Oprogramowanie ERP z wbudowanym modułem analityki biznesowej (BI) lub wykorzystujące rozwiązanie zewnętrzne

Business Intelligence

Zastosowanie oprogramowania dla przedsiębiorstw, takiego jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), oprogramowanie do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) lub oprogramowanie do zarządzania serwisem w terenie, to wielkie usprawnienie procesów transakcyjnych. Usprawnienie to jednak nie dorównuje korzyściom płynącym z zapewnienia przejrzystości wzorców tych transakcji, a to często zmusza firmy do realizacji kosztownych projektów związanych z analityką biznesową (BI), angażujących hurtownie danych innych firm.

Firma IFS oferuje rozbudowane zintegrowane narzędzia analityczne, dostarczające w czasie rzeczywistym precyzyjne biznesowe informacje analityczne wprost na ekrany użytkowników systemu. Istnieje również możliwość standardowej integracji systemu IFS Applications i Microsoft Business Intelligence. Firma IFS oferuje to wydajne rozwiązanie BI w formie gotowych pulpitów zawierających dane kluczowe dla kadry zarządzającej Twojej firmy. Jeśli Twoja firma już korzysta z platformy BI, firma IFS udostępnia również w tym zakresie gotowe usługi internetowe, oferujące najczęściej wymagane dane pochodzące z systemu IFS Applications.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Dlaczego oprogramowanie ERP to najlepsze rozwiązanie z zakresu analityki biznesowej

Wbudowany moduł BI umożliwia wykorzystanie już posiadanych informacji w sposób umożliwiający podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Dlatego właśnie firmy inwestują w oprogramowanie ERP i korzystają z analityki kontekstowej. Możliwość prezentowania użytkownikowi zsyntetyzowanych informacji w naturalny dla niego sposób i w odpowiednim momencie (w czasie rzeczywistym) to optymalna podstawa...

Pobierz White paper