ซอฟต์แวร์ทางทะเลที่ได้รับความไว้วางใจจากอู่เรือใหญ่และอุตสาหกรรมต่อเรือทั่วโลก

Shipbuilding

IFS Shipyard เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ทางทะเลแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อยกระดับการแข่งขันและเพิ่มผลประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือ

IFS Applications และโซลูชัน IFS Shipyard ได้ผสมผสานซอฟต์แวร์ระดับโลกด้านการบริหารโครงการ, การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (EAM), ระบบการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) เข้ากับซอฟต์แวร์บริหารจัดการวงจรผลิตภัณฑ์และโครงการเฉพาะอุตสาหกรรม ซึ่งหมายความว่างานวิศวกรรมเรือ การเชื่อมประกอบ การปรับแต่ง การยกเครื่อง และการทำงานอื่นๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีกำไรและเกินความคาดหวังของลูกค้า IFS Shipyard ยังให้ประโยชน์อีกหลายอย่างด้วยขีดความสามารถที่ลูกค้าภาครัฐและหน่วยงานยุทโธปกรณ์การรบต้องการ ซึ่งรวมถึงการบริหารมูลค่าที่ได้รับ (EVM) และข้อกำหนดทางวิศวกรรมของโครงการปรับปรุงอู่เรือให้ทันสมัยของแคนาดาที่มีรวมไว้ให้พร้อมสรรพ

BABCOCK MARINE RELIES ON IFS APPLICATIONS

Babcock manages their global operation on IFS Applications as a full project-based solution (PBS), leveraging Primavera integration, document management and more.

Babcock Marine Customer Testimonial Video

THE LEADING INTEGRATED STANDARD SOLUTION

This unique project based solution has all needed ERP functionality and “best of breed” functionality for shipyards – made in co-operation with shipyards – all together from the same supplier.

IFS Shipyard gives the shipyards the possibility to replace other small solutions to one simple total integrated solution. Together with our knowledge from co-operation with leading shipyards for more than 20 years – IFS will secure a smooth implementation of all needed business processes in the shipyard.

IFS’ INTEGRATED SYSTEM REPLACES ALL THE OTHERS

With IFS Shipyard, there is no need to tack between islands of information, because all the information is already onboard. IFS Shipbuilding includes all the major processes required to run a successful shipbuilding project. With all these processes in one system and one database a better outline is available, which means:

  • Overview and ability to co-ordinate more efficiently improves.
  • Planning, project management and follow-up is quicker and more secure.
  • Profitability in projects can be followed up on a day-to-day basis.

FLEXIBLE COMPONENT-BASED SOLUTION

This standard solution is already tailored for shipbuilding. Companies use the components they want to start up with and build it up gradually. Or they may choose to implement a complete solution at once. They then have an ideal platform for web-based collaboration with subcontractor.

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Construction and Contracting Resources

Resources