Przegląd rozwiązań dla sektora ropy i gazu

Ponad 400 firm, których działalność opiera się na zarządzaniu projektami i majątkiem, używa systemu IFS Applications m.in. do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Posiadamy bardzo duże doświadczenie i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie rozwiązań dla sektora ropy i gazu. Firma IFS oferuje elastyczne rozwiązania do zarządzania projektami i majątkiem, które wspierają przedsiębiorstwa w całym cyklu życia zamówień, projektów, majątku i usług.

IFS Applications jest najchętniej wybieranym rozwiązaniem do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) dla sektora ropy i gazu (według firmy ARC Advisory Group) i jest rozwiązaniem preferowanym przez firmy świadczące usługi w zakresie projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu, przedsiębiorstwa z sektora wydobywczego, producentów sprzętu dla przemysłu naftowego oraz dostawców usług z sektora wiertnictwa morskiego.

Oil and gas corporate video

 

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Oprogramowanie dla sektora wiertnictwa morskiego musi oferować więcej funkcjonalności niż standardowe oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to branża o wysokim współczynniku ryzyka, która wymaga zastosowania typowo przemysłowych rozwiązań do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania integralnością majątku (AIM).

Wykonawcy z sektora wiertnictwa morskiego

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Rozwiązania firmy IFS dla wykonawców zleceń z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu dla sektora ropy i gazu zapewniają nowoczesne i sprawdzone rozwiązania biznesowe do zarządzania projektami, wspierające realizację dużych zamówień z dziedziny projektowania, zaopatrzenia, konstrukcji i montażu.

Wykonawcy zleceń w zakresie EPCI

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

Zarządzanie integralnością majątku ma krytyczne znaczenie w sektorze morskiego wydobycia ropy naftowej i gazu. Należy za wszelką cenę unikać przestojów, które przekładają się bezpośrednio na obniżenie zysku. Również właścicielom zasobów oraz firmom zapewniającym obsługę techniczną system IFS Applications oferuje rozwiązanie branżowe umożliwiające usprawnienie procesów i zwiększenie przychodów.

Dostawcy usług dla sektora ropy i gazu

W jaki sposób rozwiązania ERP pomagają zapewnić zgodność z normami jakości i przepisami prawa?

Manufacturing Software blog post image

Władze i klienci stale wymagają od producentów poświadczania zgodności z normami i przepisami prawa...

Zobacz wszystkie wpisy na blogu IFS