Expert Blogs

experts

IFS Benelux heeft een sterke focus op service providers en de maritieme, offshore en manufacturing industrie. Deze focus heeft geresulteerd in een groot aantal tevreden gebruikers en een diepgaande kennis bij IFS van de bedrijfsprocessen binnen deze industrieën. Wij gebruiken deze diepgaande industriegerichte expertise om bedrijven te helpen met het verhogen van de flexibiliteit op de kerngebieden ERP, EAM en ESM.

IFS-experts Chris Thomassen, Jacques Moolhuijsen, Toine Beijers en Roy Wagemans delen graag hun vakkennis met u.

 

Concepten en innovatieve ontwikkelingen gebaseerd op persona's de 2de keer wel succesvol? door Toine Beijers

De geschiedenis barst van de geflopte concepten en leuke producten die uiteindelijk een stille dood sterven. Maar van alle gefaalde of uitgerangeerde producten zijn er altijd wel een paar die na een tijdje terugkomen en alsnog een enorm succes worden. Heb je er ooit bij stil gestaan hoe dat kan?

lees meer

Operational Intelligence: méér dan BI door Roy Wagemans

Besluitvorming in organisaties wordt met de dag complexer. Leidinggevenden moeten omgaan met een groeiende stroom aan data, een complex IT-landschap, veeleisende klanten, mondige medewerkers, de druk van social media en tal van nieuwe en veelbelovende technologische mogelijkheden. De noodzaak voor Operational Intelligence (OI) is dus groot.

lees meer

Drie manieren om meer te doen met minder in een service- of onderhoudsorganisatie door Jacques Moolhuijsen

De onderhoudsmarkt staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Aan de ene kant hebben serviceorganisaties te maken met sterke vergrijzing. Er zijn bedrijven waar op korte termijn een significant deel van de servicemedewerkers met pensioen gaat. Aan de andere kant is het voor bedrijven in de sector moeilijk om jonge mensen aan te trekken. Waar dat aan ligt, is niet zo gemakkelijk te bepalen. Het vak van servicemedewerker is dynamisch en interessant maar lijkt op dit moment te weinig jongeren aan te spreken.

lees meer

Pleidooi voor een Chief Service Officer door Jacques Moolhuijsen

Wanneer je op internet zoekt op CSO krijg je in hoofdzaak Chief Security Officer als resultaat. Niettemin is de Chief Service Officer in opkomst. En dat is niet eens zo opmerkelijk, omdat het werk van serviceorganisaties ingrijpend aan het veranderen is. Zij staan voor verschillende uitdagingen. Afgezien van het oplossen van praktische problemen, zoals een toenemend tekort aan goed gekwalificeerde medewerkers, is er voor de Chief Service Officer een hoop te doen.

lees meer

Zitten we echt midden in een IT-revolutie? Vijf voorspellingen voor 2015 nader bekeken door Toine Beijers

Begin 2015 werd een aantal voorspellingen gedaan over grote veranderingen in de IT-branche. Nu we het eind van het jaar naderen, is het interessant om te zien wat daarvan is uitgekomen. Vijf voorspellingen onder de loep. En hoe ga je er als IT-afdeling mee om?

lees meer

Digitalisering in bouw belangrijker dan BIM door Chris Thomassen

Alle discussies rond BIM herinneren ons aan iets wat we allang wisten: dat de bouw in veel opzichten een ouderwetse sector is, die nog altijd gebukt gaat onder gedateerde, sterk van Excel afhankelijke processen en afdelingen die los van elkaar opereren. Het is hoog tijd dat bouwbedrijven slimmer te werk gaan om de concurrentie vanuit het binnen- en buitenland het hoofd te kunnen bieden.

lees meer

Hoe verlaag je de drempel voor augmented reality in servicemanagement? door Jacques Moolhuijsen

Augmented reality (AR) in servicemanagement is bepaald geen nieuw concept. Brancheorganisatie Uneto-VNI introduceerde al in 2011, op de beurs Elektrotechniek, ‘het nieuwe installeren’, waarin de integratie van de fysieke en digitale werkelijkheid centraal stond. Het sluit perfect aan op de wens om het werk in servicemanagement interessanter te maken voor een jongere generatie, die heel gemakkelijk omgaat met moderne technologietools.

lees meer

Hoe 'Industrie 4.0' zorgt voor transformatie door Roy Wagemans

Bij Industrie 4.0 gaat het met name om het benutten van technologische ontwikkelingen op het gebied van Internet of Things (IoT), horizontale en verticale systeemintegratie, cybersecurity, de cloud, big data analytics, simulatie, 3D-printing, augmented reality en robots.

lees meer

Transformers Capitalize on Change door Roy Wagemans

De maritieme sector is sterk in beweging door allerlei politieke en economische ontwikkelingen. Zo zorgt de lage olieprijs al enige tijd voor flinke uitdagingen in bepaalde maritieme sectoren zoals de offshore, maar blijft de jachtbouw in Nederland – om maar een voorbeeld te noemen – het zeer goed doen. Verder weet de scheepsbouw, mede door verdergaande automatisering, zich prima te handhaven, terwijl de loonkosten in Nederland relatief hoog liggen. Om hierop in te spelen, is verandering nodig. Wie in staat is snel te schakelen of om te schakelen, kan concurrentievoordeel behalen. Dat bleek tijdens de businesslunch die IFS organiseerde naar aanleiding van de beurs Europort 2015 in Rotterdam voor een groep geselecteerde deelnemers uit verschillende branches. Centraal tijdens deze lunch stond de vraag hoe organisaties met behulp van technologie kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen van dit moment.

lees meer