Rozwiązanie do zarządzania usługami serwisowymi w terenie

Jesteśmy doświadczonym dostawcą oprogramowania do optymalizacji procesów usługowych. Skupiamy się głównie na współpracy z firmami, pomagając im w automatyzacji i usprawnianiu procesów usługowych. Skutkiem takiej współpracy jest znaczna poprawa jakości obsługi klienta, obniżenie kosztów i zwiększenie przychodu.

Opinie klientów IFS:

  • “Obniżenie kosztów usług o 20%”
  • “100-procentowy zwrot kosztów inwestycji w ciągu 6 miesięcy”
  • “Natychmiastowe obniżenie kosztów i wzrost przepływu środków”
  • “Elastyczne i skalowalne oprogramowanie do zarządzania usługami serwisowymi w terenie”

Harmonogramowanie usług

Harmonogramowanie usług

Sukces w branży usług terenowych oznacza wysłanie odpowiedniego pracownika technicznego, wyposażonego w odpowiednie części, do właściwego zadania przy najmniejszych możliwych kosztach.

Harmonogramowanie usług