IFS UYGULAMALARI MODÜL DİYAGRAMI

Değişimi Planlamak!

İşinizde değişimi planlarken doğru yazılımı tercih edin.

White paper İndirin: Değişimi Planlamak

IFS Finans & Muhasebe™

IFS Finans bileşenleri firmanıza farklı finansal açılardan bakmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir modüldür. Türk mali mevzuatına tamamen uygun olan IFS Finans ile, finansal bilgilerinizi özet bilgilerden en ince detaylara kadar kolaylıkla takip edebilir, her türlü rapor ya da ekrana kolaylıkla erişebilir ve belirli şirket kuralları ile finansal kontroller yapabilirsiniz.

Konsolide Hesaplar
IFS Konsolide Hesaplar™ genel muhasebenin alt yapısını oluşturur ve grup içindeki tüm şirketlere ait mali verilerin yönetimini sağlar. Güçlü ve esnek bir bütçe uygulaması ile desteklenir. Sınırsız sayıda bütçe versiyonu yaratılabilir. Değerler, fiili değerlerden ya da önceki bütçe değerlerinden yararlanılarak doldurulabilir. Versiyonlar sonradan birleştirilebilmekte veya ayrıştırılabilmektedir.
Bütçe Yönetimi
IFS Bütçe Yönetimi™ IFS applications uygulamalarında planlama, bütçeleme ve öngörüleme iş akışlarını yönetmenize olanak tanır. Kurumsal stratejinizi belirlemek ve puan kartınız ile bütçe şablonlarınız için hedefler tespit etmek amacı ile kullanılır. Excel ile entegredir.
Nakit Akışı
IFS Nakit Akışı™ değişik senaryolar için, esnek likidite analizleri yapmanıza olanak verir. Alacaklar ve Borçlar Muhasebesi'nden gelen kayıtların yanı sıra, tahakkuk etmemiş gelir ve gider beklentilerinizi de analize katmanıza imkan verir. Analizler bir veya birden çok şirketi kapsayacak şekilde yapılabilir ve para birimi, proje, bölge, müşteri ya da benzeri kriterler filtre/kısıt olarak konabilir. Sonuçlar rapor olarak alınabildiği gibi dosya olarak da saklanabilir ve diğer programlara (örn. Excel) aktarılabilir.
Proje Finansı
IFS Proje Finansı™ ile süren veya bitmiş bir projeyi yıllar boyunca her zaman görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılı analiz yapmak istiyorsanız veri incelemenizi derinleştirebilirsiniz. Entegre proje muhasebesi kuralları, sermaye miktarı ve gelir tahakkuku gerekliliklerine ilişkin farklı yöntemleri destekler.
E-Fatura
IFS E-Fatura™ manuel kayıt gerektiren fatura miktarını azaltarak tedarikçi faturalandırma iş akışını iyileştirir ve otomatik hale getirir. Yetkilendirmeye ve satın alma emirleriyle eşleştirmeye yönelik gelişmiş kurallar faturalandırma sürecini önemli ölçüde hızlandırır. Etkinlik mesajları ve geçmiş güçlük kayıtları süreci daha da iyileştirir ve takibi kolaylaştırır.
Borçlar Muhasebesi
IFS Borçlar Muhasebesi™ satıcılar ile olan tüm para hareketlerini yönetir. Fatura girişi ve ödeme işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Satınalma siparişi bilgileri ve ve işleme kuralları ile entegre çalışır. Esnek ödeme ve kur seçenekleri tanımlanabilir.
Alacaklar Muhasebesi
IFS Alacaklar Muhasebesi™ müşteriler ile olan tüm para hareketlerini yönetir. Fatura kesimi ve tahsilat işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Müşteri sipariş bilgileri ve işleme kuralları ile entegre çalışır. Esnek ödeme seçenekleri tanımlanabilir ve çok para birimli işlemlere uyumludur.
Sabit Kıymetler
IFS Sabit Kıymetler™ işletmenin sabit kıymetlerinin takibi ve amortisman hesaplarında kullanılır. Bu modülde Türk Mali Mevzuatı’nın gerektirdiği ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Aylık bilanço değeri için yapılan amortisman gider hesaplamaları, devletin açıkladığı oranlar doğrultusunda güncellenir. Diğer modüller ile entegredir. Varlık yönetimi yapan şirketlerin de tüm gereksinimlerini karşılar.
Genel Muhasebe
IFS Genel Muhasebe™ bir çok şirket ve iştiraklerden oluşan gruplarda, kademeli olarak en alt düzeyden en tepeye kadar, tüm finansal işlemlerin kaydı, analizi ve raporlaması için geliştirilmiştir. IFS Konsolide Hesaplar Modülü ile entegre çalışır. Her kayıtta üçüncü bir döviz cinsinden değer tutulur. Buna ek olarak, enflasyon muhasebesi hesaplamalarında kullanılmak üzere, düzeltilmiş TL değerin tutulduğu dördüncü bir alan oluşturulmuştur. Dönem sonu işlemleri bir başlık altında toplanmış ve değerleme, reeskont hesaplaması gibi yardımcı fonksiyonlar sisteme eklenmiştir.

IFS İnsan Kaynakları™

İnsan kaynakları bileşenlerimiz şirketinizin en değerli kaynaklarını maliyet-etkin şekilde yönetmenize yardımcı olarak size zaman ve para tasarrufu yaptırır. Şirketinizin personel gelişimine yönelik en önemli ihtiyaçlarını tamamen karşılayan hızlı ve doğru analizler, aynı zamanda da iş gücü yönetimi ve başarılı stratejik insan sermayesi yönetimi için elzem olan süreçler elde edersiniz.

Self Servis
IFS Self Servis™ uygulaması, şirket çalışanlarının kendilerine açık bilgileri görmesi ve güncellemesi (örn. adres, telefon bilgileri gibi) için onlara açılan bir web sayfasıdır. Çalışanlar sayfaya, şirket içinden olduğu gibi şirket dışından da internet ile kolayca erişerek time-sheet girişi, performans değerleme, eğitimlere başvuru, şirket içi pozisyonlara talep ve benzeri birçok işlemi kolaylıkla yapabilir.
İş Sağlığı ve Güvenliği
IFS İş Sağlığı ve Güvenliği™ sağlık ve güvenlik süreçlerini standartlara göre düzenlemenizi sağlar. Olay ve hastalık takibinden alınan önlemlere, güvenlik yönetimi, risk değerlendirmesi, tıbbi muayene, materyal tehlike bilgisine kadar uzanan bir alanı kapsar ve bir olay bildiriminde ilgili kişileri uyarır
Bordro
IFS Bordro™ manuel veri girişi gereğini olabildiğince azaltan ve toplanan verilerin araştırılmasında ve derlenmesinde azami kolaylık sağlayan esnek bir modüldür. Küçük ve orta boy şirketlerden, binlerce çalışanı olan dev organizasyonlara kadar olan geniş bir sahada kullanılır. Mevzuat teknikleri tarafımızdan takip edilerek güncellemeler hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca şirketlerde hali hazırda kullanılmakta olan PDKS uygulamalarından veri alışverişi yapılabilmektedir.
Personel Devam Kontrol
IFS Personel Devam Kontrol™ personelin çalışma sürelerini takip etmek amacı ile kullanılır. Farklı düzeydeki personel için yetkilendirme yapılabilir. Zamanlar, veri toplama ile, anlık olarak kaydedilir. Ücret, fazla mesai, vardiya primi hesaplamaları gibi işlemler, sisteme tanımlı kurallar çerçevesinde otomatik olarak yapılır. Kayıt ve kontrol işlemleri, kullanımı kolay grafik ekranlar ile yapılır.
Masraf Yönetimi
IFS Masraf Yönetimi™ işletmelerde kullanılan klasik gider formlarının yerini alır ve işlemleri ve raporlamayı kolaylaştırır. Geçerli düzenlemeler sistem içinde tanımlanabilir ve hesaplamalar sisteme yaptırılabilir. Kullanıcılar, tüm masraflarını sisteme önceden tanımlanmış kategoriler içinde girerler. Yemek, bilet benzeri harcamalar ve araç ile yapılan mesafeler sistemden izlenebilir. Girişler, bilgisayar veya mobil cihazlardan yapılabilir. Böylelikle sık seyahat edenler, giderlerini günlük olarak bildirebilirler.
Eğitim Yönetimi
IFS Eğitim Yönetimi™ şirket içi ve şirket dışı eğitimlerin organizasyonu için tasarlanmıştır. Eğitim gereğinin saptanabilmesi ve eğilimlerin planlanabilmesi için, çalışanların bireysel gelişme programlarının veri olarak alıır. İnternete açık web arayüzü ve mail gönderme desteği sayesinde, eğitime kaydolma kolaylığı ve katılımcılar ile doğrudan iletişim sağlanır. Eğitim sonrasında, personelin eğitim ve yeterlik performans kayıtları sistem tarafından otomatik olarak güncellenmektedir.
Personel Gelişimi Yönetimi
IFS Personel Gelişimi Yönetimi™ stratejik insan kaynakları planlamasına yardım eder. Firmanızın organizasyonel yapısını ve ihtiyaçlarını tanımlayarak, elinizdeki kaynakları nasıl kullanmanız gerektiğini belirler. Gereklilikler tanımlandıktan ve eşleştirildikten sonra bunları işe alma, çalışan geliştirme veya güncelliğini yitirmiş yetkinlikleri görmek için kullanabilirsiniz.
İşe Alım
IFS İşe Alım™ personel talebinin yapılmasından, işe alınan personele oryantasyon eğitimi verilmesine kadar işe alma sürecindeki bütün işlevleri sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Personel talebi ile başlayan, şirket içi personel arama, iş ilanı verme ya da tanıtım toplantısı düzenleme gibi bir çok aktivite ile süren işlemler, sistemde koordine edilebilir. Eşleme motoru, çok sayıda iş başvurusu arasından değerli olanları seçmenize yardımcı olacaktır.
Personel Yönetimi
IFS Personel Yönetimi™ şirketinizdeki konum ve organizasyon yapılarını sisteme uygun şekilde haritalamanızı ve çalışanlar için geçerli iş gerekliliklerini belirlemenizi sağlar. Çalışan verilerine kontrollü erişim sağlayarak personel bilgilerinin yönetimini sadeleştirir, çalışanlarla ilgili tüm süreçlerin kapsamlı işletimine ve çoklu şirket ve matris organizasyon bağlamına temel oluşturur.

IFS Mühendislik™

IFS Mühendislik bileşenlerimiz ile tasarım öğelerini, ürünlerini, parçalarını ve tesislerini kolayca belirler ve yapılandırırsınız. Bileşenler, revizyonlar dahil ilgili tüm dokümantasyonun idaresini düzenleyerek kaliteyi sağlar. Organizasyonunuzdaki her bir kişi teknik, idari ve finansal kararlar ile ilgili sürekli olarak güncellenen verilere erişim sağlayarak ihtiyacı olan bilgiyi alır. Satın alma, mühendislik ve üretim süreçlerinin entegrasyonu gerçek bir çapraz şirket tablosu ortaya koyar.

Proje Teslimat
IFS Proje Teslimat™ ile ihale, ayrıntılı tasarım, satın alma, üretim ve/veya birleştirme aşamasından test, teslim, satış sonrası destek ve bakım aşamasına kadar uzanan yelpazede, karmaşık teslimleri yaşam döngüsü süresince koordine edersiniz.
Devreye Alma
IFS Devreye Alma™ bir fabrikanın veya sınai tesisin tüm bölümlerinin tasarım, kurulum, test, işletim ve bakım aşamalarının sahibin veya nihai müşterinin talep ettiği operasyonel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilmesini ve devir tesliminin güvenli ve sistemli bir şekilde yapılmasını sağlar. Bunu örneğin mekanik tamamlama paketleri ve eksikler tutanağı listesi (kusur listesi olarak da bilinir) ile uygulama içerisinde de yapabilirsiniz.
Benzer Varlık Yönetimi
IFS Benzer Varlık Yönetimi™ örneğin sahaya bir transformatör yerleştirmek gibi spesifik bir görevi yerine getirmek amacıyla bir dizi operasyon, bölüm, standart iş, araç/tesis, vb yönetmenizi sağlar. Aynı zamanda, revizyon yönetimi ile tamamlanmış proje ve varlık tahminleri yapabilir ve fikirden realizasyona, yeniden tasarlamadan işletmeden çıkarmaya kadarki yaşam döngüsü içerisinde paralel revizyonlar/tahminler ile çalışabilirsiniz. Ayrıca, bir yapılandırıcı, gerçek özelliklere dayanan uyumlu birim ve uygulama öğesi yapıları üretmek için şablon yapıları yönetmenizi sağlar.
Varlık Tasarımı
IFS Varlık Tasarımı™ mühendislik süreçleri ve İnternet tabanlı işbirliği desteği için güçlü araçlar sunar. Tesislerdeki, güç nakil şebekelerindeki, fiber optik ağlardaki ve diğer birçok yapı ve tesis türündeki nesneler ile ilgili bilgilerin oluşturulmasına ve muhafaza edilmesine yönelik multidisipliner bir mühendislik çatısıdır. Tedarikçilerden ve danışmanlardan gelen proje bilgilerini doğrudan içe aktarmak mümkündür. IFS Projects ve IFS Procurement™ içerisine sıkıca entegre edilmiş olan ürün, EPCI projelerini ve malzeme yönetimini etkin bir şekilde destekler. IFS Maintenance ile birlikte, büyük yenileştirme projelerinde bile bakım süreçlerine etki etmeden eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü desteği sunar.
Mühendislik Değişiklik Yönetimi
IFS Mühendislik Değişiklik Yönetimi™ simplifies and speeds up your engineering change processes. It lets you receive, review, check, and approve changes before implementing change orders.
PDM Konfigüratörü
IFS PDM Konfigüratörü™ mühendislik tasarımını, yapılandırma kontrolünü ve öğe ve ürünlerin takibini destekler. Gelişmiş revizyon yönetimi kabiliyetleri sayesinde karmaşık mevzuatlara uyum sağlarsınız. Güçlü “en uygun” arama ve kopyalama fonksiyonu ile öğeleri ve tasarımları yeniden kullanabilir, ürünleri ve parçaları daha kolay standartlaştırabilirsiniz.

IFS Proje Yönetimi™

Proje Yönetimi modüllerimiz, diğer IFS ERP bileşenleri ile birlikte tüm proje yaşam döngüsünü yönetmek için tam entegre araçlar seti sunar. Finans, satınalma, envanter, müşteri siparişleri, üretim, mühendislik, insan kaynakları, belge yönetimi, varlık ve hizmet yönetimi gibi diğer IFS bileşenleri ile tam entegre olan çözüm, proje bazlı üretim, mühendislik, inşaat, taahhüt, altyapı, arge kurumları dahil olmak üzere proje prensibine dayalı olarak işlerini yöneten birçok sektör tarafından kullanılır.

Proje Raporlama
IFS Proje Raporlama™ Modülü ile, proje ve proje aktivitelerine doğrudan zaman ve maliyet raporlaması yapabilirsiniz. Böylelikle diğer IFS ERP modüllerinden sistem üzerinde gelen maliyetlere ek olarak tüm diğer masraflarınızı da takip edebilirsiniz.
Risk Yönetimi
IFS Risk Yönetimi™ Modülü ile, tüm proje risklerinizi zaman ve maliyet olarak tanımlayabilir, risk ağaçlarınızı ve önlem planlarınızı oluşturabilir, risk gerçekleşmelerini izleyebilirsiniz.
Proje Bütçeleme ve Tahmin
IFS Proje Bütçeleme ve Tahmin™ projenin maliyet kontrolü için kapsamlı fonksiyonlara sahiptir. Kullanıcı tarafından belirlenebilen proje tahmini türleri sayesinde değerlendirmeler, bütçeler, tahminler, incelemeler gibi çoklu proje versiyonları desteklenir. Sistem Estimate to Complete (ETC) ve Estimate at Complete (EAC) prensiplerini destekler. Bütçeler maliyetle (CBS) ve iş dökümü yapısı (WBS) ile kontrol edilebilir. S Curves ve Straight Line Logic dahil dağıtma kuralları mevcuttur.
Planlama ve Çizelgeleme
IFS Planlama ve Çizelgeleme™ IFS’teki proje zaman çizelgelerini programlamanızı sağlar. Bir projenin tüm WBS (Work Breakdown Structure) çizelgeleme ve Gantt şeması seçenekleri mevcuttur, planlama mantığı bağımlılıkları ve kısıtları destekler. Kaynak planlama ve simülasyon da desteklenir. IFS Applications Microsoft Project® veya Primavera® gibi araçlara çift yönlü entegrasyon sağlar.
Proje Yönetimi
IFS Proje Yönetimi™ kullanıcının tanımladığı WBS ile projeler oluşturmanızı sağlar. İş sürecinde tutarlılık oluşturmak için şablonlar kullanılabilir. Maliyetler, gelir, saatler ve miktarlar proje WBS’si ile ilişkilendirilebilir. Progress ve Earned değeri desteklenir. Tüm maliyetler WBS’nin Estimate (Değerlendir), Baseline (Taban Çizgisi), Latest Forecast (En Son Tahmin), Committed (Taahhüt Edilmiş), Earned Value (Kazanılan Değer) ve Actual (Mevcut) dahil tüm seviyelerinde izlenir. Project bileşeni proje planını tutar, plan daha sonra satın alma, mühendislik, üretim, kurulum ve inşaat gibi diğer alanlar için alt planlar üretmekte kullanılır.
Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi
IFS Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi™ basit ya da karmaşık alt yüklenici faaliyetlerinin yönetimini kolaylaştırır; örneğin inşaatın bir aşamasını bir alt yükleniciye verdiyseniz, bileşen sayesinde kapsamı kolayca yönetebilirsiniz. İlerleme durumunu takip edebilir ve kurulan ilerleme ve miktar gibi değer biçme yöntemlerine dayanan değerlendirmeler yapabilirsiniz. Çözümün değişiklik yönetimi kabiliyetleri güçlüdür, kapsamdaki değişiklikleri daha kolay yönetirsiniz. İş talimatlarını alt yüklenicilere gönderebilir, alt yükleniciden fatura ve uygulama alabilir ve değerlendirme sertifikaları üretebilirsiniz.
Satış Sözleşme Yönetimi
IFS Satış Sözleşme Yönetimi™ satış sözleşmelerinizin ihaleden bitiş ve devir teslime kadar olan yaşam döngüsünü yönetmenizi sağlar. Ödeme uygulaması fonksiyonu da içerir ve tanımlanmış fiyat arttırma ve tutma kurallarının, sertifikaların ve ödemelerin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır. İlerleme, miktar, satış değeri, ilave masraf ve hakedişler gibi bir dizi esnek seçeneği baz alarak faturalar ve uygulamalar üretebilirsiniz. İadeli proje faturalama desteği de verilmektedir. Bileşen, kapsamdaki değişiklikleri yönetebilecek kadar güçlü değişiklik yönetimi kabiliyetlerine sahiptir.

IFS Üretim™

Üretim bileşenlerimiz tüm çalışanlarınıza üretim sürecinin tüm aşamalarında destek verir, birçok üretim türünü planlamayı, uygulamayı, kontrol ve analiz etmeyi kolaylaştırır. Bu güçlü ve çok yönlü çözüm, istisnaları yakalamak ve faaliyete geçirmek amacıyla, tekrarlanan görevleri gelişmiş istisnai yönetim fonksiyonu ile yönetmek için basit ve otomatik bir akış sunar. Aynı zamanda yalın prensipleri ve aynı üretim ortamında farklı proses türlerinin birlikte mevcut olduğu karma veri tipli üretimi destekler.

Siparişe Özel Tasarım
IFS Siparişe Özel Tasarım™ proje ve ürün yapılarını entegre ederek müşteriye özgü tasarımı yönetmeyi kolaylaştırır. Sipariş edilen ürün yapıları standart ürünlerin ve projeye özgü yapıların bir kombinasyonu olabilir. Proje planını satın alma sürecini başlatmak için kullanabilir ve teslim projesinde optimum esneklik, kontrol ve maliyet etkinlik sağlayarak her değişikliği kaydedebilirsiniz.
Siparişe Özel Konfigürasyon
IFS Siparişe Özel Konfigürasyon™ çoklu seviyeli sabit (DOP) yapı olasılıkları dahil olmak üzere gelişmiş siparişe göre yap (MTO)’dan basit siparişe göre birleştir (ATO)’ya kadarki siparişe göre üretim sürecini yönetmenizi ve sadeleştirmenizi sağlar. Standart ürünler için siparişin benzersiz üretim tasarımıyla veya yerleşik üretim ve satış kuralı mantığına sahip özellik tabanlı yapılandırmayla birlikte teslim edilir.
Proje Bazlı Üretim
IFS Proje Bazlı Üretim™ bir proje bağlamında üretim yaparken üretim siparişlerini, çoklu seviyeli sabit (DOP) yapıları, satın alma emirlerini ve diğer öğeleri doğrudan proje faaliyetlerine bağlamanıza izin vererek daha da çevik olmanızı sağlar. Proje bağlamında envanter fonksiyonu kullanılabilir, proje faaliyetleri arasında ve proje envanteri ile standart envanter arasında materyal transferi yapılabilir.
Parti Üretim
IFS Parti Üretim™ genellikle yiyecek ve içecek, ilaç ve kimya sektörlerinde karşılaşılan tarif/ formül bazlı üretimi destekler. Çözüm ham maddeden ara ürünlere ve bitmiş ürünlere kadar tam izlenebilirlik içerir. Seri dengeleme, birçok seviyedeki seri boyutu kısıtlamalarının daha kolay ele alınmasına yardımcı olur. Ürün özelliklerini esas alan dizilim, konum değiştirme maliyetini düşürür. IFS Batch Manufacturing kontrol planları ve analizler, yakalama ağırlığı ve çoklu ölçü birimleri içeren kalite yönetimini destekler.
Seri Üretim
IFS Seri Üretim™ üretim süreçlerindeki işlemleri azaltarak, hatta ortadan kaldırarak verimliliğinizi arttırır. IFS Material Planning™ ile birleştirerek üretim hattı programı üretmek, tedarikçi programı yapmak ve Kanban devrelerini boyutlandırmak için malzeme gereklilikleri planlamasından (MRP) faydalanabilir ve hibrid bir itme/çekme sistemi oluşturabilirsiniz.
Komponent Bakımı
IFS Komponent Bakımı™ Maliyet, risk, gelir ve kapsam üzerinde tam kontrol sağlayarak, bir servis ya da üretim ortamında yapılan bileşen onarımına kapsamlı destek verir. Parça değişim satışlarını–kiralama, tek ve çift değişim-belirleme olasılığı sunar, bu sayede tedarik zinciriniz daha çevik ve verimli hale gelir.
İş Emri Yönetimi
IFS İş Emri Yönetimi™ üretim siparişlerinin yaşam döngüsü süresince izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan kapsamlı bir araçtır, bu sayede planladıklarınızı gerçekleştirirsiniz. Birçok üretim modelini destekler ve IFS Matliyetlendirme Stok Yönetimi™ ve IFS Inventory ile entegredir.
Sonlu Kapasite Planlama-Çizelgeleme
IFS Sonlu Kapasite Planlama-Çizelgeleme™ üretim programınızı optimize eder, siz de pazarınızın ya da müşterilerinizin değişen taleplerine daha hızlı yanıt verirsiniz. Üretimin darboğazlarını tanımlayarak zamanında teslimat yapabilir ve üretim maliyetlerini kontrol altında tutabilirsiniz. Çoklu alan, çoklu seviye kabiliyet kontrolleri sayesinde gelişmiş bir araçla teslim süresini kesin olarak tahmin edebilirsiniz. Sıralama desteği ile de operasyonları özelliklerine göre programlayabilir ve kurulum süresini kısaltabilirsiniz. Bileşen, çevrimiçi müşteriyle eşzamanlı olarak çalıştırabileceğiniz çevrimdışı bir planlama aracı olan Advanced Planning Board’u da içermektedir.
Atölye Veri Raporlama
IFS Atölye Veri Raporlama™ çalışanlarınızın üretim bilgilerini hızlıca raporlaması için geliştirilmiş etkin ve kullanımı kolay bir yoldur. Operasyonlarınızın durum bilgisini, üretilen ve atılan kalemlerin miktarını ve biriken operatör saatlerini bildirir.
Maliyetlendirme
IFS Maliyetlendirme™ şirketinizdeki ürünlere ilişkin bir maliyet kavrayışı sunarak daha iyi karar almanıza olanak tanır. Geleneksel maliyetlendirmeyi, faaliyete dayalı maliyetlendirmeyi (ABC) veya her ikisini destekler.

IFS Tedarik Zinciri™

Tedarik zinciri bileşenlerimiz, üretimle birlikte tedarik zinciri yönetimi çözümünüzün temelini oluşturur. Bu bileşenler ürün akışlarını daha iyi görüntülemek ve sistemi daha verimli kullanmak için ihtiyacınız olan sadeliği sunar ve farklı dağıtım modellerine ve çalışma yöntemlerine zorlanmadan adapte olmanızı sağlar. Sizi büyümek ve şirket genelindeki değişimi desteklemek için ihtiyacınız olan çeviklikle donatır ve sipariş- teslimat zinciri boyunca gerçek zamanlı iletişimin avantajından faydalandırır.

Talep Tahmin Yönetimi
IFS Talep Tahmin Yönetimi™ grafik sunumlar yardımıyla görerek plan yapmanızı sağlar. Oldukça işbirlikçi, grafik ve interaktif olan bu araç günümüz piyasalarının en sofistike ve kullanımı kolay tahmin araçlarından biridir.
Çoklu Site Planlama
IFS Çoklu Site Planlama™ çalıştığınız çok alanlı ortamda ürünlerinizle ilgili tedarik ve talep tahminlerinizi iyileştirerek zamanında teslim ve müşteri memnuniyetinde seviye atlatır. Bu çözümü kullanarak kapsamlı bir ana üretim programı geliştirebilir, zaman safhalı malzeme net gerekliliklerini ve optimum lot boyutlarını hesaplayabilir, dağıtım emirleri oluşturabilir ve ardından gereken üretim kapasitesini hesaplayabilirsiniz.
Stok Yenileme Yönetimi
IFS Stok Yenileme Yönetimi™ talep tahmini ile entegre edilmiş, farklı, otomatik envanter planlama kabiliyeti sunar. Bunun yanında ekonomik sipariş miktarı, hizmet seviyesi güdümlü emniyet stokları ve ağır hareket eden parçaları taşımak için özel modeller gibi birçok planlama stratejisi ile envanter ikmali sürecini daha çevik hale getirir.
Dağıtım Yönetimi
IFS Dağıtım Yönetimi™ çeşitli türde yük, kampanya, promosyon ve indirimlerin yönetimini esnek bir şekilde destekleyerek müşterilerle etkileşimi kolaylaştırır. Aynı zamanda GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) ve SSCC (Seri Taşıma Konteyner Kodları) desteği içeren GS1 ile ticari ortaklar arasındaki standartlaştırılmış entegrasyonu destekler.
Müşteri Siparişleri
IFS Müşteri Siparişleri™ IFS Supply Chain çözümünün temel parçalarından biridir ve bir ya da daha fazla lokasyondaki müşteri siparişi süreçlerini yönetmenizi sağlar. IFS Customer Orders birçok fiyatlandırma seçeneğine sahiptir, bu sayede müşteriye özel fiyatlarla çalışmanız mümkün hale gelir.
Tedarik Yönetimi
IFS Tedarik Yönetimi™ IFS Supply Chain çözümünün temel parçalarından biridir ve satın alma sürecini yönetmenize yardımcı olur. Merkezi satın alma aracılığıyla tedarikçilerden daha iyi fiyatlar almanızı sağlar ve global çok alanlı şirketler için son derece uygundur.
Kiralama Yönetimi
IFS Kiralama Yönetimi™ kiralama süreçlerini destekleyen gömülü fonksiyonlar sunar: Kendine kiralama, başkasına kiralama ve projedeki kiralama talebini yönetme. Kiralama talepleri alanlar arası süreçte şirket envanteri ile veya dahili tedarikçiden (dahili olarak) veya karşılıklı şekilde (haricen) karşılanabilir. Tüm verileri merkezi bir bileşende toplayan tek çözümdür ve kiralanan ya da teslimat, alındı, envanter yönetimi ve faturalama gibi kiralanmayan öğeler için ortak süreçler sunar.
Depo Yönetimi
IFS Depo Yönetimi™ mal kabulden ihraç noktasına kadar olan depolama süreçlerinin tamamını yönetmenize yardımcı olur. Çözüm, kapsamlı izlenebilirlik, raf ömrü yönetimi, konsinye stok ve istatistik desteği verir. Malların alanlar arasındaki hareketini kolaylaştırmak üzere çok alanlı ortamlara tam destek verilir.

IFS Satış ve Servis™

Satış ve hizmetler bileşenlerimiz, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için hayati değer taşı- yan iş süreçlerini temin eder. Satış için bilgi alma ile başlayan ve satış döngüsü, devam eden destekten sonra müşteriye hizmet ile noktalanan müşteri etkileşimi zincirinizi yönetir. Satış ve hizmet anlayışımız ürün, hizmet ve destek aracılığıyla müşterinize nerelerde değer katabileceğinize odaklanmanızı sağlar.

Dinamik Operasyon Yönetimi
Dinamik Operasyon Yönetimi™ (WISE) mobil iş gücüne sahip organizasyonlar için geliş- miş bir modelleme aracıdır. Değişiklik için plan yapmak başarılı hizmet sağlamanın anahtarı olduğundan, WISE en düşük risk-en yüksek kazanç yolunu seçmenizi sağlayacak alternatif eylem planlarını değerlendirmeye almanızı sağlar. WISE farklı senaryoları hiç olmadığı kadar hızlı ve doğru şekilde keşfetmenize yardımcı olması için Dinamik Opresayon Yönetimi oyuna dahil eder.
Parça Onarım
IFS Parça Onarım™ ile onarılacak parçaların kabulü ile nihai faturalama arasındaki iş akışının tamamını yönetirsiniz. Çözümümüz tercihe bağlı olarak değişen iş emirleri ile yapılan daha basit onarımları, aynı zamanda da iş emrinin elden çıkarma fonksiyonunu içerdiği gelişmiş/çok seviyeli yapıdaki onarımları destekler. Hizmet sözleşmesi kapsamındaki onarım işleri ve dış hizmet emirleri de desteklenir.
Harita Entegrasyonu
IFS Harita Entegrasyonu™ gidiş yollarını görüntülemenizi, yapılacak işlerle ilgili uyarı almanızı ve son dakika işleri etkin şekilde planlamanızı sağlar. Süren ve planlı işlerle ilgili bindirmeli bilgiler içeren sanal yol ve uydu haritaları sunar; Enterprise için Microsoft Bing™ Haritaları ile entegredir (Yazılım + Hizmet). IFS Applications’ta yer alan müşteri ve müşteri emirleri gibi iş nesneleri haritada görüntülenecek şekilde yapılandırılabilir.
Çağrı ve Olay yönetimi
IFS Çağrı ve Olay Yönetimi™ sizi müşterilerinize saha hizmeti veya ürün desteği verebileceğiniz etkin bir çağrı merkezi ile donatır. IFS Call & Case Management aynı zamanda, sürecin tüm bölümleri için önceden hazırlanmış bir önlem paketiyle kapsamlı analizleri destekler.
Dinamik Çizelgeleme
IFS Dinamik Çizelgeleme™ müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve çalışma verimini arttırmak amacıyla, yetenekler ve SLA’lar gibi birden fazla iş tanımlı kapasiteyi dinamik olarak planlayarak mobil iş gücünü optimize etmenizi sağlar. Çok iyi ölçeklenebilir planlama çözümüdür ve Dinamik Programlama Motorunu (DSE) ve istisna yönetimi için sezgisel programlama tezgahı içerir. Hem tesis içerisinde hem de bulutta (Hizmet şeklinde Yazılım) kullanılabilir.
Saha Servisi
IFS Saha Servisi™ servis operasyonlarınızın fiyat teklifi verme-sipariş alma-faturalama-analiz sürecinde müşteri odaklı iş süreçleri şeklinde düzenlenmesini sağlar. Aynı zamanda mobil iş gücü yönetimi, garanti süresi içerisinde ve sonrasında doğru fiyatlandırma dahil olmak üzere saha hizmeti ve iş gücü programlamayı destekler.
Servis Sözleşme Yönetimi
IFS Servis Sözleşme Yönetimi™ sayesinde her müşterinizin ve hizmet faaliyetlerinizin düzeyini kesin olarak belirleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Çözümümüz, sözleşmede uzlaşılan hususların otomatik kontrolünü ve takibini yaparak verimliliği arttırır.
Satış Konfigüratörü
IFS Satış Konfigüratörü™ ürün seçimi, ürün özellikleri ve aksesuarlar konusunda satış personelinize ve müşterilerinize nazikçe ve uygun şekilde rehberlik eder. Kullanımı kolay “ürün danış- manı”, gereksinimleri kesin bir şekilde belirleyen bir dizi soru yoluyla yapılandırmalar inşa eder.
Web Mağaza
IFS Web Mağaza™ web tabanlı sipariş yönetimi için ezber bozan bir çözüm ve yedek parça satışları için ideal bir araçtır. Ürün arama ve seçme, aynı şekilde fiyat ve mevcut olma durumu kontrolü, müşteri kaydı ve sipariş takibi için birçok yol sunar.
CRM
IFS CRM™(Müşteri İlişkileri Yönetimi) müşteri bilgilerini uçtan uca görüntüleyebileceğiniz kurumsal bir hafıza oluşturmanıza yardımcı olur. Bu çözüm sayesinde müşterilerle temas halinde olan ve olmayan süreçleri doğrudan entegre edebilirsiniz.

IFS Bakım™

Eksiksiz kurumsal varlık yönetimi (EAM) sisteminin bir parçası olan varlık bileşenlerimiz, sizi çevreleyen dünyanın hızla değişen taleplerini öngörmenizi ve bunlara hızlıca ayak uydurmanızı sağlar. Kolay işletilen ve erişilen bu çözümün fonksiyonları günlük varlık gereksinimlerinizi ve sürekli iyileşme ve gelişme ihtiyacınızı karşılayacak boyutlardadır.

Toplam Ekipman Verimliliği
IFS Toplam Ekipman Verimliliği™ cihaz performansı için önerilen iyileştirmeleri değerlendirmenizi ve KPI’ları dengeleyerek mümkün olan en verimli şekilde işletmenizi kolaylaştırır ve bu sayede geliriniz artar. Kullanılabilirlik, performans, kalite ve OEE gibi tüm operasyonel olayları yönetir. Çözümün operatörler ve süreç mühendisleri için kullanımı kolay bir arayüzü vardır.
B2B Portalları
IFS B2B Portalları™ bir işbirliği portalı üzerinden hizmet ve bakım için dış kaynak kullanma ihale sürecini yürütmek amacıyla, değerlendirmeye tabi tutularak onaylanan alt yüklenicilerle iletişim kurmanızı sağlar. Teklifleri daha kolay karşılaştırabilir, daha iyi fiyatlara ulaşabilir ve idari maliyetleri kesebilirsiniz. Bilginin yalnızca bir kez girilmesi bile veri kalitesini arttırır. Kazanan yükleniciler ayrıntılı talimatlara erişim hakkı kazanır ve işin uygulanmasına ilişkin bilgileri portal üzerinden raporlar. Biten işle ilgili tüm verilere bu sayede tek bir lokasyondan erişilebilir.
İleri MRO
IFS İleri MRO™(Ağır Bakım) ile müşterilerinize verdiğiniz hizmeti bir üst seviyeye taşırsınız ve daha güvenilir, daha verimli MRO operasyonları ile maliyetleri düşürürsünüz. Personel, materyal ve diğer kaynak gereksinimlerini aynı seviyeye getirerek teslim tarihlerine güvenilir şekilde uyar, iş bitirme sürelerini iyileştirirsiniz.
Araç Bilgi Yönetimi
IFS Araç Bilgi Yönetimi™ entegre filo ve konfigürasyon yönetimini ve de mevzuata uygunluğu daha kolay ve verimli hale getirir. Seri üretimi yapılmış parça kontrolünü, operasyonel planlamayı, önleyici bakım planlamasını ve değişiklik yönetimini destekler.
Koruyucu Önleyici Bakım
IFS Koruyucu Önleyici Bakım™ düzenli önleyici bakım programlarını yönetmenizi sağlar. Bir tesis içerisindeki her türlü işi organize edebilir ve hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda makine durumu, özel olaylar, takvim veya bir çalışan ya da yüklenicinin görevi yapıp yapmayacağı gibi kendi tercihinize dayanan bakım parametrelerine uygun görev programları yapabilirsiniz.
Kaynak Planlama ve Çizelgeleme
IFS Kaynak Planlama ve Çizelgeleme™ önleyici bakım planlama ve düzeltici bakım başlatma için ortak bir yol sunmak suretiyle iş emri programlamasını düzenler ve kaynakları daha verimli kullanmanıza olanak tanır. Grafik sürükle-bırak arayüzü sayesinde değişiklik yapmak hızlı ve kolaydır. IFS Human Resources ile entegre olması, personel ihtiyaçları ile çeşitli yetkinliklerin kullanılabilirliğini otomatik olarak kıyaslayabilmenizi sağlar. Daha karmaşık bakım faaliyetleri ile ilgili olarak iş emirlerine yönelik sonlu kapasite planlama desteği verilir.
Bakım Emri
IFS Bakım Emri™ doğrudan ve dolaylı maliyetleri keserek ve çalışmama zamanından kaynaklanan gelir kaybını azaltarak bakım operasyonlarınızı daha verimli hale getirir. Bakım organizasyonunuza etki eden tüm görevleri yönetir –hata raporlama, hazırlık, planlama, uygulama ve nihai raporlama.
Hat Tipi Varlıklar
IFS Hat Tipi Varlıklar™ lineer varlıkların tanımlanmasını/idaresini, segmantasyonu ve öğeleri (lineer olan ve olmayan varlıkları ilişkilendirmek için kullanılan), aynı şekilde lineer varlıkların bakım uygulamasını kapsar. Çözüm aynı zamanda, kullanıcıların geçmiş ve planlı konfigürasyonları görmesine izin vererek lineer varlıkların revizyon yönetimini de destekler.
Ekipman Yönetimi
IFS Ekipman Yönetimi™ makineleriniz, binalarınız, havalandırma sistemleriniz, taşıma sistemleriniz ya da bakımını yapmak istediğiniz varlıklarınız ile ilgili bilgileri yönetir ve yapılandırır. IFS Asset Design ile tam entegre oluşu hem yeni tesisler, operasyonlar hem de tesis yenilemeleri için eksiksiz bir varlık yaşam döngüsü yönetimi sağlar.

IFS Kullanım Destek™

Kullanım destek bileşenlerimiz en yeni web teknolojilerinden, mobil ve sosyal teknolojilerden faydalanarak ilişkiler oluşturmanızı ve geliştirmenizi sağlar. Kullanımı kolay rol bazlı portallar, etkinlik akışları ve belli bir amaçla geliştirilen mobil çözümler sayesinde çalışanlarınıza, müşterilerinize, tedarikçilerinize ve diğer ortaklarınıza kişiselleştirilmiş, doğru ve gerçek zamanlı bilgiler aktarırsınız. IFS’in kullanım destek bileşenleri aynı zamanda web hizmetleri üzerinden dahili ve harici sistemlerle entegre edilir, böylece güvenlik, performans ve ölçeklendirilebilirlik sağlanmış olur.

İşbirlikçi Çözümler
IFS İşbirlikçi Çözümler™ hem dahili hem de harici işbirliğini destekler. Kullanıcılar içeride güvenli, bağlam içi IFS Talk hizmeti üzerinden tıpkı Facebook ve LinkedIn’deki gibi işbirliği yaparlar. Harici işbirliği ise müşterilere, tedarikçilere ve ortaklara yönelik kurumlararası web tabanlı portallar üzerinden sağlanır ve bu sayede IFS Applications içerisindeki önemli işbirliği süreçlerine erişmeleri sağlanır.
Rol Bazlı Portallar
IFS Rol Bazlı Portallar™ dikkatlerini kilit görevlere ve bunlarla bağlantılı bilgilere çekerek, kullanıcıların belirli bir görev ya da süreçle ilgili durumu bir bakışta görmelerini sağlar. Çalışanların görebildiği portallar kolayca özelleştirilebilir, böylece organizasyonunuzun benzersiz ihtiyaçlarıyla ve kullanıcının kişisel tercihleriyle eşleştirilebilir. Bu portalları IFS Applications içerisinde, tarayıcıda veya mobil cihazlarda görüntülemek mümkündür.
Mobil Çözümler ve Uygulamalar
IFS Mobil Çözümler ve Uygulamalar™ çalışanlarınızın süre ve masraf raporlama, izinler, rapor erişimi gibi görevleri ve daha fazlasını herhangi bir yerdeki herhangi bir cihaz üzerinden yerine getirmesine olanak tanır. iPhone/iPad, Android ve Windows uyumlu olan uygulamalar sayesinde çalışanlarınız, kendi cihazları (BYOD) dahil olmak üzere istedikleri zaman ve yerde çalışabilir.
Entegrasyon ve Veri Yönetimi
IFS Entegrasyon ve Veri Yönetimi™ IFS Applications’ın diğer uygulamalara veya kurumsal hizmet veriyoluna (web hizmetleri, mesaj yazılımı veya eski tip dosya transferi ile) bağlantısı için ihtiyacınız olan entegrasyon kabiliyetlerini sunar. Entegrasyon kabiliyetleri içerisinde yerleşik olan veri göçü ve veri çoğaltma, uygulamaya koyma veya süren ana veri yönetimi sırasında destek sağlar.
Olay Yöneticisi
IFS Olay Yöneticisi™ kişilere proaktif olarak bildirim yapmanızı ve iş olayları meydana geldikçe eyleme geçmenizi sağlar. IFS Connect ile entegre olan uygulama sayesinde e-posta, SMS veya IFS Stream hizmeti gibi geniş iletişim yelpazesi üzerinden bildirim gönderebilir ve alabilirsiniz. Kullanıcılar durum değişiklikleri gibi iş olayları hakkında bildirim alma seçeneğinden faydalanabilir.

Fonksiyonel Modüller

Fonksiyonel modüllerimiz size endüstrilerin ve işletmelerin çoğunda bulunan kritik süreçleri düzenleyen, sadeleştiren ve yöneten bir dizi güçlü araç sunar.

Muhasebe Kuralları
IFS Muhasebe Kuralları™ IFS Applications içerisindeki tüm manuel ve otomatik iletiler için ortak bir kurallar dizisi sunar. Şirketinizin muhasebe modelini güvenceye alan mükemmel bir genel bakış elde edersiniz. Standartlaştırılmış arayüzler, IFS Applications’tan ve IFS olmayan iş çözümlerinden gönderilip alınan işlemleri yönetmenizi kolaylaştırır.
Sürdürülebilirlik Yönetimi
IFS Sürdürülebilirlik Yönetimi™ sizi bir ürünün kullanım aşamasından ömrünün sonuna kadarki yaşam döngüsünün her safhasında kapsamlı olarak destekler. Mevcut verileri kuvvetlendirir, materyal deklarasyonu ve çevresel ürün deklarasyonu oluşturmanızı sağlar ve GRI gibi çevresel raporlara temel oluşturur. Esnek yapısı sayesinde REACh, RoHS veya WEEE gibi uyum ile ilgili her türlü mecrada ve eko etiket denetlemede kullanılabilir.
Doküman Yönetimi
IFS Doküman Yönetimi™ size şirketinizin dokümantasyon sistemi üzerinde tam kontrol imkanı verir. Belgelerin oluşturma ve geliştirme süreçlerini yönetir ve kullanımı kolay arama araçları içerir. İş akışı, şablonlar, versiyon ve yayın yönetimi, fatura tarama desteği (OCR) ve işaretleme diğer fonksiyonlarıdır. IFS Doküman Yönetimi usta kullanıcılarınızın beklentilerini karşılar, hatta arayüzü o kadar kullanıcı dostudur ki yeni kullanıcılar bile birkaç dakikada öğrenerek kullanmaya başlayabilir.
İş Zekası
IFS İş Zekası™(IFS Business Intelligence™) yerleşik ve önceden paketlenmiş iş zekası çözümü içerir. IFS Business Analytics™ ile analitik raporlamayı, IFS Information Sources™’tan alınan verileri baz alarak doğrudan Microsoft® Excel®’de gerçekleştirebilirsiniz. Ürün finansal raporlama için de ana raporlama aracıdır. IFS BI Analysis Package™, interaktif analiz için ya da önceden belirlenmiş analiz görünümleri veya panolarına temel olarak farklı ürün alanlarında iş odaklı ölçülere ve boyutlara sahip önceden paketlenmiş bir OLAP küpü dizisidir. Microsoft BI’dan beslenir. IFS Information Sources üçüncü şahıs BI araçlarıyla bağlantıyı da sağlar, böylelikle tercih ettiğiniz BI stratejisini uygulayabilirsiniz.
Kurumsal Operasyon Zekası
IFS Kurumsal Operasyon Zekası™(IFS Enterprise Operational Intelligence™)(IFS EOI™) uçtan uca entegre performans yönetimi sunar. Bu sayede şirketler birden fazla kaynaktan aldığı verileri birleştirerek zeki iş operasyonları gerçekleştirir. IFS EOI, daha hızlı ve daha iyi karar almak için stratejik görsel tablolardan operasyonel kararları etkilemeye kadar çeşitlenen öngörücü ve kural koyucu matematiksel analizler sunar. IFS EOI’nin en önemli ayrıştırıcı özelliği, veri merkezliden ziyade model merkezli mimarisidir.
Kalite Yönetimi
IFS Kalite Yönetimi™ kalite yönetimi verilerini değer zincirinin bütünü içerisinde düzenleyen ve standartlaştıran tam entegre bir çözümdür. Kontrol Planları, SPC Grafikleri ve Kapasite İndisleri içeren kalite kontrolden FMEA, Kalite Denetimleri, Uygunsuzluk Raporlaması, MRB ve CAPA gibi kalite güvence alanlarına kadar çeşitlenen geniş bir fonksiyon alanını kapsar.
Yaşam Zinciri Yönetimi
IFS Yaşam Zinciri Yönetimi™ (IFS Lifecycle Management™) yaşam döngüsünü yönettiğiniz nesneyi (örneğin varlık, ürün, proje, müşteri, hizmet ya da diğer tür elzem iş veya operasyon akışı) sıkı kontrolde tutmanızı sağlar. Tasarımdan imhaya ya da sonrasına kadarki bilgilerin ve geri bildirimlerin tamamı aynı sistem içerisinde belgelenir, erişim yetkisi olan herkes bunları her zaman kolayca kullanabilir. Böylelikle geçmişinizden ders alabilir, hataları azaltabilir ve iş süreçlerinizi sürekli olarak iyileştirebilirsiniz.
İş Süreçleri Modelleyicisi
IFS İş Süreçleri Modelleyicisi™ şirketinizdeki iş prosedürlerini, rutinleri ve sorumlulukları geliştirmenize ve bunların iletişimine yönelik entegre bir araç, yöntem ve grafik model paketi sunar. Bu ürünü IFS Applications’ı uygulamaya koyarken şirket süreçlerinizde hassas ayar yapmak ve bunları bildirmek için kullanabilirsiniz.
Konfigürasyon ve Genişletilebilirlik
IFS Konfigürasyon ve Genişletilebilirlik™ ile organizasyonlar veri modelinin kapsamını genişleterek, kullanıcı deneyimini adapte ederek ya da ekleyerek ve uygulama akışı mantığını tamamlayarak kendi IFS Applications’larını isteklerine uygun hale getirirler.