At a glance

W skrócie

Firma IFS™ jest uznanym liderem w dziedzinie rozwijania i dostarczania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resources Planning; ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management; EAM) oraz zarządzania obsługą serwisową (Enterprise Service Management; ESM). Firma IFS oferuje aplikacje umożliwiające przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe i korzystanie z posiadanych zasobów w bardziej elastyczny sposób w celu uzyskania lepszej wydajności biznesowej i przewagi konkurencyjnej. Produkty firmy IFS są znane z przyjazności użytkownikowi, modułowej budowy i elastyczności umożliwiającej wsparcie klientów w sposób przez nich preferowany i sprawdzony.

Firma IFS jest spółką prawa publicznego (XSTO: IFS) założoną w roku 1983, zatrudniającą obecnie ponad 3300 pracowników. Firma IFS wspiera ponad milion użytkowników na całym świecie za pośrednictwem lokalnych oddziałów i poprzez rosnącą sieć swoich partnerów. Opracowywaniem naszych produktów zajmują się działy badań i rozwoju (zlokalizowane głównie w Szwecji i na Sri Lance), a wdrożenia prowadzimy w sześciu regionach: Europa Północna, Europa Zachodnia, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Ameryka Północna i Południowa, Afryka, Azja oraz rejon Pacyfiku.

Dzięki systemowi IFS Applications, zaawansowanej funkcjonalności zarządzania obsługą serwisową oraz funkcjom mobilnym firma IFS jest pionierem w dziedzinie opartego na komponentach oprogramowania do zarządzania serwisem oraz oprogramowania klasy ERP. IFS Zarządzanie Obsługą Serwisową jest wiodącym rozwiązaniem w dziedzinie zarządzania serwisem w terenie, zarządzania pracownikami mobilnymi, logistyki zwrotów i wielu innych aspektów działań firmowych. Filozofia naszej firmy jest nastawiona na oferowanie rozwiązań łatwych we wdrożeniu, obsłudze i aktualizacji. System IFS Applications oferuje rozszerzone funkcjonalności z zakresu ERP, w tym rozwiązania CRM, SCM, PLE, EOI, EAM i MRO.

Opierając się na własnych zasobach i współpracy partnerskiej, firma IFS opracowuje, sprzedaje i wdraża oparte na komponentach oprogramowanie dla przedsiębiorstw. Aby spełnić rosnące wymagania rynkowe stawiające na szeroką funkcjonalność rozwiązań połączoną z dogłębną wiedzą branżową, firma IFS koncentruje się na ograniczonej liczbie segmentów przemysłowych.

Produkty firmy IFS są opracowywane głównie w centrach badawczo-rozwojowych IFS w Szwecji i na Sri Lance.

Firma opracowała strategię partnerską opartą na współpracy zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, z ważnymi partnerami wielonarodowymi. Umożliwia to firmie IFS wejście na nowe rynki poprzez wykorzystanie lokalnej wiedzy i zasobów przy jednoczesnym realizowaniu spójnego globalnego programu współpracy partnerskiej.

Firma IFS skupia się na partnerach oferujących produkty lub technologie uzupełniające ofertę IFS w wybranych segmentach branżowych. Celem firmy jest oferowanie klientom rozwiązań zwiększających zwrot z inwestycji w system IFS Applications. Dwoma przykładami takich partnerów są firmy Microsoft i Oracle. Współpraca z centrami firmy Microsoft skupia się na interfejsie użytkownika, funkcjach analityki biznesowej i platformach chmurowych, natomiast z firmą Oracle nad bazami danych i oprogramowaniem pośredniczącym (middleware).

Ekosystem partnerów technologicznych obejmuje dostawców regionalnych i globalnych. Wprowadzenie pod koniec 2013 roku formalnego programu współpracy partnerskiej wymagającego rozwijania wspólnych planów marketingowo-sprzedażowych przy jednoczesnym prowadzeniu zróżnicowanych inicjatyw partnerskich wzmocni działania firmy IFS ukierunkowane na obsługę kluczowych rynków pionowych i umożliwi firmie jeszcze lepsze wyróżnienie na tle konkurencji. Firma IFS aktywnie rozwija również sieć partnerską z integratorami systemów (SI) wspomagającymi klientów we wdrażaniu rozwiązań IFS wychodzących naprzeciw ich specyficznym potrzebom.

  • Firma IFS będzie zwiększać zyski i przepływ gotówki oraz wzmacniać sytuację finansową poprzez skupienie się na zwiększaniu sprzedaży, redukcji kosztów oraz zwiększaniu udziałów rynkowych w wybranych branżach.
  • Produkty firmy IFS będą opracowywane pod kątem utrzymania firmy na pozycji technologicznego lidera z zakresu opartego na komponentach oprogramowania dla przedsiębiorstw przeznaczonego na rynek globalny.
  • Produkty firmy IFS będą się opierać na standardach branżowych ważnych dla jej klientów. Firma będzie dostarczać zintegrowane rozwiązania internetowe zwiększające współpracę między klientami, dostawcami i partnerami.
  • Oferowane przez firmę IFS produkty, metody, system wsparcia i infrastruktura będą wspierać klientów działających globalnie.
  • Aby spełnić rosnące wymagania rynkowe stawiające na szeroką funkcjonalność rozwiązań połączoną z dogłębną wiedzą branżową, firma IFS skoncentruje się na ograniczonej liczbie segmentów przemysłowych.
  • Firma IFS będzie kontynuować rozwój współpracy partnerskiej na szczeblu lokalnym oraz globalnym w celu umożliwienia ciągłego rozwoju kompetencji firmy i jej obecności rynkowej w połączeniu z niższym ryzykiem i wymaganiami kapitałowymi.
  • Firma IFS utrzyma własne zdolności do świadczenia usług konsultingowych związanych z wdrażaniem i utrzymaniem oprogramowania firmy IFS na ważnych rynkach oraz w celu wsparcia firm partnerskich.
  • Możliwości kierowania zasobów oddziału na Sri Lance do obsługi projektów klienckich i współpraca z partnerami firmy IFS zwiększy jej konkurencyjność.
  • Firma IFS będzie stymulować większą mobilność wszystkich swoich pracowników w celu zwiększenia kompetencji i lepszego zrozumienia zróżnicowanych rynków międzynarodowych.

Czym charakteryzuje się IFS

Często spotykamy się pytaniem, dlaczego klienci lubią z nami współpracować. Jednym z powodów jest nasze wiodące w branży oprogramowanie do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Opracowaliśmy je przy współpracy z naszymi klientami, aby ułatwić im prowadzenie biznesu w elastyczny sposób.

POBIERZ BROSZURĘ

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt