Przegląd rozwiązań dla sektora lotnictwa i obrony

Oprogramowanie IFS Applications wspiera również zarządzanie złożonymi procesami łańcucha dostaw oraz wszystkimi trzema aspektami obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO): obsługą zaawansowaną, serwisem złożonych podzespołów i serwisem podzespołów, a także bieżącą obsługą techniczną i obsługą techniczną platform i majątku. Oprócz tego system wspiera rozwiązania do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL) oraz zarządzania w modelu „Power by the hour” dla podmiotów z sektora wojskowego, dostawców usług, sprzedawców i organizacji rządowych, a także firm świadczących usługi MRO w sektorze lotnictwa cywilnego.

A leader in aviation and defense

 

Firma SAAB korzysta z systemu IFS Applications

Rozwiązania IFS dla sektora lotnictwa i obrony pomagają firmie SAAB w globalnej realizacji zadań związanych z logistyką opartą na wydajności oraz zarządzaniu procesami produkcyjnymi i łańcuchem dostaw.

A&D Land Capability Video

IFS Applications dla sektora lotnictwa i obrony

IFS Applications dla sektora lotnictwa i obrony pomaga zoptymalizować eksploatację i obsługę techniczną majątku oraz zwiększyć dostępność usług. Pomaga również w modernizowaniu działalności biznesowej, usprawnianiu rozwiązań B2B oraz systemów zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS