IFS Applications – перевірений шлях до гнучкості бізнесу

IFS Applications - це єдине інтегроване рішення, яке дозволяє глобальному та вимогливому бізнесу успішно керувати чотирьома основними процесами на підприємстві:

White paper: Планування для змін

Вміння бути у потрібному місці та у потрібний час є дуже важливим для ведення бізнесу. Але як цього досягти у світі, майбутнє якого постійно змінюється? Відповідь - уміння реагувати. Довготермінові інвестиції в програмне забезпечення підприємства забезпечать Вам оперативне реагування. Ця whitepaper розповість Вам про п'ять найбільших труднощів, пов'язаних з реагуванням та інвестиціями у програмне забезпечення підприємства.

Завантажити whitepaper

Повний набір ERP

Система IFS Applications включає управління фінансами, персоналом, якістю, документообігом, взаємовідносинами з клієнтами, бізнес-аналітику та інші основні функціональності, які полегшують управління повним життєвим циклом виробів, основних фондів, проектів і т.д. Дізнайтеся більше про нашу систему, ознайомившись з інтерактивним графіком, який наведений нижче:

IFS Фінанси

Рішення IFS Фінанси™ допомагає вирішувати усі завдання, які стоять перед фінансистами. Воно детально відображає інформацію про стан компанії та дозволяє аналізувати і переглядати фінансові операції у будь-якому розрізі . Рішення спрощує бухгалтерський і управлінський облік, покращує контроль і управління процесами на всіх рівнях організації, а також швидко налаштовується відповідно до змін, незалежно від виду діяльності організації.

Консолідація
IFS Консолідація™ дозволяє в будь-який час здійснити консолідацію балансової звітності для групи компаній і детально вивчити результати діяльності, не залежно від плану рахунків та валюти звітності. Дане рішення полегшує ведення виробничо-господарського обліку та управління складнострукурованими підприємствами. Процес консолідації може охоплювати як одне підприємство структури, так і всю структуру повністю, і пропонує автоматизовану підтримку для виключення ефекту від операцій між компаніями однієї групи.
Бюджетування
IFS Бюджетування™ дозволяє здійснювати всю необхідну діяльність в рамках етапів планування і контролю бюджетного процесу, а саме: формувати та узгоджувати бюджети, розробляти систему операційних і фінансових бюджетів, визначати об'єкти бюджетування, контроль і виконання, здійснювати розрахунок відповідних показників бюджетів, процес аналізу, прогнозувати доходи/витрати і капітал організації. Показники бюджету можуть формуватися різними способами: вручну; автоматично, на підставі даних головної книги; шляхом копіювання усіх або частини даних з існуючих версій бюджету; шляхом імпорту даних з Microsoft Excel® або інших електронних таблиць. Система дозволяє вести і зберігати кілька паралельних версій бюджету.
Аналіз фінансових потоків
IFS Аналіз фінансових потоків™ пропонує гнучкі інструменти аналізу фінансових потоків за одним із багатьох сценаріїв. Розрахунок прогнозних показників касового залишку відбувається на підставі замовлень клієнта, замовлень на придбання, сум очікуваних надходжень і сум кредиторської заборгованості. Аналіз такої інформації допоможе ефективно спланувати обсяг витрат і очікуваного прибутку, а також поліпшить ефективність прийняття оперативних рішень.
Управління фінансами проекту
IFS Управління фінансами проекту™ надає повне бачення фінансів проектів в режимі реального часу, у тому числі дані проектів, що тривають, та таких, що вже завершені. При необхідності в будь-який момент можна заглибитися в дані для більш детального аналізу.
Електронне фактурування
IFS Електронне фактурування™ покращує і автоматизує процес фактурування, усуваючи необхідність реєстрації рахунку-фактури вручну. У компоненті доступні опції сканування і створення електронних рахунків-фактур в загальноприйнятій формі. Процес обробки рахунку-фактури суттєво прискорений завдяки покращеному захисту доступу і дублювання даних з наряду-замовлення. Сповіщення про події та ведення історії операцій ще більше спрощує процес фактуруваня.
Розрахунки із кредиторами
IFS Розрахунки із кредиторами™ спрощує ведення рахунків і процеси оплати від постачальників і підрядників. Мультивалютність і підтримка різних механізмів оплати забезпечують необхідну гнучкість процесів розрахунку, в той час як прозорість і можливості аналізу гарантують повний контроль над ними.
Розрахунки з дебіторами
IFS Розрахунки з дебіторами™ спрощує виставлення рахунків і відстеження процесів оплати. Модуль дозволяє автоматизувати стандартні операції, зокрема, роботу із замовленнями клієнтів, а також звести до мінімуму ручне введення даних і кількість помилок.
Основні засоби
IFS Основні засоби™ є інтегрованим інструментом бухгалтерського обліку для стратегічного управління основними засобами підприємства. Так, після реєстрацій операцій купівлі, операція введення основного засобу в експлуатацію може бути виконана автоматично. У системі є можливість вести одночасний облік ОС за різними правилами: з метою бухгалтерського, податкового чи управлінського (МСФЗ) обліку та інші.
Головна книга
IFS Головна книга™ містить журнали господарських операцій і сальдові показники з поділом на валюти. Використання різних елементів аналітичного обліку в проводці дозволяє організувати багатомірний облік. Аналітичні ознаки використовуються при побудові управлінської звітності, дозволяючи виділяти безліч значень з вибраними аналітиками. Таким чином, одні й ті ж дані можуть бути представлені в різних видах, в залежності від обраної концепції.

IFS Персонал

Модуль включає інструменти для ефективного ведення кадрового обліку, розрахунку зарплати і премій, аналізу потреб в персоналі, відстеження відвідуваності, планування кар'єрного і професійного зростання та навчання.

Портал персоналу
IFS Портал персоналу™ являє собою реалізацію сучасної концепції ESS - Employee Self-service (Самостійне ведення особистих справ) на основі технології Інтернет-порталів. Доступ до фрагментів особистих справ дозволяє співробітникам відстежувати точність інформації про себе, паралельно зменшуючи навантаження працівників відділу кадрів. Окрім роботи з особистими справами, є можливість через Інтернет реєструвати витрати на відрядження, вести табельний облік, проводити самооцінку, реєструватися на навчання, переглядати внутрішні вакансії та ін.
Здоров'я та безпека
IFS Здоров'я та безпека™ дозволяє оптимізувати процеси, пов'язані зі здоров'ям та безпекою співробітників, відповідно до стандартів, встановлених регулюючими організаціями. Широкий функціонал охоплює такі процеси, як: відстеження хвороб і нещасних випадків, управління безпекою, контроль медичних оглядів, інформування про ризики тощо.
Заробітна плата
IFS Заробітна плата™ - гнучкий інструмент, що мінімізує обсяг ручної роботи і введення даних. Він дозволяє легко переглядати і накопичувати необхідну інформацію, підтримуючи усі процедури, пов'язані із заробітною платою. Модуль підходить як невеликим компаніям, так і великим холдингам, що мають багато дочірніх структур.
Табельний облік
IFS Табельний облік™ значно скорочує трудомісткість ведення і контролю табеля, забезпечуючи спрощений і більш ефективний облік часу, контролювання та візування. Результатом цього є більш точний стан табеля і суттєве зменшення витрат на його супровід. Модуль пропонує можливість самостійного відзначення співробітниками свого прибуття та полишення робочого місця, з подальшим підтвердженням керівника.
Управління витратами
IFS Управління витратами™ дозволяє раціоналізувати і зробити більш прозорими витрати компанії, пов'язані з персоналом, за всіма параметрами: від розрахунку податків до нарахування коштів на відрядження. Співробітники, які знаходяться поза офісом, можуть використовувати веб-інтерфейс для створення звітів.
Розвиток і оцінка персоналу
IFS Розвиток і оцінка персоналу™ допомагає створити і реалізувати стратегічний план розвитку персоналу, сформувати вимоги до навичок, необхідних для виконання певних видів робіт, і співвіднести їх з кваліфікацією певних співробітників. Рішення дозволяє також провести атестацію і сертифікацію персоналу та сформувати індивідуальні плани розвитку кожного працівника.
Підвищення кваліфікації
IFS Підвищення кваліфікації™ забезпечує повну підтримку системи навчання в рамках організації. Рішення дозволяє сформувати внутрішні вимоги до тренінгів і використовувати їх при формуванні програм навчання і розкладів занять. При цьому, інформація про завершені тренінги автоматично заноситься до картки співробітника.
Підбір персоналу
IFS Підбір персоналу™ надає: 1) детальну інформацію про посади і вакансії із зазначенням потрібних знань і навичок; 2) загальні відомості про компетенції кандидатів, які не пов'язані з конкретною посадою; 3) формування заявок на персонал автоматично на підставі плану найму, або вручну; 4) потужні інструменти порівняння компетенції кандидата з вимогами вакансії; 4) запрограмовані користувачем методи найму, плани дій та процеси відбору; 5) підтримку поширення інформації про вакансії як у зовнішньому середовищі, так і серед співробітників; 6) реєстрацію кандидатів і деталей їх звернення; 7) оцінку кандидатів і їх призначення; автоматичний перенос відомостей про кандидата в разі його працевлаштування до його досьє як співробітника.
Адміністрування персоналу
IFS Адміністрування персоналу™ дозволяє визначати позицію працівника в організаційній структурі, вимоги до цієї позиції і доступні бонуси. Надає контрольований доступ до даних про співробітників і спрощує обслуговування цієї інформації.

IFS Інжиніринг

Рішення IFS Інжиніринг™ дозволяє управляти проектуванням і створенням різних об'єктів - продукції, технологічного процесу, виробничих потужностей, будівель і комунікацій, з подальшою передачею останніх на технічне обслуговування. Передбачені можливості узгодженої групової роботи над проектами та створенням об'єктів, при кооперації розробників та виробників.

Комплексна поставка
IFS Комплексна поставка™ дозволяє узгоджувати комплексні поставки протягом усього їх життєвого циклу, зокрема, на таких етапах, як подача заявки на тендер, детальна розробка, здійснення закупівель, виробництво та/або відправка партії на тестування, доставка, післяпродажне та технічне обслуговування.
Введення в експлуатацію
IFS ведення в експлуатацію™ дозволяє простежити і переконатися, що всі частини об'єкта розроблені, встановлені, перевірені, працюють і обслуговуються відповідно до експлуатаційних вимог власника або клієнта для безпечної і послідовної передачі об'єкта.
Сумісність одиниць
IFS Сумісність одиниць™ дозволяє управляти набором операцій, деталей, стандартних робіт, інструментів/функцій і т.п. для виконання специфічних завдань, таких як установка трансофрматора на виїзді. Крім цього, компонент дозволяє проводити оцінку ресурсів в процесі виконання проекту і паралельно вносити необхідні корективи, а також паралельно працювати з декількома коригуваннями і оцінювати виконання завдань протягом усіх стадій життєвого циклу проекту. Конфігуратор допомагає керувати структурами шаблонів і створювати структури сумісних пристроїв на основі поточних характеристик.
Моделювання основних фондів
IFS Моделювання основних фондів™ є потужним інструментом, що полегшує виконання інженерно-конструкторських робіт і організацію спільної роботи з використанням доступу в Інтернет. Це багатогалузева багатофункціональна технологія для ефективного виконання інженерних робіт, яка розроблена з метою створення та управління інформацією про об'єкти на заводах, електроенергетичних системах, оптоволоконних мережах і багатьох інших видах структур або технічних установках. Компонент IFS Моделювання активів™ є надійно інтегрованим з компонентами IFS Проекти™ і IFS Закупівлі™, пропонує можливість безпосереднього імпорту проектної інформації від постачальників або консультантів, підтримує EPCI-проекти і забезпечує ефективність управління матеріальними потоками. Разом з компонентом IFS Технічне обслуговування та ремонт™ дане рішення забезпечує повну підтримку активів і безперервний процес технічного обслуговування протягом усього життєвого циклу об'єктів.
Управління змінами
IFS Управління змінами™ спрощує і прискорює процес внесення змін до конструкцій. Компонент дозволяє отримувати, аналізувати і затверджувати зміни перед розміщенням замовлень.
Управління даними щодо виробу
IFS Управління даними щодо виробу™ забезпечує підтримку проектування, конфігураційного управління і відстеження складу і технології виготовлення виробів, що випускаються підприємством. Ця інформація є основою для визначення потреб в матеріалах і потужностях. Таким чином, інформація даного модуля є тим фундаментом, на якому базується управління виробництвом і запасами. Функція управління ревізіями дозволяє бачити зміни, що вносилися до виробу, і управляти його адаптаціями до стандартів якості, таких як ISO 9000.

IFS Проекти

IFS Проекти™ в поєднанні з іншими компонентами IFS пропонує повний інтегрований набір інструментів для управління всім життєвим циклом проекту. Це рішення повністю інтегроване із іншими модулями IFS Applications, такими, як IFS Фінанси™, IFS Закупівлі™, IFS Виробництво™, IFS Інжиніринг™, IFS Персонал™, IFS Документообіг™, IFS Управління основними фондами™, це рішення часто використовується різними типами компаній.

Звітність по проектах
IFS Звітність по проектах™ дозволяє відносити безпосередньо до конкретного проекту всі види витрат, включаючи трудовитрати, витрати грошових коштів і матеріалів і т.п. Модуль також використовується для виставлення рахунків клієнтам з метою компенсації витрат на підставі ставок, що визначені у приєднаних до проекту прайс-листах.
Управління ризиками
IFS Управління ризиками™ дозволяє визначити ризики проекту. Їх типи визначаються користувачами. Компонент допомагає сформувати базу способів управління ризиками та відповідні шаблони. Визначення потенційних проблем та їх наслідків дають можливість вжити заходів з мінімізації ризиків.
Бюджетування проектів і прогноз
IFS Бюджетування проектів і прогноз™ являє собою повномасштабне функціональне рішення для здійснення контролю витрат для реалізації проекту. Інструменти прогнозування задаються користувачами і забезпечують доступ до таких даних як кошториси до робочих креслень, фінансові кошториси, прогнозні показники, огляди і т.п. Система підтримує принцип ETC (кошторис витрат на завершення) і EAC (оцінка кінцевої вартості проекту по завершенню). Контроль фінансових кошторисів здійснюється на основі структур CBS (структура розподілення витрат) і WBS (структури розподілу робіт). Окрім цього, користувачам доступні відображення кривої споживання і логіка лінійного методу обліку.
Планувач проектів
IFS Планувач проектів™ дозволяє сформувати графік проекту в IFS Applications. Використання діаграми Ганта дає можливість побачити усі взаємозв'язки та віхи проекту, критичні точки і можливості для оптимізації процесів та допомагає ефективніше планувати ресурси. Можлива реалізація двосторонньої інтеграції з такими інструментами, як Microsoft Project® або Primavera®.
Управління проектами
IFS Управління проектами™ дозволяє створювати проекти, використовуючи дерево проектів. Витрати матеріалів, трудовитрати, доходи пов'язуються безпосередньо із проектом і видами робіт у межах дерева проекту. Усі складові проекту заносяться до плану проекту, який, в свою чергу, використовується для формування планів постачання, проектування, виробництва та інших. Модуль дозволяє відстежувати прогрес і результати виконання проекту.
Управління субпідрядами
IFS Управління субпідрядами™ управляє діями підрядників і субпідрядників, наприклад, в будівництві. Модуль дозволяє контролювати обсяг робіт в цілому, оцінювати прогрес за допомогою різних методик, наприклад, за обсягом виконаних робіт або по завершених стадіях проекту. Розширені можливості управління змінами дозволяють змінювати межі проекту. З використанням цього модуля партнерам можуть надсилатися інструкції з виконання робіт, сформовані акти приймання-передачі, прийняті до оплати рахунки від підрядників тощо.
Управління договорами продажу
IFS Управління договорами продажу™ дозволяє управляти життєвим циклом договорів купівлі-продажу, починаючи з етапу переговорів про укладення контракту і закупівель до завершення проекту і його передачі замовнику. Окрім того, компонент має функцію вимоги сплати, за допомогою якої спрощується контроль за встановленими ціновими надбавками і правилами утримання частини виручки, а також сертифікатами і платежами. З'являється можливість створювати рахунки-фактури і додатки завдяки використанню багатьох гнучких опцій, таких як відстеження прогресу по проектах, кількості матеріалів, вартості проданих товарів, додаткових витрат і виконання проміжних етапів роботи. Компонент також підтримує функцію генерації рахунків-фактур за видатками, які підлягають відшкодуванню.

IFS Виробництво

Рішення IFS Виробництво™ дозволяє всебічно планувати, контролювати, аналізувати і управляти виробничими процесами промислових підприємств. Система повністю відповідає стандарту MRPII. Підтримується весь відомий діапазон моделей управління: «виготовлення на склад», «збірка на замовлення», «виготовлення на замовлення», «конструювання на замовлення».

Проектування на замовлення
IFS Проектування на замовлення™ спрощує створення нової продукції, що відрізняється від стандартної, за рахунок включення до складу проектних складових. Продукт, що розроблюється, може бути комбінацією стандартних і унікальних компонентів.
Виробництво та конфігурація на замовлення
IFS Виробництво і конфігурація на замовлення™ дозволяє суттєво спростити виробництво на замовлення як у випадку «збірки на замовлення», так і при «виготовленні на замовлення», яке включає в себе розробку продукту на основі призначених для користувача характеристик.
Проектне виробництво
IFS Проектне виробництво™ дозволяє розглядати виробництво продукції в контексті проекту. Динамічна обробка замовлень (DOP) забезпечує прив'язку цехових замовлень, замовлень постачання, конструкторської та технологічної документації до конкретної партії або примірника продукції. При цьому частину матеріалів і напівфабрикатів можливо проводити і оприбутковувати в рамках звичайного виробничого процесу, а частину - прив'язувати безпосередньо до проекту.
Серійне виробництво
IFS Серійне виробництво™ Супроводжує технологію виробництва на основі заданих параметрів (формул), що найчастіше застосовуються в харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості. Рішення включає в себе можливість повного відстеження етапів виробництва, від стадії введення сировини, допоміжних матеріалів і до випуску готової продукції. Забезпечення цілісності партій полегшує вирішення питань, пов'язаних з обмеженням за обсягом партій на багатьох рівнях виробничого процесу. Завдання послідовності операцій, що заснована на характеристиках продукту, зводить до мінімуму витрати переходу на виробництво нової моделі. Компонент IFS Серійне виробництво™ пропонує всебічну підтримку управління якістю проекту завдяки наявності таких опцій як план управління і аналізу, подвійні і комбіновані одиниці вимірювання.
Безперервне виробництво
IFS Безперервне виробництво™ підвищує ефективність виробництва і повністю усуває економічні операції з процесу виробництва. У поєднанні з IFS Планування матеріалів™ з'являється можливість створювати комбіновану систему «вилучення-просування» за допомогою технології планування потреб компанії в матеріалах (MRP) для створення плану-графіка випуску серійної продукції, планування роботи з постачальниками та розрахунків роботи системи організації виробництва і матеріально технічного постачання (Kanban).
Компоненти техобслуговування і ремонтів
IFS Компоненти техобслуговування і ремонтів™ пропонує всебічну підтримку здійснення ремонту обладнання в умовах виробництва і експлуатації. Компонент забезпечує управління витратами, ризиками, прибутком і обсягами робіт. Вбудована можливість визначення деталей, що здаються в рахунок оплати нових (обмін кредитів, одиничний і подвійний обмін), створює умови для гнучкого і ефективного функціонування ланцюга постачань.
Цехове замовлення
IFS Цехове замовлення™ охоплює всі аспекти виробничої логістики на рівні цехів підприємства з дискретними і процесними типами виробництва в усіх випадках, коли стають необхідними детальне планування, контроль виконання, контроль якості та відстеження (трасування) одиниць виробленої продукції.
Планування із обмеженнями
Компонент IFS Планування із обмеженнями™ призначений для уточнення календарного планування і встановлення черги виконання цехових замовлень на критичних робочих центрах або технологічних установках з використанням набору правил диспетчірізації, що постійно доповнюється (наприклад, мінімум зниження продуктивності обладнання внаслідок переналадок, мінімум прострочення замовлень в середньому, мінімум максимального прострочення серед замовлень), в умовах суттєвих обмежень для задачі календарного планування виробничих операцій, які виконуються на даному обладнанні.
Звітність цеху
IFS Звітність цеху™ є ефективним і зручним у використанні інструментом, який допомагає працівникам підприємства оперативно відправляти в систему звіти, що містять виробничу інформацію. Дозволяє безперервно відстежувати статус операцій, кількість вироблених і вибракуваних одиниць, а також накопичені людино-години.
Калькуляція виробничих витрат
IFS Калькуляція виробничих витрат™ підтримує сучасні підходи до оцінки і регулювання собівартості. Процесна собівартість (activity based costing) на відміну від стандартної собівартості використовує параметри процесу створення доданої вартості в результаті споживання різних ресурсів. Для нестандартної продукції, для якої можуть знадобитися підготовка виробництва, конструкторсько-технологічне опрацювання, кілька циклів налаштувань обладнання, існує можливість визначення перерахованих процесів як джерел процесних витрат.

IFS Дистрибуція

Компоненти модуля IFS Дистрибуція ™ пропонують спрощену схему контролю і управління поставками на основі покращеної візуалізації матеріальних потоків і легкої адаптації різних моделей розподілу і технологій виробництва. Рішення підвищують гнучкість функціонування підприємства, забезпечуючи зростання його показників роботи і створюють ефективний канал взаємодії на всіх етапах процесу «Замовлення-Доставка».

Прогноз попиту
IFS Прогноз попиту™ - це графічний інструмент, що значно спрощує складання і корегування прогнозів попиту на продукцію. Прогнози складаються на основі історичних даних і планів продажів, з використанням різних математичних моделей із урахуванням таких факторів, як сезонність і рекламні кампанії.
Розподілене планування
IFS Розподілене планування™ допомагає поліпшити ефективність виконання термінів поставки і підвищити рівень задоволеності клієнтів завдяки поліпшеній функції прогнозування поставок і попиту на продукт при роботі з підприємствами, що розташовані в різних місцях. Компонент дозволяє здійснювати детальну розробку основного виробничого плану, синхронізований розрахунок чистої суми витрат на матеріали та розрахунок оптимальних обсягів партій, створення розпоряджень про розподіл матеріальних засобів, а також подальший розрахунок необхідних виробничих потужностей.
Поповнення запасів
IFS Поповнення запасів™ дозволяє здійснювати диференційоване, високо автоматизоване планування, інтегроване з функцією прогнозування попиту. Підсилює гнучкість процесу поповнення товарних запасів завдяки наявності багатьох стратегій планування, у тому числі планування економічного розміру замовлення, формування резервів підвищення якості послуг, а також специфічні моделі управління неліквідними деталями.
Дистрибуція
IFS Дистрибуція™ спрощує взаємодію з клієнтами за допомогою надання гнучкої підтримки управління різноманітними витратами, методами стимулюванням продажів і знижками. Крім того, компанія отримує допомогу в здійсненні стандартизованої інтеграції між торговими партнерами, які застосовують GS1, в тому числі підтримку роботи з GTIN (глобальний торговий номер одиниці товару) і SSCC (серійний номер відвантаження контейнера).
Замовлення клієнтів
IFS Замовлення клієнтів™ допомагає обробляти замовлення клієнтів, що надходять з однієї або декількох точок продажів. Модуль є одним з основних для управління ланцюгами постачання й включає різноманітні механізми ціноутворення, які підходять саме для вашого бізнесу.
Закупівлі
IFS Закупівлі™ надає широкі можливості для автоматизації процесів постачання, регламентує різні аспекти роботи з постачальниками і необхідний для оцінки ситуації та прийняття рішень: ведення реєстру товарів і послуг, що купуються, прив'язка товару до постачальників, умови поставок, ведення реєстру постачальників та інші.
Управління орендними платежами
IFS Управління орендними платежами™ пропонує вбудовані функціональні рішення для забезпечення процесів, пов'язаних з орендною платою, а саме: приймання в оренду та передача в оренду, облік попиту на оренду за конкретним проектом. Попит на оренду може відбуватися з зовнішніх джерел, від власного постачальника обладнання або від зовнішнього постачальника шляхом взаємодії між одиницями однієї структури, або з зовнішнім оточенням, розташованих один за одним. Уніфіковане рішення дозволяє зберігати всю інформацію в центральній ланці. Рішення пропонує облік передачі орендних платежів, коштів, що надходять, управління запасами і виставлення рахунків-фактур.
Управління складом
IFS Управління складом™ призначений для автоматизації складської діяльності. Його можливості: 1) ведення реєстру товарів/продукції, партійний і індивідуальний (за серійними номерами) облік, можливість завдання для товарів специфічних характеристик (властивостей), пошук товару за конкретним значенням характеристик; 2) організація складського простору, робота з паллетами, налаштування, які регламентують роботу по складських місцях і/або товарах: повний доступ, тільки прийом (видача), блокування всіх операцій, ведення консигнаційного запасу, склад в розрізі матеріально-відповідальних осіб (МВО); 3) проведення інвентаризацій, планових і разових, в розрізі складських місць і товарної номенклатури; 4) підтримка вартості окремих операцій і складського запасу відповідно до обраної для ділянки методики обліку, набір стандартних операцій прийому, видачі, списання, переміщення товарів/продукції, в тому числі транзитні операції (переміщення з відкладеним прийомом); 5) матеріальні заявки: облік і задоволення внутрішніх потреб фірми; 6) планування потреб з урахуванням різних джерел їх виникнення (матеріальні заявки, збут, виробництво та інше), наявність різних алгоритмів планування, взаємодія з постачанням/виробництвом як результат планування, робота з дефіцитом; 7) складські роботи: ресурси, персонал, завдання, планування, фіксація виконання і аналіз результатів; 8) повна хронологія руху товаропотоків, різні види аналізу і статистики. Агрегування статистики за статистичними періодами. Різні види звітності за кількісними, вартісними і іншими параметрами, оборотність товарів, ABC-аналіз, Intrastat-звітність, моделювання різних варіантів вартості складського запасу.

IFS Продажі і сервіс

Компоненти модуля IFS Продажі та сервіс™ забезпечують реалізацію процесів, що мають важливий вплив на розвиток взаємовідносин з клієнтами (CRM). Рішення дозволяють управляти взаємодією з клієнтами на всіх етапах реалізації продукту, починаючи від отримання інформації про потенційних покупців, супроводу клієнта в процесі реалізації торгового циклу і надання постійної підтримки та обслуговування клієнта. Концепція ведення продажів і обслуговування дозволяє визначити ключові моменти, коли вашим клієнтам може знадобитися допомога, конкретний продукт або послуга.

Дослідження альтернативних сценаріїв
Дослідження альтернативних сценаріїв™ - провідний інструмент моделювання процесів підприємства, в штаті якого працюють мобільні фахівці. Планування змін - невід'ємна складова успішної реалізації будь-яких проектів. Дане рішення надає можливість оцінити альтернативні способи дій для вибору шляху з найменшим ризиком і найвищим рівнем прибутку. При цьому задіяний потужний механізм оперативного планування (Dynamic Scheduling Engine).
Компонентний ремонт
IFS Компонентний ремонт™ дозволяє управляти усім потоком бізнес-процесів: від відбору запчастин для ремонту до фінального виставлення рахунку. Рішення забезпечує підтримку простих ремонтів з використанням цехових замовлень або наряд-замовлень. Підтримує ремонти за договорами обслуговування.
Відображення на карті
IFS Відображення на карті™ дозволяє візуалізувати маршрути проїзду, сповіщує про появу завдань, допомагає ефективно планувати термінові роботи. Рішення надає віртуальні дорожні і супутникові карти з нанесенням інформації про поточні і заплановані роботи, які інтегровані з Microsoft Bing maps. Будь-який бізнес-об'єкт, наприклад, офіс клієнта або його замовлення, може бути відображений на карті.
Управління інцидентами
IFS Управління інцидентами™ дозволяє співробітникам, замовникам і партнерам організації реєструвати і повідомляти про інциденти, необхідність підтримки/обслуговування, а також відповідати на такі запити, здійснюючи інформування про способи вирішення проблем, що виникають. Даний модуль також включає різні аналітичні інструменти, здійснюючи об'єднання і оцінку різних процесів.
Оперативне планування
IFS Оперативне планування™ допомагає оптимізувати використання мобільної робочої сили шляхом оперативного планування з урахуванням багатьох вимог, таких як: навички і підтримка певного рівня обслуговування для поліпшення якості надання послуг клієнтам і продуктивності роботи. Налаштування цього компоненту для планування можна легко змінювати. Він містить у собі механізм оперативного планування (DSE) і легкий у розумінні інструментарій для управління позаштатними ситуаціями. Рішення доступне як зі стаціонарних носіїв, так і з хмарного сховища (Програмне забезпечення як сервіс, SaaS).
Виїзне обслуговування
IFS Виїзне обслуговування™ дозволяє раціоналізувати роботу виїзних бригад на всіх стадіях: від прийому заявки клієнта до виставлення рахунку за виконані роботи та аналізу. Модуль також підтримує формування графіків роботи бригад і точне визначення вартості робіт в гарантійний та післягарантійний період.
Управління сервісними контрактами
IFS Управління сервісними контрактами™ дозволяє чітко ставити і відстежувати рівень обслуговування кожного клієнта та хід виконання сервісних робіт. Компонент підвищує ефективність шляхом автоматичної перевірки і відстеження сервісних одиниць.
Конфігуратор продукції
IFS Конфігуратор продукції™ дозволяє формувати структуру виробу відповідно до вимог замовника, обчислювати ціни, а також форми продажного і післяпродажного обслуговування. Замовники можуть отримати оптимальні альтернативи згідно із заданими параметрами (потребами, характеристиками, цінами). Продукція і пов'язана з нею інформація може бути представлена наочно - за допомогою фотографій, відео, малюнків тощо.
IFS Інтернет-магазин
IFS Інтернет-магазин™ - це рішення для управління замовленнями через Інтернет, а також ідеальний інструмент для продажу запчастин. Містить безліч варіантів пошуку потрібних продуктів, можливості перевірки цін та наявності виробу, реєстрації замовника і відстеження доставки замовлення. Модуль є безпечним, таким, що швидко окупає себе, і швидким в роботі. Він має також механізми роботи з кредитними картами для спрощеного створення і керування інтернет-магазином.
CRM
IFS CRM™ призначений для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про клієнтів і історії взаємодії з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів і подальшого аналізу результатів. Модуль відповідає всім вимогам сучасних CRM-систем.

IFS Ремонти

Модуль IFS Техобслуговування і ремонт™ призначений для автоматизації процесів планування, управління і обліку діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням, ремонтом, післяпродажним обслуговуванням основних фондів. Рішення є особливо затребуваним на підприємствах із великими виробничими потужностями, підвищеними вимогами до надійної і безвідмовної роботи обладнання. Співробітники таких підприємств щодня обробляють величезні обсяги даних, що значно ускладнює планування, підготовку і облік ремонтної діяльності. В ринкових умовах без автоматизації цих завдань успішно вести бізнес надзвичайно складно.

Ефективність обладнання
IFS Ефективність обладнання™ дає можливість оцінити ефективність використання і завантаження устаткування; користувачі в наочному графічному вигляді відстежують всі дані щодо обладнання: доступність, продуктивність, якість і загальну ефективність та інші параметри (KPI). Модуль дозволяє приймати зважені рішення щодо запропонованих удосконалень і модифікацій обладнання з точки зору економічного ефекту.
Тендери
IFS Тендери™ надає можливість взаємодії з перевіреними і найважливішими контрагентами для реалізації тендерного процесу з метою залучення сторонніх ресурсів для сервісно-ремонтних послуг за допомогою особливого порталу для кооперації. Із даним модулем можна легко порівнювати тендерні пропозиції, отримувати більш вигідні ціни і скорочувати адміністративні витрати. Крім цього, підвищується ефективність роботи з даними, оскільки вони вводяться тільки раз. Контрагенти, які виграли тендер, отримують доступ до детальних інструкцій і відправляють звіти про виконану роботу в спеціальний портал. Таким чином, всі дані за завершеними роботами зберігаються в єдиному місці.
Комплексні ремонти і модернізація
IFS Комплексні ремонти і модернізація™ дозволяє вам забезпечити обслуговування обладнання на вищому рівні і знизити витрати за рахунок використання «ощадливих» технологій. Планування робочої сили, матеріалів та інших необхідних ресурсів дає можливість сформувати оптимальні графіки ремонту і зменшити кількість запасів.
Управління парком техніки
IFS Управління парком техніки™ потужне рішення для управління парками повітряних суден, наземного і водного транспорту. Модуль підтримує контроль комплектуючих і вузлів за серіями, операційне планування, планування планово-попереджувальних ремонтів, управління модифікаціями - і усі ці процеси здійснюються відповідно до вимог законодавства і регулюючих органів.
Планово-попереджувальні ремонти
IFS Планово-попереджувальні ремонти™ відповідає за формування і реалізацію плану ППР. Ви можете запланувати і підготувати всі види ремонтних робіт відповідно до заданих параметрів користувача, таких як стан обладнання, графіки або певні події.
Планування та розподілення ресурсів
IFS Планування та розподілення ресурсів™ підвищує ефективність формування наряд-замовлень за рахунок планування планово-попереджувальних та інших видів ремонтів. Графічний drag-and-drop інтерфейс дає можливість швидко і легко вносити необхідні зміни. Інтеграція з IFS Персонал дозволяє автоматично співвідносити потреби в робочій силі з кваліфікацією співробітників. Для складних видів ремонтів можлива підтримка планування з обмеженнями.
Наряд-замовлення
IFS Наряд-замовлення™ дозволяє управляти всією діяльністю, що пов'язана з технічним обслуговуванням і ремонтами: звітами про несправності, підготовкою та плануванням наряд-замовлень, фінальних звітів. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність робіт з технічного обслуговування, знизити прямі і непрямі витрати, а також втрати від простоїв обладнання.
Лінійні активи
IFS Лінійні активи™ реалізує функцію управління лінійними активами, сегментацією і елементами (які раніше пов'язували лінійні активи з нелінійними), а також здійснення обслуговування лінійних активів. Дане рішення також підтримує функцію управління змінами в проектах з лінійними активами, дозволяючи користувачам переглядати минулі і заплановані до впровадження конфігурації.
Обладнання
IFS Обладнання™ здійснює управління і структурування інформації про механізми, будівлі, вентиляційні установки, транспортні системи і будь-які інші активи. Рішення повністю інтегроване з компонентом IFS Моделювання основних фондів™ і пропонує широкий спектр можливостей для обслуговування активів протягом строку їх ескплуатації, які розташовані в нових виробничих об'єктах, задіяні в технологічних операціях і роботах з реконструкції виробничих об'єктів.

IFS Сучасні інструменти бізнесу

IFS Сучасні інструменти бізнесу™ дозволяє створювати і зміцнювати ділові стосунки за допомогою новітніх технологій. Тепер ви можете спілкуватися з вашими співробітниками, клієнтами, постачальниками та партнерами, а також передавати їм точну та актуальну інформацію за допомогою зручних у використанні спеціалізованих порталів і мобільних рішень. Ці компоненти також дозволяють інтегрувати внутрішні і зовнішні системи через веб-сервіси, гарантуючи при цьому безпеку, високу продуктивність і масштабованість.

Портал взаємодії із контрагентами
IFS Портал взаємодії із контрагентами™ надасть вашим замовникам, постачальникам і партнерам персональний інтерфейс до ключових процесів взаємодії, доступних в IFS Applications. Вони охоплюють орієнтоване на певного клієнта замовлення та управління підтримкою і обслуговуванням, а також взаємодію в рамках проекту і управління життєвим циклом виробу (PLM). Окрім цього, налаштована підтримка роботи з підрядниками, постачання (у тому числі покладання на постачальника завдання поповнення складських запасів) і онлайн запити на спільне використання ресурсів.
Персональний портал
IFS Персональний портал™ дає користувачам можливість візуально оцінити результативність реалізації конкретної функції або процесу і оперативно виділити ключові завдання і супутню інформацію. Портали орієнтовані на співробітників компанії, легко налаштовуються і доступні як в самій системі IFS Applications, так в браузері або мобільному пристрої.
Мобільні і бездротові сервіси
IFS Мобільні і бездротові сервіси™ - це унікальна платформа, яка не залежить від пристрою і забезпечує віддалену роботу з IFS Applications із бездротових і мобільних пристроїв. Цей модуль незамінний для співробітників, що працюють поза офісом - на складі, на аеродромі, при здійсненні ремонтних робіт і т.п. Модуль виконує функції: 1) інтеграції системи IFS Applications з ручними апаратними засобами (сканери і принтери штрих-кодів, бездротові мережі, ручні комп'ютери); 2) підтримки середовища для програмних і апаратних засобів мобільних рішень (підключення користувачів, транзакції, інформаційна безпека, забезпечення високої продуктивності мобільних рішень, програмна підтримка апаратних мобільних засобів); 3) кастомізації з урахуванням особливостей підприємства (налаштування транзакцій, Web і Java клієнтів).
Інтеграція та управління даними
IFS Інтеграція та управління даними™ забезпечує інтеграцію модулів IFS Applications з іншими додатками користувача або з сервісної шиною підприємства (веб-служби, програмні засоби для обміну повідомленнями чи пересилання файлів).
Сповіщення про події
IFS Сповіщення про події™ дозволяє розширити можливості модуля IFS Персональний портал™ за допомогою інформування людей та ініціації необхідних дій при настанні певних подій в бізнес-середовищі. Цей модуль інтегрований з IFS Connect ™, що дозволяє підписатися на повідомлення через широкий спектр комунікаційних каналів, таких як електронна пошта, SMS або портлет «Мої повідомлення».

Компоненти загального призначення

Компоненти загального призначення являють собою набір інструментів для прискорення, спрощення та підтримки важливих процесів, які працюють в більшості компаній. Ці процеси включають в себе аналіз, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління ланцюгами поставок, моделювання бізнес-процесів, а також документообіг, управління якістю і впливом компанії на екологію.

Облікові правила
IFS Облікові правила™ є компонентом для формування загальних правил створення та контролю облікової інформації в IFS і дозволяє задати інформацію про користувачів, а також створити права доступу, визначити облікові періоди, стандартизувати обробку транзакцій в ERP-системі, сформувати довідники валют, термінів оплат тощо. Дані правила інтегруються з усіма компонентами IFS Applications, при цьому компонент IFS Облікові правила™ збереже всі господарські операції, що були здійснені в компанії.
Управління впливом на екологію
IFS Управління впливом на екологію™ надає всебічну підтримку на всіх етапах життєвого циклу продукту, забезпечуючи безперервність ланцюга постачань від запуску продукту до завершення терміну його експлуатації. Даний компонент допомагає максимально ефективно використовувати статистичні дані, створювати сировинні та екологічні декларації продукції, а також є базою для формування екологічної звітності. Гнучка архітектура компонента розроблена для ефективної організаціі робочого процесу на підприємствах, діяльність яких відповідає вимогам екологічності, що означені в директивах REACh, RoHS і WEEE.
Життєвий цикл
IFS Життєвий цикл™ забезпечить управління життєвим циклом будь-якого активу, продукту, проекту, клієнта, послуги або операційного потоку підприємства. Вся інформація щодо продукту, яка ведеться з моменту його розробки і до зняття з експлуатації, а також будь-які зауваження та пропозиції зберігаються в єдиній системі і легко доступні користувачам. Таким чином, з'являється можливість усунення минулих помилок щодо конкретного продукту, а також можливість постійного вдосконалення процесів підприємства.
Документообіг
IFS Документообіг™ надає повний контроль над документацією компанії і містить прості шаблони для створення нових документів, можливості спрощеного пошуку документів, встановлення прав користувачів і налаштування параметрів безпеки, можливість відправки документів по електронній пошті, коментування документів і багато інших опцій. Електронний документообіг від IFS Applications дозволяє спростити і скоротити усі стадії життєвого циклу документу; будь-які операції з ним - створення, корегування, пересилання, підписання - відбуваються в єдиній системі, без необхідності постійного передруковування та виділення місця під зберігання. Документи доступні в будь-який момент для саме тих співробітників компанії, кому вони необхідні. Актуальність інформації завжди можна відстежити по статусу в системі, та отримати інформацію, чи слід використовувати даний документ - (затверджений він, чи скасований).
Business Intelligence
IFS Business Intelligence™ містить попередньо налаштовані інструменти аналізу даних щодо бізнес-процесів на підприємстві. Так, інструмент IFS Бізнес-Аналітика™ дозволяє формувати аналітичні звіти безпосередньо в Microsoft® Excel® на основі інформації, розташованої в компоненті IFS Джерела Інформації™. Окрім того, це основний інструмент для формування фінансової звітності. Пакет аналітичних інструментів IFS BI Пакет аналітики™ являє собою набір попередньо налаштованих інструментів OLAP-кубів (забезпечує швидкий аналіз даних). Він містить з систему вимірювання показників ведення бізнесу і розширення, що були спеціально розроблені під конкретні сфери товарного виробництва для інтерактивного аналізу. Дані можна вивести на заздалегідь налаштований екран або вікно програми. Цей комплекс інструментів заснований на технології Microsoft BI. Інструмент IFS Джерела Інформації™ дозволяє інтеграцію з інструментами аналізу бізнес-даних третьої сторони.
Аналіз оперативних даних
IFS Аналіз оперативних даних™ дозволяє здійснювати єдине управління комплексною ефективністю компанії та збирати дані з різних джерел. Компонент має функцію прогнозної та розпорядчої аналітики з поданням інформації у вигляді ілюстрованого аналітичного огляду, який створюється оперативно. Ключова особливість даного компонента - добре розроблена модель представлення оперативної інформації.
Управління якістю
IFS Управління якістю™ - повністю інтегроване рішення, яке спрощує стандартизацію даних управління якістю по всьому ланцюгу створення цінності. Задача управління якістю виходить за межі відділу якості, для реалізації принципу безперервного покращення процесів це повинно стати завданням всього персоналу. Даний компонент дозволяє оцінити потенційні загрози і визначити їхній вплив на подальшу діяльність компанії, забезпечуючи роботу із великою кількістю різних показників якості. Модуль IFS Управління якістю™ повністю інтегрований з іншими компонентами IFS Applications, тому він може супроводжувати усі процеси підприємства. Таким чином, посилюється контроль за якістю виробництва, дистрибуції, інвентаризації, тестування, з'являється можливість встановлення стандартів для продуктів та їхніх складових і ефективної розробки вимог до постачальників.
Моделювання бізнес-процесів
IFS Моделювання бізнес-процесів™ - це універсальний інструмент для візуалізації діяльності компанії, що представляє собою графічну модель. Даний компонент дає можливість розглянути будь-яку організацію як сукупність бізнес-процесів і забезпечує необхідною інформацією для їх оптимізації і реінжинірингу. IFS Applications пропонує більше 1700 стандартних бізнес-процесів, які базуються на кращіх міжнародних практиках. Опис процесів компанії за допомогою ERP-системи значно скорочує час як на моделювання, так і на виконання процесів, оскільки схема бізнес-процесу дозволяє виявити проблемні і слабкі місця в діяльності будь-якого структурного підрозділу.
Конфігурація і масштабованість
IFS Конфігурація і масштабованість™ дозволяє компаніям здійснювати швидке налаштування продуктів IFS Applications згідно з мінливими потребами бізнесу. Компонент дозволяє нарощувати моделі даних, адаптувати продукти під рівень певного користувача, а також доповнювати логіку роботи додатків.