IFS Řízení služeb v terénu pokrývá kompletní životní cyklus služeb. Zásluhou nejnovějších vylepšení a integrovaných funkcí IoT se jedná o nejlepší řešení ve své třídě, které nabízí nejkomplexnější propojené služby v terénu dostupné na trhu. Pomáháme organizacím, jako je ta vaše, maximalizovat provozní efektivitu, zvýšit příjmy, snížit náklady a zlepšit spokojenost zákazníků.

Výroky zákazníků společnosti IFS:

  • „Zvýšení produktivity techniků o 40 %“
  • „Zkrácení doby potřebné k poskytnutí služeb o 15 – 20 %“
  • Zvýšení počtu úspěšných oprav při první návštěvě o 10–20 %
  • „Zvýšení provozuschopnosti zařízení o 10 %“
  • Snížení nákladů na cestovné a přesčasy o 15 %"

Kontaktní centrum

Chcete-li skutečně optimalizovat organizaci svých služeb, potřebujete optimalizovat a automatizovat zákaznický servis a podpůrné procesy ve vašem kontaktním centru.

Kontaktní centrum

Správa záruk

Spravujte, zpracovávejte a sledujte všechny záruky po dobu jejich provozního cyklu, abyste zvýšili úroveň spokojenosti zákazníků, kvalitu produktu a snížili náklady na servis.

Správa záruk