Rozwiązania biznesowe dla sektora lotnictwa cywilnego

MRO

Dostawcy usług MRO dla sektora lotnictwa cywilnego potrzebują oprogramowania do zarządzania kontraktami (maintenance contract management; MCM), które pozwoli zrealizować kontrakt przy zachowaniu odpowiedniej marży. Oprócz tego potrzebują oprogramowania, które zapewni śladowanie, co jest wymogiem w tej branży.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego jest sprawdzonym, kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie zasobów, bieżącą obsługę techniczną, remonty podstawowe i remonty złożonych podzespołów, a także zarządzanie obsługą techniczną, naprawami i remontami (MRO) oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstwa.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego pomaga ograniczyć ryzyko dzięki skutecznej obsłudze prac MRO/zarządzania majątkiem w przypadku produktów ogólnodostępnych, czerpaniu korzyści z oferowania produktów z różnych branż (zamiast oferty niszowej) oraz możliwego ograniczania kosztów działalności przez wysoką wydajność w całym okresie eksploatacji produktu. System IFS Applications zapewnia sprawniejsze zarządzanie obsługą techniczną oraz korzyści wynikające z wysokiej wydajności prowadzonych działań.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Aviation Engine MRO Brochure

Whether you specialize in heavy or line maintenance of aircraft or engines, component repair, you are an OEM and delivering aftermarket services, an airline or a 3rd party engine overhaul shop, efficient and effective MRO is now critical to the bottom line.

READ MORE IN OUR BROCHURE

Obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO)

Dowiedz się, jak IFS Applications dla sektora usług MRO pomaga zachować terminowość, w ekonomiczny sposób skracać czas realizacji i zapewniać klientom najbardziej atrakcyjne warunki, a przez to maksymalizować zyski.

Pobierz broszurę