โลจิสติกส์ตามประสิทธิภาพและโซลูชันบริการสำหรับหน่วยงานด้านอากาศยานและยุทโธปกรณ์การรบ

AD

ซอฟต์แวร์ IFS Applications รองรับการจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ซับซ้อนสำหรับสินค้าคงคลัง งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ทั้ง 3 ประเภท: การซ่อมบำรุงใหญ่ การซ่อมบำรุงที่ซับซ้อน และการซ่อมบำรุงส่วนประกอบ นอกเหนือจากการซ่อมบำรุงย่อยหรือการสนับสนุนที่แพลตฟอร์ม/สินทรัพย์ โลจิสติกส์ตามประสิทธิภาพ (PBL) หรือโซลูชันแบบนับตามชั่วโมงสำหรับกองทัพ, ผู้ให้บริการ, ผู้จำหน่าย, หน่วยงานรัฐ

  • โลจิสติกส์ตามประสิทธิภาพ (PBL)
  • การทำสัญญาตามความพร้อมของพันธมิตร (CFA)
  • การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ของผู้รับเหมา (CLS)
  • การจัดการสินค้าคงคลังโดยผู้ขาย
  • งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)
  • การจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้านยุทโธปกรณ์การรบ

BABCOCK MARINE STANDARDIZES ON IFS APPLICATIONS

IT Director of Babcock Marine, Tim Welburn, details how IFS Applications supported the leading engineering supplier's recent expansion and acquisitions had resulted in a number of different ERP systems being used across the organization. The company has now standardized all of its systems into a single instance of IFS Applications supporting delivery of engineering, maintenance repair overhaul, contracting for availability and performance based logistics contracts.

Tim Welburn says, "I think what it'll give us is not only the business benefits around cash savings and more efficiency, but it will also allow us to be more agile -- and agility is a really key thing for us. It's about being able to deploy our solution into new acquisitions or into new contracts, being able to adapt the ways we work."

Babcock Marine Customer Testimonial Video

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

WHITE PAPER: SELECTING ERP FOR PERFORMANCE BASED LOGISTICS (PBL) CONTRACTING

Find out how ERP software for PBL contractors must address the entire contract and asset lifecycle.

READ MORE IN THIS INFORMATIVE WHITE PAPER