Revisorer

IFS revisionsbolag, som vid årsstämman 2016 omvaldes för en mandattid om ett år, är PricewaterhouseCoopers AB (PwC), med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. 

IR Kontakter

CEO Alastair Sorbie

Phone: 44 1494 428900

Contact Alastair Sorbie

Head of IR Frédéric Guigues

Phone: 46 8 58 78 45 00

Contact Frédéric Guigues