Rozwiązania do obsługi logistyki opartej na wydajności i usług dla sektora obrony

System IFS Applications wspiera zarządzanie złożonymi procesami łańcucha dostaw oraz wszystkimi trzema aspektami obsługi technicznej, napraw i remontów (MRO): obsługą zaawansowaną, serwisem złożonych podzespołów i serwisem podzespołów, a także bieżącą obsługą techniczną i obsługą techniczną platform i majątku. Oprócz tego system wspiera rozwiązania do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL) oraz zarządzania w modelu „Power by the hour” dla podmiotów z sektora wojskowego, dostawców usług, sprzedawców i organizacji rządowych.

Firma Babcock Marine standaryzuje procesy dzięki IFS Applications

Tim Welburn, dyrektor ds. IT firmy Babcock Marine, wyjaśnia, w jaki sposób system IFS Applications wspierał tego wiodącego dostawcę usług inżynieryjnych w niedawnych przejęciach, co wiązało się z koniecznością skonsolidowania wielu różnych systemów ERP w całej firmie. Dzięki wdrożeniu IFS Applications szereg różnych systemów został połączony w jedną platformę, która ułatwia świadczenie usług w zakresie projektowania, obsługi technicznej, napraw i remontów, realizacji umów na dostępność oraz kontraktów w zakresie logistyki opartej na wydajności.

Tim Welburn mówi: „Myślę, że zapewni nam to nie tylko korzyści biznesowe związane ze zmniejszeniem kosztów i zwiększeniem wydajności, ale również większą elastyczność, co jest dla nas szczególnie ważne. Chodzi głównie o umiejętność wykorzystania naszego rozwiązania w nowych przejęciach lub realizacji nowych kontraktów, a także o dostosowanie metod naszej pracy”.

Opis wdrożenia w firmie Babcock Marine

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Wybór systemu ERP do obsługi logistyki opartej na wydajności (PBL)

Dowiedz się, jak system ERP wykorzystywany przez dostawców usług PBL skutecznie wspiera zarządzanie przez cały zakontraktowany termin oraz cykl życia majątku.

Pobierz White paper