โซลูชัน Fleet and Asset Management จากไอเอฟเอส

Tier3 Aerospace and Defense Cougar

โซลูชัน IFS Fleet and Asset Management รองรับการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อคัดแยกวงจรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสูงสุด (วงจรผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีเทียบกับต้นทุน) และการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะเพื่อใช้ประโยชน์วงจรผลิตภัณฑ์ได้อย่างสูงสุดขณะที่ยังคงเน้นด้านความปลอดภัย การให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยม ต้นทุนสินทรัพย์ลดลง การเพิ่มเวลาในการทำงานของระบบ และการมั่นใจได้ว่าจะเป็นไปตามกฎระเบียบที่วางไว้

IFS Fleet and Asset Management รองรับการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาและโปรแกรมการปรับเปลี่ยนแก้ไขสินทรัพย์ การควบคุมการกำหนดค่า และกิจกรรมการทำงานต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดด้านโครงสร้างสินทรัพย์สำหรับการบำรุงรักษาครั้งใหญ่ ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบ COTS ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่างานบำรุงรักษาจะดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ตลอดจนจัดทำเอกสารเพื่อช่วยในการกำหนดค่าที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการได้ โดยสามารถใช้เป็นโซลูชันแบบสแตนด์อโลนหรือใช้ร่วมกับฟังก์ชันการทำงานของไอเอฟเอสสำหรับโซลูชันการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก, ชิ้นส่วนที่ซับซ้อน, ส่วนประกอบ, การซ่อมบำรุงย่อย รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO)

ความสามารถของโซลูชัน

จัดเตรียมการซ่อมบำรุงย่อย

การวางแผนและการจัดตารางเวลาในการซ่อมบำรุงย่อยทั้งแบบที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้สำหรับสินทรัพย์ภายใต้การสนับสนุนของ IFS Applications ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูลการใช้สินทรัพย์ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงรายการงานและตารางเวลาการใช้งานสินทรัพย์ โดยใบสั่งงานซ่อมบำรุงใหม่จะได้รับการจัดตารางเวลาและดำเนินการ ขณะที่งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติสินทรัพย์หรือในสมุดบันทึก

จัดการโปรแกรมการบำรุงรักษา

ส่วนสำคัญในการใช้งานกลุ่มสินทรัพย์คือความสามารถด้านการบริหารจัดการโปรแกรมการบำรุงรักษาของคุณ IFS Applications จะช่วยจัดการข้อกำหนดของแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (เป็นช่วงเวลา) และการบำรุงรักษาตามสภาพ กฎการยืดเวลาความผิดปกติจะได้รับการนำมาใช้เพื่อขยายระยะเวลาความผิดปกติที่ไม่สำคัญออกไปตามที่มีระบุไว้ในกฎการจัดการประเภทของความผิดปกติและประเภทของวัสดุ โซลูชันดังกล่าวสนับสนุนข้อกำหนดของขีดจำกัดอายุใช้งานและคำแนะนำในการซ่อมบำรุง เมื่อมีการกำหนดการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วผ่านทางคำสั่งความสมควรเดินอาการ (Airworthiness Directives) หรือคำสั่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะมีการกำหนดรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนไว้ในโซลูชัน โครงสร้างของเทมเพลตจะได้รับการดูแลผ่านการปรับเปลี่ยนแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ

Manager Master Configuration

เป็นส่วนจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการกลุ่มสินทรัพย์ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าคุณสามารถควบคุมการกำหนดค่าสินทรัพย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม IFS Applications จะผสานรวมการทำงานเข้ากับระบบวิศวกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชัน Fleet & Asset Management ที่มาพร้อมข้อมูลชิ้นส่วนตามลำดับที่ได้จากการปรับแก้ชิ้นส่วนด้านวิศวกรรมโดยตรง วิศวกรซ่อมบำรุงจะกำหนดโครงสร้างเทมเพลตสำหรับแต่ละแพลตฟอร์มของสินทรัพย์ และจากนั้นจะนำไปใช้กับสินทรัพย์แต่ละรายการ การบำรุงรักษาโครงสร้างเทมเพลตถือเป็นสิ่งสำคัญและ IFS Applications จะช่วยให้แน่ใจได้ถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลผ่านทางโมดูลควบคุมการเข้าถึง

จัดการการกำหนดค่าแบบต่อเนื่อง

ข้อกำหนดของโครงสร้างแบบลำดับจะถูกนำไปใช้เพื่อจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่มีความจำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างแบบต่อเนื่องและทำให้พร้อมใช้งานในโซลูชัน Fleet and Asset Management สำหรับยานพาหนะ เช่น อากาศยาน หัวรถจักร และเรือ สำหรับการกำหนดลำดับภายในสินค้าคงคลังและการกำหนดสินทรัพย์ใหม่หรือพร้อมใช้งานหลังการซ่อมบำรุงนั้น ระบบจะมีฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยเลือกลำดับและจัดเรียงการบำรุงรักษาครั้งต่อไป ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมๆ กับการบำรุงรักษาสินทรัพย์หลัก โซลูชันนี้จะดูแลให้การใช้งานยานพาหนะเป็นไปอย่างสมดุลและไม่ทำให้เกิดภาระงานด้านการบำรุงรักษาในโรงซ่อมมากจนเกินไป

ใช้งานสินทรัพย์

โซลูชัน Fleet & Asset Management จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นจากทางคำขอการใช้งานกลุ่มยานพาหนะที่พร้อมใช้ของผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถวางแผนการปฏิบัติงานรายวัน กำหนดสินทรัพย์ให้กับภาคส่วนต่างๆ และสร้างตารางเวลาการปฏิบัติงานของสินทรัพย์ โมดูล Flight Log ภายในโซลูชันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดูและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระหว่างการใช้สินทรัพย์ ซึ่งจะมีข้อมูลด้านการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ประวัติการใช้งานเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกลุ่มยานพาหนะ

ดำเนินงานวิศวกรรมบำรุงรักษา

วิศวกรบำรุงรักษาต้องการความสามารถด้านการดูแลโครงสร้างแบบลำดับโดยใช้เทมเพลตโครงสร้างแบบลำดับ นอกจากนี้ยังจะต้องสามารถดำเนินการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและจัดทำรายงานผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลจากบันทึกการปฏิบัติงาน ข้อมูลการใช้งานในอดีต ใบสั่งงาน และข้อมูลวงจรการทำงานของ OEM ด้วย ข้อกำหนดจากประกาศการซ่อมบำรุงและคำสั่งความสมควรเดินอากาศสามารถจะได้รับการบริหารจัดการภายในโซลูชัน รวมถึงเอกสารการวางแผนและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ จะช่วยให้หน่วยงานซ่อมบำรุงรับทราบถึงข้อกำหนดของโปรแกรมการซ่อมบำรุงได้

ขอบเขตการเข้าดำเนินการบำรุงรักษา

โซลูชัน Fleet and Asset Management พร้อมให้การรองรับกระบวนการทำงานหลักๆ ของการคำนวณวันครบกำหนด (Perform Due Calculations)และข้อกำหนดของการเข้าดำเนินการบำรุงรักษา (Definition of a Maintenance Visit) การคำนวณวันครบกำหนดจะช่วยจัดการประเภทของการคำนวณวันครบกำหนดที่แตกต่างกันที่สามารถดำเนินการได้และโซลูชันที่สามารถคำนวณค่าตามที่วางแผนไว้และค่าเฉลี่ยในอดีตเพื่อสร้างค่าตัวแปรสำหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานยังสามารถคำนวณวันครบกำหนดของชิ้นส่วนที่มีอายุใช้งานจำกัด การบำรุงรักษาเป็นช่วงเวลา และงานปรับเปลี่ยนแก้ไขต่างๆ ได้ ตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือรีเซ็ตแผนการบำรุงรักษาตามช่วงเวลาที่ได้จากการคำนวณวันครบกำหนด (เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนหรือค่าที่วางแผนไว้) จะพร้อมใช้งาน

จัดการการพยากรณ์กลุ่มยานพาหนะ

ตามงบประมาณการปฏิบัติงาน (เช่น ชั่วโมงหรือระยะทางในการบิน) สำหรับการใช้งานกลุ่มยานพาหนะ (เช่น อากาศยานหรือรถไฟ) เป็นระยะเวลาหลายปีข้างหน้า ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติความผิดปกติ และประวัติบันทึกการปฏิบัติงาน (เช่น ชั่วโมงหรือระยะทางในการบิน) ที่แสดงในแอพพลิเคชัน คุณสามารถคำนวณคำพยากรณ์สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขได้ตลอดช่วงงบประมาณที่มีอยู่ (เช่น 5 ปี) การคำนวณคำพยากรณ์จะส่งผลต่อความต้องการวัสดุสำหรับชิ้นส่วน ส่วนประกอบ และสิ่งของสิ้นเปลืองที่หมดไป ซึ่งหลังจากการจำลองสถานการณ์จำลองแล้ว อาจมีการถ่ายโอนไปยังสินค้าคงคลังและลดใบสั่งงานลงได้ นอกจากนี้ คำพยากรณ์ยังสามารถแสดงความต้องการด้านกำลังการผลิตต่อโรงซ่อมและทรัพยากรได้ด้วย

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

White Paper: The holistic value of HUMS in Enterprise PBL Support Solutions

Examine the benefits of how information from Health Usage Monitoring Systems (HUMS) can be synchronized with enterprise performance based logistics (PBL) support solutions to significantly enhance data collection, optimize maintenance, increase support chain efficiency, reduce process/resource steps and provide corporate analysis in order to inform mission planning of future campaigns.

Read More in this Informative White paper