Oprogramowanie dla przedsiębiorstw firmy IFS do zarządzania globalną działalnością biznesową

IFS Global Locations

Obecnie nawet średnie firmy prowadzą działania, które obejmują cały świat. Większość rozwiązań w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym system IFS Applications, wspiera działalność w wielu językach, walutach czy systemach miar. System IFS Applications oferuje także często niedocenianą funkcjonalność łatwego wprowadzania do systemu nowych jednostek biznesowych lub działów, a następnie zarządzanie procesami w tych jednostkach. System IFS Applications zapewnia wsparcie kluczowych procesów, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami, zapasami i projektami w różnych częściach świata, działach biznesowych czy oddziałach. Wszystko dlatego, że w dzisiejszych czasach pracownicy mogą być zatrudnieni w jednej firmie, przedstawiać raporty kierownikowi z drugiej firmy, a rozliczać projekty według czasu określonego w trzeciej.

Firma IFS oferuje również zaawansowane wsparcie wielu typów produkcji i procesów biznesowych, które umożliwiają wdrożenie tego samego rozwiązania dla przedsiębiorstw w różnych działach. Oferujemy również wsparcie obsługi systemów podatkowych ważnych, rozwijających się gospodarek takich krajów, jak na przykład Brazylia. Umożliwiamy również bardzo dobrą organizację oraz kompleksowe zarządzanie wdrożeniami o zasięgu globalnym.

Więcej informacji

Mają Państwo pytanie na temat firmy IFS i oferowanych przez nią rozwiązań?

Formularz kontaktowy i numery telefonów do lokalnych biur firmy IFS można znaleźć na stronie Kontakt.

Kontakt

Software Selection for Enterprise Resource Planning

In today’s dynamic and constantly morphing business competition, companies need to understand that change is the most pervasive and critical element of the commercial landscape. It’s an ongoing challenge that must be met with agility if a business is to “keep its feet” and stay on course while the world shifts in often unexpected ways.

DOWNLOAD WHITEPAPER

W jaki sposób uzyskać globalne rozwiązanie ERP

White paper podkreśla, jak ważne jest globalne rozwiązanie ERP - umożliwiające obsługę procesów I wykonywanie transakcji z wykorzystaniem scentralizowanego systemu informatycznego z jedną bazą danych. Globalny system ERP jest najlepszym rozwiązaniem zapewniającym globalną przejrzystość, kontrolę oraz elastyczność firmy.

Pobierz White Paper