Zasady ochrony prywatności i stosowania plików cookie

Polityka prywatności dotycząca witryny IFSWORLD.com

Ochrona prywatności osób w internecie ma kluczowe znaczenie dla przyszłości firm działających online. Firma IFS opracowała niniejszą politykę prywatności, aby podkreślić swoje zaangażowanie w ochronę prawa osób do prywatności. Zasady te opisują sposób postępowania z danymi poufnymi w ramach korzystania z naszej witryny.

Niniejsza polityka prywatności obejmuje tę i wszelkie inne witryny, które się do niej odnoszą. Niektóre podmioty firmy IFS, programy i/lub witryny mogą stosować własne, odmienne wersji polityki prywatności. Zalecamy zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych witryn IFS lub zasad dotyczących udziału w programach.

Globalne podstawy ochrony prywatności

Nasze praktyki dotyczące ochrony prywatności odzwierciedlają bieżące, stosowane na świecie zasady i normy dotyczące wykorzystywania danych poufnych. Zasady te określają powiadamianie na temat wykorzystania danych, sposób wykorzystania danych, dostęp do nich, dbanie o nienaruszalność danych, ich bezpieczeństwo, przekazywanie danych oraz przestrzeganie tych zasad i nadzór. Jako firma stosujemy się do praw ochrony prywatności obowiązujących w państwach, w których prowadzimy działalność. 

Zgoda użytkownika 

Poprzez korzystanie z tej witryny użytkownik zgadza się na gromadzenie w niej i wykorzystywanie informacji w sposób określony w niniejszej polityce. Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian do niniejszej polityki prywatności, opublikujemy je w tej witrynie. Tutaj zawsze będzie się znajdować opis tego, jak gromadzimy i wykorzystujemy informacje. 

Jeśli jest to wymagane przez prawo, możemy czasem prosić o zgodę na przetwarzanie niektórych danych gromadzonych na stronie internetowej lub dostarczanych przez użytkownika. 

Gromadzone informacje

Firma IFS zbiera wiele rodzajów informacji przydatnych do sprawnego dostarczania produktów i usług oraz zapewniania komfortu obsługi użytkownika. Czasami te informacje dostarczają nam osoby w sposób bezpośredni. Część z nich uzyskujemy przez obserwowanie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych produktów i usług. Niektóre informacje pochodzą z innych źródeł, które łączymy z danymi gromadzonymi przez nas. Uważamy, że dbanie o poufność informacji i prywatność osób są najważniejsze, bez względu na źródło pochodzenia danych. 

Co gromadzimy:

 • Rejestracja — w trakcie rejestracji w celu korzystania z naszych witryn lub usług możemy prosić użytkownika o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, stanowisko lub firma, w której pracuje. 
 • Korzystanie z witryn i usług — gromadzimy informacje, które opisują sposób korzystania z naszych usług. Mogą one obejmować rodzaj przeglądarki, adres IP, lokalizację, pliki cookie i inne unikatowe identyfikatory oraz informacje na temat odwiedzanych stron i używanych funkcji.
 • Dane z innych źródeł — możemy pozyskać dodatkowe informacje na temat użytkowników, takie jak dane demograficzne zakupione od innych firm.
Sposób gromadzenia danych: 

Do zbierania informacji na temat korzystania z witryn i usług stosujemy różne metody i technologie, w tym: 

 • Formularze internetowe używane na przykład w trakcie rejestracji lub działające jako pola wyszukiwania, do których wpisuje się hasła. 
 • Technologie, do których zaliczają się pliki cookie i obrazy web beacon.
 • Dzienniki aktywności internetowej, w których gromadzone są typowe informacje przesyłane przez wyszukiwarkę w trakcie odwiedzania witryn. Może to być adres IP, typ i wersja językowa przeglądarki i witryna, z której ruch był przekierowany. Możemy również gromadzić dane na temat wyświetlanych przez użytkownika stron i klikanych linków w trakcie przeglądania naszych witryn i korzystania z usług. 
 • Oprogramowanie instalowane na komputerze i innych urządzeniach, umożliwiające działanie, aktualizowanie i doskonalenie naszych aplikacji. 
Wykorzystywanie danych poufnych

Firma IFS gromadzi informacje, aby umożliwiać, a także doskonalić i personalizować korzystanie z produktów i usług. Informacje te wykorzystujemy tylko w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności i/lub warunkami określonymi w momencie gromadzenia danych. Informacje uzyskane w ramach jednej z usług firmy IFS mogą być połączone z informacjami pochodzącymi z innych usług IFS. Dzięki temu zapewniamy bardziej spójny, spersonalizowany sposób korzystania z naszych produktów przez użytkowników. Dane te możemy uzupełniać o informacje uzyskane od innych firm. Możemy na przykład skorzystać z usług innych firm, aby uzyskać ogólne informacje geograficzne na temat obszaru, w którym znajduje się adres IP użytkownika. Dzięki temu możemy zmodyfikować korzystanie z usług zgodnie z rozpoznanym rejonem geograficznym. Możemy również użyć tych informacji do komunikowania się z użytkownikiem. 

Adresy IP 

Adresy IP wykorzystujemy do zarządzania witryną i gromadzenia danych demograficznych. Możemy również wykorzystać adresy IP i inne informacje udostępnione w witrynie lub w trakcie wcześniejszych wizyt, albo kod kampanii. Informacje te pozwalają nam ustalić, które strony i tematy w witrynie są wyświetlane. Na ich podstawie możemy przekazywać użytkownikom przydatne im szczegóły dotyczące produktów i usług. Z reguły informacje te firma IFS gromadzi w sposób anonimowy — nie są one przypisywane do poszczególnych osób. W trakcie wyświetlania naszej strony lub witryny rozpoznajemy tylko nazwę domeny użytkownika. 

Gromadzimy tylko informacje dotyczące wizyty w witrynach firmy IFS. Nie śledzimy ani nie gromadzimy prywatnych danych dotyczących odwiedzania witryn firm lub podmiotów nie należących do grupy IFS. 

Pliki cookie i podobne technologie 

Stosowanie plików cookie 

Większość witryn IFS wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika przez serwer sieciowy. Pliki cookie wykorzystujemy do zapamiętywania ustawień wybranych przez każdą osobę odwiedzającą witrynę (np. kraj), oferując tym samym spersonalizowane funkcje. Pomaga nam to rejestrować przepływ ruchu w witrynie i uzyskujemy w ten sposób statystyki. Mogą to być informacje o liczbie osób odwiedzających naszą witrynę internetową, o czasie, jaki odwiedzający spędzają w naszej witrynie, o ich pochodzeniu i używanych domenach oraz o używanych przez nich systemach operacyjnych, takich jak Windows, oraz przeglądarkach internetowych. Używamy również plików cookie, aby śledzić pobieranie plików. Dzięki temu wiemy, co użytkownicy pobierają, a także możemy usprawnić kolejne takie operacje. Podsumowując, wykorzystanie plików cookie umożliwia nam poprawianie działania i funkcjonalności naszej witryny internetowej dla wygody użytkowników. 

Pliki cookie zawierają tekst, który może być odczytywany przez serwer sieciowy domeny, z której pochodzi plik cookie. Tekst często składa się z ciągu cyfr i liter, które tworzą unikatowy identyfikator komputera użytkownika, ale może również obejmować inne informacje. Tak wygląda przykład tekstu w pliku cookie zapisanym na dysku twardym przez serwer IFS w trakcie wyświetlania jednej z naszych witryn: E3732CA7E319442F97EA48A170C99801. W tej witrynie używamy plików cookie zapisywanych na dysku twardym, które po zamknięciu przeglądarki nie są usuwane — są to tzw. trwałe pliki cookie. Możemy również wykorzystywać pliki cookie sesji, które są zapisywane tymczasowo przez przeglądarkę internetową i usuwane po jej zamknięciu. 

Bezpieczeństwo 

Pliki cookie nie umożliwiają uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na dysk komputera. Można włączyć lub wyłączyć przyjmowanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, przy czym użytkownik ma zwykle możliwość zmiany ustawień przeglądarki, aby odrzucać pliki cookie. Aby móc korzystać z wszystkich funkcji niniejszej witryny, należy jednak zaakceptować pliki cookie. 

Pliki cookie przydają się nam na kilka sposobów: 

 • Zapisywanie preferencji i ustawień. Jeśli użytkownik poda nazwę miasta lub kod pocztowy podczas wyszukiwania lokalnych wiadomości lub prognozy pogody w witrynie firmy IFS, możemy te dane zapisać w pliku cookie. Dzięki temu odpowiednie informacje wyświetlą się podczas kolejnej wizyty. Pozwala to zaoszczędzić czas użytkownika, gdyż nie musi on ponownie podawać danych. 
 • Reklamy kierowane. Gdy pokazujemy użytkownikowi reklamę na stronie internetowej, zapisujemy w pamięci jego urządzenia co najmniej jeden nieusuwany plik cookie. Pozwala on rozpoznać urządzenie użytkownika podczas wyświetlania kolejnych reklam. Ponieważ wyświetlamy reklamy we własnych witrynach, a także witrynach naszych partnerów zajmujących się marketingiem i publikowaniem treści, z czasem gromadzimy coraz więcej informacji na temat typów stron, treści i reklam oglądanych przez odwiedzających. Informacje te wykorzystujemy na kilka sposobów. Dzięki nim możemy na przykład zadbać, aby nie wyświetlać użytkownikom wielokrotnie tych samych reklam. Na podstawie tych informacji ustalamy także reklamy kierowane, które mogą zainteresować odbiorców. 
 • Analityka witryny. Pliki cookie pomagają zliczać indywidualnych użytkowników witryn lub usług. Wykorzystujemy je również do gromadzenia statystyk na temat funkcjonowania naszych witryn i usług. Uzyskane wyniki pomagają nam zapewnić sprawne działanie witryn i usług oraz ich doskonalenie. Niektóre z typowo stosowanych przez nas plików cookie są podane w tabeli poniżej. Lista ta nie jest kompletna, ale pokazuje przykłady zastosowania plików cookie. Podczas odwiedzania naszych witryn na dysku twardym komputera użytkownika mogą zostać zapisane niektóre lub wszystkie z poniższych plików cookie: 
Nazwa pliku cookie
Opis
IFS_SITE_LANG 
Rozpoznaje język wybrany przez użytkownika.
IFS_EU_COOKIE 
Określa limit czasu wynikający z dyrektywy europejskiej dotyczącej plików cookie, który może wynosić 24 godziny lub jeden rok.
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
Za pomocą tych plików cookie są gromadzone informacje na temat użytkowania naszej witryny. Na ich podstawie tworzymy raporty przydatne w jej doskonaleniu. Dane w plikach cookie są gromadzone w sposób anonimowy. Dotyczy to liczby odwiedzających, w jaki sposób trafili na naszą witrynę i które strony wyświetlali.
Plik cookie narzędzia Pardot do śledzenia odwiedzających (visitor_id)
Plik cookie odwiedzających zawiera nazwę „visitor_id” oraz unikatowy identyfikator konta, pochodzący od kodu śledzenia umieszczonego w naszej witrynie. Zapisana wartość oznacza unikatowy identyfikator osoby odwiedzającej. Ten plik cookie jest tworzony przez kod śledzenia narzędzia Pardot w przypadku osób odwiedzających lub bliżej znanych użytkowników.
Plik cookie rejestracji narzędzia Pardot (pi_opt_in) 
Ten plik cookie pozwala zapewnić narzędziu Pardot zgodność z inicjatywą „Do Not Track” (Nie śledź).

 

Pliki cookie tworzone podczas odwiedzania naszych witryn mogą pochodzić nie tylko od firmy IFS, ale także innych firm. Może to wynikać z sytuacji, gdy zleciliśmy innym firmom realizację usług w naszym imieniu, takich jak np. analizowanie działania witryny. W innych przypadkach może tak się dziać w związku z treścią lub reklamami innych firm, takimi jak nagrania wideo, wiadomości lub ogłoszenia dostarczane przez zewnętrzne sieci reklamowe. Ponieważ przeglądarka użytkownika kontaktuje się z serwerami zewnętrznymi podczas odczytywania tych treści, na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie lub mogą być one odczytywane. 

Sterowanie działaniem plików cookie 

 • Ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje pliki cookie. Z reguły można jednak zablokować ich otrzymywanie. 
Na przykład w przeglądarce Internet Explorer 9 można ustawić blokadę plików cookie w następujący sposób: 
 1. Kliknij kolejno „Narzędzia” i „Opcje internetowe” 
 2. Kliknij kartę „Prywatność” u góry okna 
 3. Przesuń suwak w górę lub w dół, aby wybrać typ blokowanych plików cookie 
Instrukcje blokowania plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Przypominamy, że blokowanie niektórych plików cookie może uniemożliwić zalogowanie lub korzystanie z innych interaktywnych funkcji witryn i usług firmy IFS. Niektóre ustawienia dotyczące reklam, które są zależne od plików cookie, również mogą nie być przestrzegane. 
 • Usuwanie plików cookie w przeglądarce. Utworzone pliki cookie można później usunąć. 
Na przykład w przeglądarce Internet Explorer 9 można usunąć pliki cookie w następujący sposób: 
 1. Kliknij kolejno „Narzędzia” i „Opcje internetowe” 
 2. Na karcie „Ogólne” w obszarze „Historia przeglądania” kliknij przycisk „Usuń” 
 3. W oknie wyskakującym zaznacz pole wyboru obok pozycji „Pliki cookie”
 4. Kliknij przycisk „Usuń”
Instrukcje usuwania plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

Przypominamy, że w wyniku usunięcia plików cookie wszystkie ustawienia, na które te pliki wpływały, w tym również dotyczące reklam, zostaną usunięte i należy je ponownie skonfigurować. 

Stosowanie obrazów web beacon 

Strony internetowe firmy IFS mogą zawierać obrazy elektroniczne, czyli pliki web beacon, zwane często jednopikselowymi obrazami gif. Mogą one służyć do zarządzania plikami cookie w naszych witrynach, zliczania osób odwiedzających nasze strony i oferowania usług przy współpracy innych firm. Obrazy web beacon możemy dołączyć do wiadomości e-mail i biuletynów. W ten sposób możemy sprawdzić, czy odbiorcy wiadomości je otwierali i z nich korzystali. 

Przy współpracy innych firm, które reklamują się w witrynach IFS, możemy umieszczać obrazy web beacon w ich witrynach lub ogłoszeniach. Dzięki temu możemy uzyskać statystki dotyczące kliknięć na reklamę w witrynie IFS, które prowadziły do zakupu lub innego działania w witrynie reklamodawcy. 

Poza tym w witrynach IFS mogą znajdować się pliki web beacon firm zewnętrznych, wykorzystywane do gromadzenia statystyk na temat skuteczności kampanii promocyjnych i innych działań. Takie obrazy web beacon mogą umożliwiać firmom zewnętrznym tworzenie plików cookie na dysku komputera użytkownika oraz ich odczytywanie. Zabraniamy firmom zewnętrznym stosowanie obrazów web beacon w naszych witrynach do odczytywania i zbierania danych poufnych użytkowników. Mimo tego można zrezygnować z gromadzenia danych przez zewnętrzne firmy analityczne. W tym celu należy kliknąć odpowiednie linki usługodawców:

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout (wymaga zainstalowania dodatku do przeglądarki) 

Podobne technologie 

Oprócz standardowych plików cookie i obrazów web beacon w witrynach mogą być wykorzystywane inne technologie do zapisywania plików danych na dysku komputera i ich odczytywania. Może tak się dziać poprzez zapisywanie plików lokalnie w celu zapamiętania ustawień lub zwiększania komfortu obsługi stron. Jednak, podobnie jak w przypadku standardowych plików cookie, metody te mogą również służyć zapisywaniu unikatowego identyfikatora komputera, pomocnego w gromadzeniu informacji na temat działań użytkownika. Do takich technologii zalicza się metoda Local Shared Objects (znana również pod nazwą „Flash cookies”) oraz Application Storage platformy Silverlight. 

Adresy e-mail i preferencje w komunikacji 

Jeśli użytkownik poda nam swój adres e-mail, będziemy się z nim kontaktować przy użyciu poczty elektronicznej. Nie udostępniamy adresów e-mail firmom spoza grupy IFS. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania e-maili z promocjami, wysyłanymi przez witryny i usługi IFS. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w otrzymanych wiadomościach. W zależności od usługi mogą być również dostępne opcje zarządzania dotyczące wiadomości e-mail, telefonów, i poczty otrzymywanej w związku z witrynami i usługami firmy IFS. 

Rejestrowanie udziału w wydarzeniach 

W naszych witrynach znajdują się formularze, które użytkownicy wypełniają w celu uzyskania informacji, produktów i usług. W tych formularzach mogą być gromadzone informacje finansowe, takie jak numer konta bankowego lub karty płatniczej. Firma IFS korzysta z danych finansowych wyłącznie na potrzeby obciążania kosztami i regulowania zapłaty w ramach poszczególnych transakcji. Obejmuje to przekazywanie danych firmom zewnętrznym, które zajmują się realizowaniem transakcji. Mogą to być banki, firmy wydające karty płatnicze i inne instytucje zajmujące się finansami i kredytowaniem. 

Powody udostępniania danych poufnych 

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej polityce prywatności nie ujawniamy danych osobowych oraz innych informacji dotyczących użytkownika firmom zewnętrznym bez zgody użytkownika.

Firma IFS działa w skali globalnej i dlatego posiada witryny w różnych częściach świata. Wszelkie dane i informacje dostarczone przez użytkownika lub w inny sposób zgromadzone w naszych witrynach w dowolnym kraju mogą zostać przekazane elektronicznie na serwer takiej witryny znajdujący się w innym kraju. Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników na całym świecie, dlatego witryny IFS są zgodne z zasadami ochrony danych określonymi w niniejszej polityce prywatności. 

Firmy należące do grupy IFS mogą korzystać z tych informacji w skali międzynarodowej w trakcie przetwarzania zapytań i zleceń w celu doskonalenia produktów i usług oraz w celach archiwalnych. 

Możemy również udostępniać te informacje partnerom biznesowym, dostawcom usług, uprawnionym przedstawicielom firm zewnętrznych i wykonawcom, jeśli są one potrzebne w celu realizowania usług, transakcji, w tym również w celu przetwarzania zleceń, transakcji wykorzystujących karty płatnicze, hostowania witryn, organizowania rejestracji udziału w wydarzeniach i konferencjach oraz zapewniania obsługi klienta i dostarczania im informacji na temat produktów i usług. 

Firmom zewnętrznym udostępniamy dane osobowe tylko w zakresie koniecznym do realizacji usług w naszym imieniu. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie na potrzeby wykonania usługi lub przetworzenia transakcji. Każdorazowo udostępnienie danych, o których mowa wyżej odbywa się na postawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przesłane IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

 • wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
 • przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe w przeświadczeniu, że jest to konieczne ze względów prawnych, w celu ochrony praw lub własności naszej firmy lub sytuacjach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa osobistego. 

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tymczasowo danych osobowych użytkowników w celach marketingowych bez uzyskania zgody ich właścicieli. 

W trakcie korzystania z witryny firmy IFS użytkownik może zostać przekierowany do treści lub funkcji oferowanej przez dostawcę zewnętrznego, nie korzystającego z domeny ifsworld.com. Najczęściej tak się dzieje w przypadku organizowania specjalnych wydarzeń, na przykład konkursów lub konferencji. Jeśli informacje są gromadzone wyłącznie w imieniu firmy IFS, odpowiednia polityka prywatności firmy IFS będzie podana w danej witrynie i będzie ona określać sposób postępowania z danymi. W przypadku innych, nie należących do IFS witryn będzie podana polityka prywatności właściciela witryny. Firma IFS wymaga od swoich dostawców i partnerów biznesowych przestrzegania zasad dotyczących przetwarzania informacji, które są zgodne z naszą polityką prywatności. 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

Dokładamy wszelkich starań, by chronić dane przekazywane przez użytkowników. Firma IFS łączy typowe w branży technologie, procedury i środki zapewniające bezpieczeństwo, które chronią dane osobowe użytkowników przez nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem. Bezpieczeństwo danych użytkowników jest dla nas bardzo ważne, dlatego stosujemy technologie bezpiecznych serwerów internetowych. Aby chronić dane przed nieupoważnionym dostępem, stosujemy zaawansowane procedury i najwyższej klasy fizyczne środki bezpieczeństwa. 

Linki do innych witryn 

W tej witrynie mogą znajdować się linki do innych witryn. Firma IFS nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności witryn należących do firm spoza grupy IFS ani zamieszczanych w nich treści. 

Przechowywanie danych 

Firma IFS nie będzie przechowywać danych poufnych dłużej, niż jest to konieczne w celu zrealizowania celów, dla których dane zostały zgromadzone lub było to wymagane przepisami prawa.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) jest IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. M. Flisa 4, 02-247 Warszawa. Dane osobowe wykorzystywane są w przypadkach, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności.

Powierzone IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj. w:

 • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami);
 • Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204);
 • Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W każdym czasie osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: info.pl@ifsworld.com przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

Ochrona prywatności dzieci 

IFS nie gromadzi w sposób świadomy danych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli okaże się, że dane zostały pozyskane od osoby, która ma mniej niż 13 lat, na prośbę usuniemy te dane z naszych systemów. 

W razie wątpliwości na temat niniejszej polityki prywatności lub w celu przejrzenia lub korekty przekazanych nam informacji, prosimy pisać na adres: Webmaster info.pl@ifsworld.com.

Data modyfikacji i publikacji: 2 października 2014 roku.