Rozwiązania biznesowe dla sektora lotnictwa cywilnego

MRO

Dostawcy usług MRO dla sektora lotnictwa cywilnego potrzebują oprogramowania do zarządzania kontraktami (maintenance contract management; MCM), które pozwoli zrealizować kontrakt przy zachowaniu odpowiedniej marży. Oprócz tego potrzebują oprogramowania, które zapewni śladowanie, co jest wymogiem w tej branży.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego jest sprawdzonym, kompletnym rozwiązaniem umożliwiającym śledzenie zasobów, bieżącą obsługę techniczną, remonty podstawowe i remonty złożonych podzespołów, a także zarządzanie obsługą techniczną, naprawami i remontami (MRO) oraz procesami biznesowymi przedsiębiorstwa.

System IFS Applications dla sektora lotnictwa cywilnego pomaga ograniczyć ryzyko dzięki skutecznej obsłudze prac MRO/zarządzania majątkiem w przypadku produktów ogólnodostępnych, czerpaniu korzyści z oferowania produktów z różnych branż (zamiast oferty niszowej) oraz możliwego ograniczania kosztów działalności przez wysoką wydajność w całym okresie eksploatacji produktu. System IFS Applications zapewnia sprawniejsze zarządzanie obsługą techniczną oraz korzyści wynikające z wysokiej wydajności prowadzonych działań.

Optimizing tail planning and maintenance

11% of an airline’s costs are attributed to maintenance, but with IFS’s TPOA solution, we will help you to reduce maintenance costs and increase profits. Watch the video to learn how.

How to increase profits and reduce maintenance costs with IFS’s TPOA

 

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Obsługa techniczna, naprawy i remonty (MRO)

Dowiedz się, jak IFS Applications dla sektora usług MRO pomaga zachować terminowość, w ekonomiczny sposób skracać czas realizacji i zapewniać klientom najbardziej atrakcyjne warunki, a przez to maksymalizować zyski.

Pobierz broszurę