Företagsledning IFS Scandinavia

Företagsledningen för IFS Scandinavia täcker som namnet avslöjar, marknaderna i Skandinavien. De sitter i Sverige, Norge och Danmark med ansvarsområden som sträcker sig över alla tre länder.

Elni

Elni Kullmer

Head of Scandinavia

Elni ansvarar för IFS Scandinavien.

Magnus

Magnus Lindholm

CFO & HR

Magnus ansvarar för IFS Scandinaviens ekonomiavdelning och HR.

Elni

Elni Kullmer

SVP Sale & Marketing

Elni ansvarar för försäljning, marknadsföring och Partner Business. 

Matilda

Matilda Elvert

SVP Support

Matilda ansvarar för Support.

Peter

Peter Hagström

SVP Consulting Services

Peter ansvarar för konsultverksamheten.