ซอฟต์แวร์ Project ERP

ซอฟต์แวร์ Project ERP เป็นการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) สำหรับระบบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอย่างแท้จริง เช่น การผลิตที่ออกแบบพิเศษตามสั่ง การก่อสร้าง และวิศวกรรม ไม่ว่าคุณจะเรียกสิ่งนี้ว่าโซลูชันตามโครงการ (PBS) หรือซอฟต์แวร์การบริหารโครงการระดับองค์กรก็ตาม แต่ IFS Applications เหนือกว่าแอพพลิเคชันองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับระบบโครงการที่ซับซ้อน

โดย Project ERP เป็นมากกว่า ERP และมากกว่าการจัดการกลุ่มโครงการ โดยเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอย่างแท้จริงที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อกระบวนการที่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การผลิตแบบซ้ำ แต่พร้อมรองรับโครงการซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว อาทิ การวิศวกรรม การก่อสร้าง การสร้างชิ้นงานตามที่ออกแบบ การสร้างต้นแบบ และการบริการ

Why do manufacturers of all sizes around the globe, from segments as diverse as defense, oil & gas, high-tech and heavy equipment manufacturers, come to us for project management solutions that are integrated with a full-scale ERP suite? The answer is simpler than you might think—it’s integration. IFS offers a complete project lifecycle management solution with a strong focus on financials, HR, and asset management in addition to the standard functionality you need to run your projects. A single, integrated solution gives you real-time feedback at any stage of the project so that you can act proactively to deviations from plan—a plan that is updated automatically when information is added anywhere, anytime in a project. So follow-up is not just catching up. What’s more, with all the information in your applications, completed projects become templates for successive jobs. This makes costing and risk management so much easier and eliminates nasty surprises. Download more detailed information below. Or contact us directly to discover how to manage your future, instead of wasting time on past mistakes.

IFS Project ERP Software Solution Map

You might wonder how an ERP vendor can make your projects more efficient and more profitable. Is it our 20+ years of experience in the sector? Our agile software? Our roots in the industry? The answer is simple—integration. IFS offers a complete project lifecycle management solution with a strong focus on financials, HR and asset management as well as the standard functionality you need to run a project. So a single project-based solution from a single vendor gives you real-time feedback at any stage of the project so that you can act proactively to deviations from plan—a plan that is updated automatically when information is added anywhere in the project. This also applies to changes in legislation. So error- and delay-prone manual entries are a thing of the past; and follow-up is not catch-up. And with all the information in your applications, completed projects become templates for successive jobs. This makes costing and risk management so much easier and eliminates nasty surprises. To find out how IFS Applications lets you invest in your future rather than pay for the past, download more details below. Or contact us directly. That’s the way we’d rather do business.

IFS Project ERP Software Solution Map for EPC

Savings on time and cost thanks to project-driven material management which ensures that all equipment is procured and/or produced according to project plan and not controlled by the traditional manufacturing (MRP) process. Contract and sub-contract management, which unlike the traditional approach using purchase orders, enables you to handle complex contracts and unstructured deliverables with specific rules for progress and invoicing.  Forecasting and project accounting that enables you to conduct cut-offs and forecasting in your projects independent of financial periods. Project accounting that enables you to automatically track progress from the projects and has automatic routines for revenue recognition. Software that ensures information flow and visibility throughout your organization and allows for automatic change management. IFS Applications is all of the above—and more. Download more details below. Or contact us directly. A deal with IFS might be the most profitable contract you ever sign.

IFS Project ERP Software Solution Map

Want to hear more?

Have a question about IFS or our solutions?

Our contact form and local phone numbers can be found on the Contact Us page.

Contact Us

Enterprise Resource Planning Resources

Resources

Capturing Project Cost in Project ERP

Most enterprise resource planning (ERP) software is not designed to effectively capture cost in a project based environment like engineer to order, engineer procure construct or services. This white paper covers organizational and technology barriers to capturing project cost along with criteria to select the ideal ERP for effective project costing.

Read more in this informative white paper