Naše riešenia

ESM

Spoločnosť IFS ponúka agilný, priemyselne overený softvér pre náročné priemyselné odvetvia. Náš podnikový balík IFS Aplikácie je možné konfigurovať pre ERP (Plánovanie podnikových zdrojov), EAM (Správu prevádzkových prostriedkov) a mnoho ďalších oblastí. IFS Riadenie podnikových služieb (ESM) poskytuje riadenie služieb v teréne, spätnú logistiku a dielenské opravy.

Riešenia

Priemyselné odvetvia, na ktoré sa zameriavame

Manufacturing

Zameriavame sa na skupinu priemyselných odvetví, ktoré vyžadujú projektové riadenie v reálnom čase, správu integrity prevádzkových prostriedkov, sledovanie a agilitu. Ponúkame spolahľivý integrovaný balík aplikácií s rozšíreniami pre špeciálne priemyselné odvetvia, takže získate komplexný agilný balík so správnymi funkciami presne pre vaše špecifické požiadavky.

Priemyselné odvetvia

Novinky a udalosti

Business magazín: IFS WORLD Czech and Slovakia

CZ_IFS magazin2

Vždy aktuálne informácie o rozmiestnení, zmluvách, zákazníkoch a partneroch IFS.

Prevziať magazín

Prevezmite kontrolu nad nekonečnými možnosťami

IFS World Conference 2016

Pripojte sa k nám počas troch akčných dní - získajte špičkový pohľad a formujte tak budúcnosť vášho podnikania.

ďalšie informácie

Spoločnosť Saab popisuje spoluprácu so spoločnosťou IFS

Zavedenie IFS Aplikácií viedlo k vyššej informovanosti a väčšej produktivite zamestnancov, ktorí sú teraz schopní poskytovať lepšiu úroveň služieb zákazníkom.

Vypočujte si príbeh zákazníka

Nový prístup k riešeniu ERP

 

Riešenie ERP zamerané na potreby najnáročnejších priemyselných odvetví a prostredí.

Naše riešenie ERP