โซลูชันการบริหารจัดการด้านอากาศยาน กลุ่มยานพาหนะ และสินทรัพย์ทางยุทโธปกรณ์การรบ

IFS Applications สำหรับการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะช่วยสนับสนุนการจัดการวงจรของสินทรัพย์ให้สามารถใช้งานได้ยาวนาน (อายุการใช้งานเทียบกับต้นทุน) และการจัดการกลุ่มยานพาหนะให้เกิดความคุ้มค่า พร้อมทั้งมุ่งเน้นในด้านความปลอดภัย เพิ่มผลตอบแทน ลดต้นทุนสินทรัพย์ เพิ่มเวลาทำงานต่อเนื่อง และการควบคุมตามกฎระเบียบ

  • โลจิสติกส์ตามประสิทธิภาพ (PBL)
  • การทำสัญญาตามความพร้อมของพันธมิตร (CFA)
  • การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของผู้รับเหมา (CLS)
  • การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย
  • งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)

Saab Replaced Over 100 Legacy Systems With IFS

Mats Hultin, Chief Information Officer of aviation and defense company Saab, discusses how IFS Applications™ has replaced over 100 legacy systems – building on a relationship spanning more than 10 years with enterprise solutions company IFS.

SAAB Customer Story

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

WHITE PAPER: WHY AVIATION AND DEFENSE NEEDS MOBILE MRO

Aviation and defense MRO does not necessarily take place in a depot or other secure environment. What role can mobile apps play in supporting in-theatre maintenance work?

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER