Przegląd rozwiązań dla sektora ropy i gazu

Ponad 400 firm, których działalność opiera się na zarządzaniu projektami i majątkiem, używa systemu IFS Applications m.in. do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Posiadamy bardzo duże doświadczenie i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie rozwiązań dla sektora ropy i gazu. Firma IFS oferuje elastyczne rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem, które wspierają przedsiębiorstwa w całym cyklu życia zamówień, projektów, majątku i usług.

IFS Applications jest najchętniej wybieranym rozwiązaniem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu (według firmy ARC Advisory Group) i jest rozwiązaniem preferowanym przez firmy świadczące usługi w zakresie projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu, przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego, producentów sprzętu dla przemysłu naftowego oraz dostawców usług z sektora wiertnictwa morskiego.

Oil and gas corporate video

 

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Oprogramowanie dla sektora wiertnictwa morskiego musi oferować więcej funkcjonalności niż standardowe oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to branża o wysokim współczynniku ryzyka, która wymaga zastosowania typowo przemysłowych rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania integralnością majątku (AIM).

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Rozwiązania firmy IFS dla wykonawców zleceń z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu dla sektora ropy i gazu zapewniają nowoczesne i sprawdzone rozwiązania biznesowe do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych zamówień z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu.

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Zarządzanie integralnością majątku ma krytyczne znaczenie w sektorze morskiego wydobycia ropy naftowej i gazu. Należy za wszelką cenę unikać przestojów, które przekładają się bezpośrednio na obniżenie zysku. Również właścicielom zasobów oraz firmom zapewniającym obsługę techniczną system IFS Applications oferuje rozwiązanie branżowe umożliwiające usprawnienie procesów i zwiększenie przychodów.

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Oilfield Pipeline Management

Oilfield Pipeline Management

Oilfield pipeline operations need physical assets to perform with minimum failure and downtime. IFS Applications tracks key asset and project lifecycles to enable you to conduct timely maintenance, record repair trends and streamline project timelines.

Oilfield Pipeline Management

Onshore Oilfield Service Providers

Onshore Oilfield Service Providers

To succeed, onshore oilfield service operations must effectively manage the countless moving pieces involved in the enterprise. IFS enterprise software provides management, tracking and reporting capabilities that keep your onshore oilfield service company functioning at peak performance.

Onshore Oilfield Service Providers

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS