ซอฟต์แวร์การซ่อมบำรุงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับองค์กรบน iOS, Android และ Windows

IFS Mobile Soluions

ไม่ว่าลักษณะงานซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการบริการของคุณจะท้าทายเพียงใด ไอเอฟเอสมีโซลูชันสำหรับคุณ ต้องการนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้แก่ช่างบริการภาคสนามใช่หรือไม่ คุณต้องการซอฟต์แวร์การบำรุงรักษาเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมของการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่อง (MRO) ที่ซับซ้อนและเป็นลำดับหรือไม่ บางทีคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามและบันทึกการทำงานตามข้อตกลงระดับบริการ (SLA) หรือปรับตารางเวลาให้เหมาะสมสำหรับช่างเทคนิคตามปัจจัยหลายอย่าง ไอเอฟเอสสามารถช่วยคุณจัดการสิ่งเหล่านี้และสิ่งอื่นๆ ตามจำนวนช่างเทคนิค ธุรกรรม สินทรัพย์ ไซต์งาน สถานที่ หรือประเทศได้มากเท่าที่คุณต้องการ และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันของ IFS Enterprise Asset Management หรือ IFS Field Service Management เพื่อรองรับการทำงานได้มากเท่าที่ต้องการ

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Asset Management Resources

Resources

Industry Report: Mobility in EAM Software Study

This NEW IFS study provides insight into the extent to which enterprise data is accessible on mobile devices like smartphones and tablets while engaging in maintenance work. High Level Findings: Companies currently involved with industrial maintenance report relatively low levels of and quality of access to enterprise service and asset management data from mobile devices.

Download for full access to the study results!