuje a automatizuje postup práce při fakturaci dodavatelům snížením počtu faktur vyžadujících ruční zpracování. K dispozici je také skenování faktur nebo jejich elektronická podoba. Pokročilá pravidla pro autorizaci a párování s nákupními objednávkami výrazně urychlují zpracování faktur. Zprávy, události a záznamy historie tento proces dále vylepšují a usnadňují sledování.
Závazky
IFS Závazky™ zjednodušuje zpracování vašich přijatých faktur a plateb. Podpora samofakturace navíc snižuje množství práce s fakturami. Celá řada měn a možností úhrady navíc přispívají k agilitě této komponenty, zatímco funkce pro sledování a analýzu zajišťují kompletní kontrolu.
Konsolidace
IFS Konsolidace™ vám umožňuje konsolidovat data z libovolného množství společností do jednoho místa. Můžete sledovat různé grafy týkající se účtů, rozpočtů a měn od poboček až k mateřským společnostem. Díky výpisům dat poboček pořízených v určitém období mohou vedoucí sledovat aktuální konsolidované finanční informace, kdykoli je to nutné.
Správa rozpočtu
IFS Správa rozpočtu™ vám umožní řídit plánování, sestavování rozpočtu a předpovídat tok práce v IFS Aplikacích. Můžete ji použít k nastavení podnikové strategie, stanovení cílů měřitelného cíle nebo pro šablony rozpočtu. Průběžné plánování a předpovědi vám umožňují monitorovat a aktualizovat proces ve všech etapách. Tato komponenta byla navržena tak, aby spolupracovala s aplikací Microsoft® Excel®.
Finance projektu
IFS Finance projektu™ vám nabízí jasný přehled o financích projektu v reálném čase – a to i v době, kdy projekt probíhá. Potřebujete-li detailnější analýzu, můžete také provést rozklad na data. Začleněná pravidla účtování projektu vám poskytují podporu v souvislosti s různými metodami kapitalizace a požadavky na uznání výnosu.
Hlavní účetní kniha
IFS Hlavní účetní kniha™ zajistí, že budete mít vždy pevný základ pro finanční analýzu a výkaznictví a také výkonné funkce pro simulaci, včetně několika hlavních účetních knih a pravidel distribuce. Pomáhá vám získat a konsolidovat finanční události ze všech systémů a poboček do podnikové skupiny.

IFS Human Resources

Naše komponenty pro lidské zdroje šetří čas a peníze, neboť vám pomohou řídit nejcennější zdroje vašeho podniku nákladově efektivním způsobem. Tyto komponenty nabízejí rychlou a přesnou analýzu, která splní všechny hlavní potřeby vašeho podnikání po stránce rozvoje zaměstnanců. Zajišťují základní procesy pro řízení pracovních postupů a úspěšné a strategické řízení lidského kapitálu.

Samoobslužný portál
IFS Samoobslužný portál™ nabízí kompletní samoobslužný nástroj pro manažery a zaměstnance, který zajišťuje vysokou kvalitu dat a angažovanost zaměstnanců. Manažeři vykonávají úlohy týkající se lidských zdrojů (HR) prostřednictvím webových stránek navržených na míru jejich potřebám. Zaměstnanci aktualizují svá vlastní data, žádají o interní pracovní příležitosti atd.
Health & Safety
IFS Health & Safety™ vám umožňuje zefektivnit procesy ochrany zdraví a bezpečnosti ve vaší organizaci v souladu s normami stanovenými regulačními orgány. To zahrnuje širokou škálu funkcí od sledování nehodovosti a nemocnosti až po přijímání opatření, řízení bezpečnosti, lékařské prohlídky, informace o nebezpečnosti materiálu a osvědčení o první pomoci.
Mzdy
IFS Mzdy™ vám umožňuje zjednodušit a řídit všechny procedury týkající se mezd. Na vybraných trzích jsou dostupná kompletní řešení mezd, zatímco standardní rozhraní pro řešení mezd třetích stran je dostupné po celém světě.
Čas a docházka
IFS Čas a docházka™ usnadňuje správu informací o pracovní době vašich zaměstnanců. Rozdělení mzdové složky a výpočet flexibilní pracovní části, přesčasů, prémií za směny atd. jsou automatické a jsou porovnávány s centrálními pravidly. Kromě toho ušetříte spoustu času ve chvíli, kdy vstup zaměstnance zahrnuje současně mzdu, projekt, údržbu nebo výrobní systémy.
Řízení výdajů zaměstnance
IFS Řízení výdajů zaměstnance™ vám pomáhá zefektivnit a usnadnit tradiční řízení výdajů vašeho podniku a systém vykazování pomocí automatizace veškerých náležitostí od výpočtu daní po cestovní náhrady. Zaměstnanci na cestách mohou využít webové rozhraní k vykazování svých výdajů bez ohledu na to, kde se právě nacházejí.
Řízení školení
IFS Řízení školení™ poskytuje komplexní podporu pro podniky s náročnými operacemi interního školení. Umožní vám sestavovat požadavky na interní školení a používat je jako vstup pro plánování školení a automatickou aktualizaci složky zaměstnance po absolvování školení.
Vzdělávání zaměstnance
IFS Vzdělávání zaměstnance™ pomáhá vytvářet ve vaší společnosti strategické procesy a plány týkající se lidských zdrojů tím, že definuje požadavky na kvalifikaci/kompetence ve vašem podniku a spojuje je s dostupnými zdroji. Jakmile jsou požadavky stanoveny a zmapovány, můžete je využít při náboru či rozvoji zaměstnanců nebo k vytvoření seznamu zastaralých nebo nadbytečných kompetencí.
Nábor
IFS Nábor™ vám pomáhá zjednodušit přijímání nových zaměstnanců, protože podporuje všechny postupy přijímacího řízení od osobních žádostí po konečný přenos dat do složky zaměstnance.
Správa zaměstnanců
IFS Správa zaměstnanců™ vám umožňuje pohodlně mapovat do systému pozice a organizační struktury v rámci vaší společnosti a definovat pracovní požadavky a zaměstnanecké výhody. Poskytuje řízený přístup k datům zaměstnanců, čímž zjednodušuje správu informací o zaměstnancích, a zároveň slouží jako základ pro komplexní fungování všech procesů, které se týkají zaměstnanců.

IFS Konstrukce

Naše inženýrské komponenty usnadňují specifikaci a konfiguraci konstrukčních prvků, výrobků, sestav a zařízení. Zajišťují kvalitu zefektivněním správy veškeré související dokumentace včetně revizí. Kdokoliv v rámci organizace získá potřebné informace průběžně poskytující aktuální data nezbytná pro technická, administrativní nebo finanční rozhodnutí. Integrace procesů nákupu, inženýrského vývoje a výroby poskytuje skutečně ucelený obrázek o celé společnosti.

Dodávka podle projektu
IFS Dodávka podle projektu™ vám umožňuje koordinovat komplexní dodávky během celého jejich životního cyklu – od nabídky, detailního návrhu, nákupu, výroby a montáže až po testování, dodání, poprodejní podporu a údržbu.
Commissioning
IFS Uvádění do provozu™ vám umožňuje zajistit, aby veškeré části zařízení nebo průmyslového závodu byly navrženy, instalovány, testovány, provozovány a spravovány v souladu s provozními požadavky vlastníka nebo koncového klienta po bezpečné a řádné předání. To můžete provést v aplikaci například prostřednictvím balíčků mechanického dokončení a seznamů úkolů (známých také jako soupisy nedodělků).
Asset Design
IFS Asset Design™ poskytuje výkonné nástroje pro konstrukční procesy a podporu pro spolupráci přes internet. Jedná se o multidisciplinární konstrukční rámec pro tvorbu a spravování informací o objektech v podniku, rozvodných sítích, optických sítích a mnoha dalších typech budov a zařízení. Můžete přímo importovat informace o projektu od dodavatelů a konzultantů. Je úzce spojen s IFS Projekt a IFS Nákup a efektivně podporuje projekty EPCI a řízení materiálu. Spolu s IFS Údržba poskytuje kompletní podporu životního cyklu majetku, aniž by došlo k narušení procesů údržby, a to dokonce i pro rozsáhlé inovační projekty.
Změnové řízení
IFS Změnové řízení™ usnadňuje a urychluje vaše procesy konstrukčních změn. Umožňuje vám přijímat, prohlížet, kontrolovat a schvalovat změny před implementací objednávek konstrukčních změn.
PDM Konfigurace
IFS PDM Konfigurace™ podporuje konstrukční návrh, kontrolu konfigurace a sledování položek a výrobků. Pokročilé funkce pro správu revizí vám pomohou vyhovět přísným požadavkům nařízení a směrnic. Účinné vyhledávání „best-fit“ (nejlépe vyhovující) a funkce kopírování vám umožní opakovaně použít položky a návrhy a usnadnit tak standardizaci výrobků a součástek.

IFS Projekty

Naše projektové komponenty nabízejí spolu s dalšími komponentami IFS kompletně integrovanou sadu nástrojů pro řízení projektu během jeho celého životního cyklu. Díky kompletnímu spojení s ostatními komponentami IFS, jako jsou Financials, Pořízení, Sklad, Zákaznické objednávky, Výroba, Konstrukce, Human Resources, Správa dokumentace nebo Řízení majetku a služeb, je toto řešení používáno v mnoha typech podniků, které používají projektové zásady k řízení svého podnikání, včetně projektově založené výroby, konstrukce, výstavby, smluvní činnosti a infrastruktury, a v organizacích zaměřených na výzkum a vývoj.

Projektové výkaznictví
IFS Projektové výkaznictví™ vám umožňuje zpracovat převod nákladů projektu vůči konkrétnímu projektu včetně času, výdajů, materiálu a dalších typů různých nákladů. Tuto komponentu můžete také použít jako základ pro klienty fakturace v případech, kde jsou vyžadovány smlouvy o náhradách a připojení ceníků a stanovení, které sazby mají být použity.
Řízení rizik
IFS Řízení rizik™ vám umožňuje definovat hodnocení rizik projektu. Šablony rizik lze definovat uživatelem, a proto pomáhají vytvořit konzistentní pracovní postupy. Vzhledem k tomu, že jsou definovány potenciální problémy a jejich následky, můžete řídit činnosti a reakce potřebné ke snížení rizika.
Rozpočet projektu
IFS Rozpočet projektu™ vám poskytuje komplexní funkce pro řízení nákladů na projekt. Uživatelem definovatelné typy předpovědí projektu vám umožňují použít více odhadů projektu, rozpočtů, předpovědí, kontrol atd. Systém podporuje principy Odhad pro dokončení a Odhad při dokončení. Rozpočet lze kontrolovat pomocí struktury rozkladu nákladů (CBS) a struktury přerušení práce (WBS). Dostupná jsou také pravidla rozdělení, včetně S křivek a lineární metody.
Plánování a vytváření harmonogramů
IFS Plánování a vytváření harmonogramů™ vám umožňuje naplánovat harmonogram projektu v IFS. Ganttův graf ukazuje dostupné možnosti a logika plánování podporuje zohlednění závislostí a omezení. Dále lze využít plánování zdrojů a simulaci. IFS Aplikace nabízejí vzájemné propojení s nástroji jako Microsoft Project® nebo Primavera®.
Řízení projektu
IFS Řízení projektu™ vám umožňuje vytvářet projekty pomocí uživatelem definovaných struktur přerušení práce. Pomocí šablon lze zajistit konzistentnost obchodního procesu. Náklady, výnosy, hodiny a množství lze spojit s projektem WBS. Podporován je také průběh a spotřebovaná hodnota. Veškeré náklady jsou sledovány na všech úrovních WBS, včetně odhadu, základny, aktuální předpovědi, potvrzení, spotřebované hodnoty a skutečnosti. Komponenta projektů udržuje plán projektu, který je následně použit k vygenerování dílčích plánů pro další oblasti, jako je pořízení, návrh, výroba, instalace nebo výstavba.
Správa subdodavatelské smlouvy
IFS Správa subdodavatelské smlouvy™ vám usnadňuje řízení jednoduchých i složitých aktivit subdodavatelů; například tam, kde fázi výstavby zajišťujete prostřednictvím subdodavatele, vám tato komponenta umožňuje řídit rozsah prací. Můžete sledovat postup a provádět ocenění na základě metod ocenění, jako je kupříkladu progresivní metoda nebo instalované množství. Toto řešení dále nabízí účinné funkce pro správu změn, takže můžete snadněji řídit odchylky v daném rozsahu. Svým subdodavatelům můžete posílat pracovní předpisy, přijímat od subdodavatelů faktury a žádosti a generovat oceňovací certifikáty.
Řízení prodejních smluv
IFS Řízení prodejních smluv™ vám umožňuje řídit životní cyklus kupní smlouvy od nabídky a tendru přes její dokončení až po samotné předání. Získáte také funkci žádosti o platbu a můžete snadněji kontrolovat definovaná pravidla přirážek a zadržení, certifikáty a platby. Můžete generovat faktury a žádosti o platbu na základě celé řady flexibilních možností včetně průběhu, kvality, prodejní hodnoty, ceny s přirážkou a milníků. Podporována je také fakturace projektu formou náhrad. Tato komponenta má účinné funkce pro správu změn a řízení odchylek v daném rozsahu.

IFS Výroba

Naše výrobní komponenty kombinují jednoduchý, vysoce automatizovaný tok pro správu opakujících se úkolů pomocí funkce pokročilého řízení na základě výjimek, aby bylo možné výjimky vysledovat a vyřešit. Toto výkonné a komplexní řešení podporuje plánování, realizaci, kontrolu a analýzu mnoha typů výroby ve všech fázích výrobního procesu a pro všechny zaměstnance. Podporuje též zásady štíhlé organizace a smíšený režim výroby, kde je v jediném výrobním systému současně používáno více různých typů zpracování.

Návrh na zakázku
IFS Návrh na zakázku™ vám pomocí spojení projektů a výrobkových struktur usnadňuje realizaci návrhu dle požadavků zákazníka. Objednané výrobkové struktury musí být kombinací standardních výrobků a struktur konkrétního projektu. K zahájení pořízení použijete plán projektu a můžete zaznamenat každou změnu, což při dodání projektu zajistí optimální flexibilitu, kontrolu a nákladovou efektivitu.
Konfigurace | Výroba | Montáž na zakázku
IFS Konfigurace | Výroba | Montáž na zakázku™ vám pomáhá řídit a usnadnit výrobu na objednávku od pokročilé výroby na zakázku (MTO) až po jednoduché montáže na zakázku (ATO), a to jak v případě jedinečných návrhů a charakteristik na zakázku, tak v případě standardních výrobků.
Výroba na projekt
IFS Výroba na projekt™ vám poskytuje větší flexibilitu při výrobě v kontextu projektu, neboť vám umožňuje spojovat výrobní objednávky, DOP struktury, nákupní objednávky a další položky přímo s činnostmi v projektu. Funkci skladu lze realizovat v kontextu projektu a vy můžete materiál převádět mezi činnostmi projektu nebo mezi skladem projektu a standardním skladem.
Dávková výroba
IFS Dávková výroba™ vám nabízí konkurenční výhodu v podobě efektivnějšího plánování výroby, včasných dodávek a vyšší kvality výrobků.
Opakovaná výroba
IFS Opakovaná výroba™ zvyšuje vaši efektivitu snížením nebo dokonce eliminací transakcí ve výrobních procesech. V kombinaci s IFS Plánování můžete pomocí plánování požadavků na materiál (MRP) vytvořit hybridní nabídkový/poptávkový systém za účelem vygenerování plánů výrobní linky, vytvoření plánů dodavatele a dimenzování okruhů Kanban.
Komponenta MRO
IFS Komponenta MRO™ vám umožňuje optimalizovat dostupnost majetku a získat úplnou kontrolu nad náklady a riziky, příjmy a rozsahem. Dodává se s uživatelsky přívětivým grafickým uživatelským rozhraním, které podporuje produktivitu, takže můžete svůj dodavatelský řetězec učinit flexibilnějším a efektivnějším a s jistotou nabízet včasné dodání.
Výrobní objednávka
IFS Výrobní objednávka™ vám nabízí komplexní nástroj pro monitorování a kontrolu výrobních objednávek během celé doby jejich životního cyklu, který zajistí, že všechny práce ve výrobě budou realizovány dle plánu. Poskytuje vám podporu mnoha modelů výroby a je úzce spojen s IFS Kalkulace nákladů a IFS Sklad.
Plánování s omezenými zdroji
IFS Plánování s omezenými zdroji™ optimalizuje váš výrobní plán tak, abyste mohli rychle reagovat na změny na trhu a v požadavcích zákazníka. Identifikací omezení ve výrobě můžete zajistit včasné dodání a udržet výrobní náklady pod kontrolou. Kontrola způsobilosti na více úrovních a na více místech vám navíc poskytuje pokročilý nástroj pro přesný odhad času dodání. Tato komponenta obsahuje také Tabuli pro pokročilé plánování – off-line nástroj pro plánování, který můžete používat současně s on-line klientem.
Dílenské řízení výroby
IFS Dílenské řízení výroby™ představuje efektivní a jednoduchý způsob, jak mohou vaši zaměstnanci rychle vykazovat informace o výrobě. Zpřístupní vám stav operací, množství vyrobených a vyřazených položek nebo počet akumulovaných hodin obsluhy.
Náklady
IFS Náklady™ vám umožňuje lépe se rozhodovat tím, že vám nabízí náhled na náklady spojené s výrobky vašeho podniku. Podporuje tradiční kalkulaci nákladů, kalkulaci nákladů založených na činnosti (ABC) nebo jejich kombinaci.

IFS Dodavatelský řetězec

Naše komponenty pro distribuci spolu s výrobou tvoří základ našeho řešení řízení dodavatelského řetězce. Tyto komponenty nabízejí snadné použití, které potřebujete k lepší vizualizaci toku výrobků a efektivnímu využití systému, a dovolují vám také snadno se přizpůsobit různým distribučním modelům a pracovním metodám. Poskytují vám také agilnost, kterou potřebujete k růstu a podpoře změny vašeho podniku. Kromě toho můžete využít komunikaci v reálném čase napříč celým řetězcem od objednávky až k dodávce.

Předpověď poptávky
IFS Předpověď poptávky™ vám umožní vizuálně plánovat pomocí grafických prezentací. Tento vysoce kolaborativní, grafický a interaktivní nástroj je v současné době jedním z nejpropracovanějších a nejsnáze použitelných nástrojů pro tvorbu předpovědí na trhu.
Plánování více míst
IFS Plánování více míst™ vám pomáhá zvýšit včasnost dodávky a spokojenost zákazníka pomocí lepší předpovědi dodávky a poptávky po vašich výrobcích při práci na více místech. Můžete vyvíjet komplexní plány hlavní výroby, vypočítávat čistou potřebu materiálu pro jednotlivé fáze a optimalizovat velikost dávek, vytvářet objednávky distribuce a pak počítat potřebnou výrobní kapacitu.
Doplňování zásob
IFS Doplňování zásob™ vám umožňuje provádět diferencované a vysoce automatizované plánování zásob spojené s předpovědí poptávky. Činí doplňování zásob flexibilnějším tím, že nabízí řadu plánovacích strategií, jako jsou ekonomické množství objednávky, pojistná zásoba řízená úrovní služeb a speciální modely na zpracování položek s nízkou obrátkou zásob.
Distribuce
IFS Distribuce™ vám na základě flexibilní podpory pro řízení různých druhů poplatků, kampaní, propagací a rabatů usnadňuje komunikaci se zákazníky. Nabízí vám také podporu pro standardizovanou integraci mezi obchodními partnery s použitím GS1 včetně podpory pro GTIN (Global Trade Item Number – globální číslo obchodní položky) a SSCC (Serial Shipment Container Code – sériové číslo logistické jednotky).
Zákaznické objednávky
IFS Zákaznické objednávky™ slouží ke zpracování vašich zákaznických objednávek na jednom nebo více místech a jsou základní součástí řešení IFS Řízení dodavatelského řetězce. IFS Zákaznické objednávky poskytují nepřeberné množství možností tvorby cen ve vašem podniku a dovolují vám pracovat s cenovými modely upravenými na míru.
Pořízení
IFS Pořízení™ vám umožňuje zjednodušit správu pořízení a je základní částí řešení IFS Dodavatelský řetězec. Toto řešení vám pomáhá díky centralizovanému nakupování dosáhnout lepších cen od dodavatelů a je velmi vhodné pro globální společnosti operující na více místech.
Skladování
IFS Skladování™ vám pomáhá řídit celý proces skladování od přijetí zboží do okamžiku vydání. Toto řešení zahrnuje komplexní podporu sledování, řízení doby použitelnosti, konsignačních skladů a statistik. Vícenásobná prostředí jsou plně podporována za účelem usnadnění pohybu zboží mezi jednotlivými místy.

IFS Prodej a služby

Naše komponenty pro prodej a servis nabízejí podnikům procesy, které jsou nezbytné pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Řídí řetězec interakce se zákazníkem od obchodního zájmu přes cyklus prodeje až po následnou podporu a servis u zákazníka. Naše koncepce prodejů a servisu umožňuje podnikům zaměřit se na faktory, které prostřednictvím výrobku, servisu a podpory přinášejí zákazníkům vyšší hodnotu.

Komponenta opravy
IFS Komponenta opravy™ vám umožňuje řídit celý podnikový tok od přijetí položek k opravě po konečnou fakturaci. Toto řešení nabízí podporu pro jednodušší opravy s použitím výrobních objednávek nebo pracovních objednávek v závislosti na preferenci a také podporuje pokročilé/víceúrovňové struktury oprav s funkcí sledování v prostředí výrobních objednávek. Opravy prováděné na základě servisních smluv jsou podporovány stejně jako externí servisní objednávky.
Mapování
IFS Mapování™ vám umožňuje zobrazit dopravní trasy, upozornění na úlohy, které mají být provedeny, a efektivně plánovat úlohy na poslední chvíli. Poskytuje virtuální cestu a satelitní mapy s překryvnými informacemi o probíhajících nebo plánovaných úlohách, a je integrováno se službou Microsoft Bing Maps pro podniky (software + služba). Jakýkoli podnikový objekt, jako jsou zákazníci nebo zákaznické objednávky v IFS Aplikacích, může být konfigurován tak, aby se zobrazil na mapě.
Call centrum
IFS Call centrum™ vám umožňuje efektivně poskytovat vašim zákazníkům služby call centra a zajistit tak podporu výrobku nebo servis u zákazníka. IFS Call centrum podporuje také podrobnou analýzu, neboť obsahuje sadu připravených měření pro všechny úrovně procesu.
Dynamické plánování
IFS Dynamické plánování™ vám umožňuje optimalizovat vaši mobilní pracovní sílu dynamickým plánováním většího množství uživatelsky definovaných omezení, jako jsou dovednosti a smlouvy SLA, s cílem zlepšení služeb zákazníkům a efektivity práce. Značně škálovatelné řešení plánování, které zahrnuje modul pro dynamické plánování (DSE – Dynamic Scheduling Engine) a intuitivní pracovní plochu pro plánování za účelem řízení výjimek. K dispozici je jak na pracovišti, tak prostřednictvím cloudu (Software jako služba).
Servis u zákazníka
IFS Servis u zákazníka™ umožňuje v rámci servisních operací zefektivnit podnikové procesy zaměřené na zákazníka, a to od přijetí objednávky přes fakturaci až k analýze. Podporuje také plánování pracovních sil a servisu u zákazníka, stejně jako přesnou tvorbu cen během záručních období i po jejich uplynutí.
Správa servisní smlouvy
IFS Správa servisní smlouvy™ vám umožňuje přesně stanovit a kontrolovat úroveň servisu pro každého zákazníka a servisní činnosti. Zvyšuje efektivitu díky automatické kontrole a sledování bodů dohodnutých ve smlouvě.
Prodejní konfigurátor
IFS Prodejní konfigurátor™ plynule a pohodlně vede vaše prodejce a zákazníky výběrem výrobků, charakteristik a příslušenství. Jedná se o snadno použitelný „výrobkový rádce“, který vytváří konfigurace na základě sady otázek, jež přesně definují požadavky.
Internetový obchod
IFS Internetový obchod™ vám nabízí kompletní řešení pro webovou správu objednávek a současně ideální nástroj pro prodej náhradních dílů. Přináší celou řadu způsobů vyhledávání a výběru výrobků, kontrolu ceny a dostupnosti, registraci zákazníka a sledování objednávky.
CRM
IFS CRM™ vám umožňuje vytvářet jedinou firemní paměť s kompletně přehlednými informacemi o zákazníkovi. Můžete s ním integrovat procesy firemního zázemí přímo s procesy vedení.

IFS Údržba

Naše komponenty údržby jsou částí kompletního systému správy provozních prostředků (EAM), který vám umožňuje předvídat náhlé změny poptávky ve světě a přizpůsobit se jim. S řešením se snadno pracuje a nabízí komplexní a hlubokou funkčnost, jakou potřebujete pro každodenní údržbu i průběžný rozvoj a zdokonalování.

Celková efektivita zařízení
IFS Celková efektivita zařízení™ vám umožňuje zvýšit výnosy tím, že zjednodušíte vyhodnocování navrhovaných vylepšení výkonnosti zařízení a najdete rovnováhu mezi KPI tak, aby fungovaly co možná nejefektivněji. Spravuje všechny provozní události, jako jsou například dostupnost, výkonnost, kvalita a OEE. Toto řešení má snadno použitelné grafické rozhraní určené pro operátory a procesní inženýry.
Uzavírání B2B smluv
IFS Uzavírání B2B smluv™ vám umožňuje komunikovat se schválenými a zhodnocenými subdodavateli ohledně spuštění tendru na outsourcing služeb a údržby prostřednictvím portálu spolupráce. Tendry lze posuzovat mnohem snadněji a můžete získat lepší ceny a snížit administrativní náklady. Dojde také ke zlepšení kvality dat, neboť informace budou zadávány pouze jednou. Vítězní dodavatelé získají prostřednictvím portálu přístup k detailním pokynům a výkazům o provádění práce. Všechna data o dokončené práci budou poté dostupná z jednoho místa.
Komplexní MRO
IFS Komplexní MRO™ vám pomáhá nabídnout špičkové služby zákazníkům a snížit náklady díky štíhlejším a efektivnějším MRO operacím. Sladěním požadavků na personál, materiál a další zdroje můžete spolehlivě dodržovat data splatnosti a zlepšovat doby obratu.
Správa informací o vozidlech
IFS Správa informací o vozidlech™ usnadňuje a zefektivňuje integrovanou správu vozového parku a konfigurace a také zajištění shody s nařízeními. Podporuje kontrolu položek s výrobním číslem, provozní plánování, plánování preventivní údržby a řízení změn.
Integrace automatizovaných procesů
IFS Integrace automatizovaných procesů™ vám pomáhá řídit interakci s automatizačním vybavením od různých dodavatelů. Toto řešení využívá OLE pro kontrolu procesu (OPC) a IFS Connect jako komunikační platformu.
Preventivní údržba
IFS Preventivní údržba™ vám pomáhá spravovat plán pravidelné preventivní údržby. Můžete organizovat a připravovat všechny druhy úkolů v zařízení. Můžete také plánovat úkoly dle vlastních parametrů údržby, jako je stav stroje, konkrétní události, kalendář nebo dokonce i to, zda danou úlohu má vykonat zaměstnanec nebo dodavatel.
Plánování a alokace zdrojů
IFS Plánování a alokace zdrojů™ vám umožňuje plánovat zdroje efektivněji usměrněním plánování pracovních objednávek a plánování činností, přičemž poskytuje obvyklý způsob plánování preventivní údržby a zahájení opravné údržby. Grafické rozhraní založené na ikonách vám umožní rychle a jednoduše provádět změny. Díky spojení s IFS Human Resources umožňuje toto řešení automatické porovnání potřeb personálu s dostupností různých kompetencí. Navíc je u náročnějších činností údržby podporováno plánování s omezenými zdroji pro pracovní objednávky.
Pracovní objednávka
IFS Pracovní objednávka™ zefektivňuje vaše operace údržby, snižuje přímé a nepřímé náklady a redukuje ztrátu výnosů způsobenou prostoji. Spravuje všechny úkoly ovlivňující organizaci údržby – hlášení chyb, přípravu, plánování, plnění a konečné vykazování.
Zařízení
IFS Zařízení™ spravuje a člení informace o strojích, budovách, ventilačních systémech, systémech přepravy nebo o majetku, který je nutno udržovat. Díky plné integraci do komponenty IFS Asset Design nabízí řešení kompletního řízení životních cyklů majetku pro nová zařízení, operace i přestavby zařízení.

IFS Business Enablers

Komponenty našeho nástroje Business Enabler vám umožní navázat a zlepšit vztahy a využít výhod nejnovějších webových technologií. Zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům můžete zpřístupnit personalizované, přesné a naprosto aktuální informace prostřednictvím snadno použitelných, na rolích založených portálů a účelově postavených mobilních řešení. Podpůrné komponenty IFS prostřednictvím webových služeb poskytují integraci s interními a externími systémy a zároveň zajišťují bezpečnost, výkon a škálovatelnost.

Řešení pro spolupráci
IFS Řešení pro spolupráci™ vám umožní vytvořit personalizovaný portál pro vaše zákazníky, dodavatele a partnery a v IFS Aplikacích jim udělit přístup ke klíčovým procesům spolupráce. Tyto procesy pokrývají oblast od zákaznických objednávek a řízení podpory až po projekt a procesy řízení životních cyklů produktů (PLM) založené na spolupráci. Snadno použitelný webový portál nabízí v reálném čase informace týkající se procesů řízení dodavatelského řetězce (SCM) a on-line žádostí o nabídku (RFQ).
Osobní portál
IFS Osobní portál™ poskytuje všem uživatelům – zaměstnancům i obchodním partnerům – portál pro IFS Aplikace založený na rolích. Je to snadno konfigurovatelný vstupní bod, který nabízí přehled o informacích, jež lidé potřebují k úspěšnému výkonu své práce.
Mobilní a bezdrátové služby
IFS Mobilní a bezdrátové služby™ je unikátní mobilní síť nezávislá na zařízeních, která vám pomůže zvýšit produktivitu a snížit provozní náklady automatickým zaznamenáváním dat do pole a jejich synchronizací s podnikovými procesy v IFS Aplikacích.
IFS Systémová integrace a webové služby
IFS Systémová integrace a webové služby™ vám umožní integrovat IFS Aplikace pomocí webových služeb a dalších přenosových protokolů a provozovat je spolu s ostatními integrovanými řešeními, jako jsou například Microsoft® BizTalk® Server nebo Oracle BPEL Process Manager®.
Řízení událostmi
IFS Řízení událostmi™ umožňuje rozšířit funkce modulu IFS Osobní portál o proaktivní upozorňování lidí a spouštění akcí při konání podnikových událostí. Díky integraci s IFS Connect vám tato aplikace umožní registrovat se k odběru a přijímat upozornění prostřednictvím celé řady komunikačních kanálů, jako je například e-mail, SMS nebo váš vlastní portlet My Messages.

Multifunkční komponenty

Naše multifunkční komponenty jsou sadou výkonných nástrojů navržených k usměrnění, zjednodušení a realizaci nejdůležitějších procesů většiny odvětví a podnikání.

Pravidla účtování
IFS Pravidla účtování™ vám nabízí běžnou sadu pravidel pro ruční i automatické zaúčtování v rámci IFS Aplikací. Získáte výborný přehled, který zajistí účtovací model vaší společnosti. Standardizovaná rozhraní vám usnadňují realizaci transakcí odeslaných a přijatých z IFS Aplikací a podnikových řešení jiných výrobců.
Řízení trvalé udržitelnosti
IFS Řízení trvalé udržitelnosti™ vám poskytuje komplexní podporu na všech úrovních životního cyklu výrobku, napříč celým dodavatelským řetězcem, přes fázi používání až po ukončení životnosti. Zlepšuje využitelnost stávajících dat, umožňuje vytvářet deklarace o materiálu a deklarace o vlivu produktu na životní prostředí a slouží také jako základ pro tvorbu ekologických zpráv, jako je například GRI. Díky flexibilní povaze můžete tento nástroj použít pro všechny procesy shody, např. REACh, RoHS nebo OEEZ, stejně jako k ověřování ekologické značky.
Řízení životních cyklů
S IFS Řízení životních cyklů™ budete mít každý životní cyklus, s nímž zacházíte, pevně pod kontrolou, bez ohledu na to, zda se jedná o majetek, produkt, projekt, zákazníka, službu nebo jinou klíčovou obchodní činnost či provozní tok. Všechny informace a zpětné vazby, od návrhu po likvidaci a dále, jsou zdokumentovány ve stejném systému a jsou snadno dostupné komukoli, kdo je oprávněn k nim přistupovat – dnes i v budoucnosti. To znamená, že se můžete učit z minulosti, snižovat chybovost a průběžně zdokonalovat své obchodní procesy.
Správa dokumentů
IFS Správa dokumentů™ vám nabízí úplnou kontrolu nad dokumentací společnosti. Řeší proces tvorby a vývoje dokumentů a obsahuje snadno použitelné nástroje pro vyhledávání. Mezi další funkce patří správa průběhu prací, šablon, verzí a vydání, podpora skenování faktur (OCR) a označování změn. IFS Správa dokumentů uspokojí nejen všechny zdatné uživatele – její webové rozhraní je natolik uživatelsky příjemné, že dokonce i noví uživatelé ji budou schopni dobře ovládat během několika minut.
Business Intelligence
IFS Business Intelligence™ vás nechá rozhodnout, jak chcete své funkce BI nastavit. Můžete provozovat svou vlastní strategii a hladce ji začlenit do IFS Aplikací. Nebo se můžete rozhodnout pro komplexní řešení od společnosti IFS. V každém případě získáte kompletní podporu BI pro všechny vaše předprodejní a prodejní procesy.
Řízení jakosti
IFS Řízení jakosti™ umožňuje definovat kontrolní plány, prověřovat a kontrolovat instrukce, normy pro součástky, dodavatele nebo výrobní procesy a veškeré jejich kombinace. Vzorky jsou spojeny s výrobními objednávkami, nákupními objednávkami, výrobními čísly, čísly dávek a procesy s časovým razítkem. To vám poskytuje podporu pro nejběžnější SPC grafy pro proměnné a atributy, přičemž ukazatele způsobilosti lze vypočítat pro jakýkoliv proces. Můžete použít formuláře přehledu se standardními rozhraními k zadání produktů třetí strany pro pokročilejší statistické výpočty.
Řízení požadavků
IFS Řízení požadavků™ umožňuje zavést řízení požadavků založené na výrobním toku s možností kompletního sledování a okamžité expedice. Vaši zaměstnanci a partneři mohou registrovat výdeje, spojovat je s odpovídajícími podnikovými objekty a sledovat je prostřednictvím front nebo přímé expedice. IFS Řízení požadavků vám také umožňuje provádět zevrubné analýzy, neboť obsahuje sadu připravených měření pro všechny úrovně procesu.
Modely procesů
IFS Modely procesů™ vám poskytují integrovanou sadu nástrojů, metod a grafických modelů pro rozvoj a šíření pracovních postupů, rutin a odpovědností ve vaší společnosti. Můžete je použít k vyladění a komunikování procesů ve vaší společnosti během zavádění IFS Aplikací. Vytvořené grafické dokumenty se stanou modely pro vaši podnikovou strukturu a procesy.