Stručný přehled

Společnost IFS vyvíjí a poskytuje podnikový software zákazníkům z celého světa zabývajícím se výrobou a distribucí zboží, správou aktiv a řízením operací zaměřených na služby. Nabízíme aplikace, které společnostem umožňují rychle reagovat na tržní změny a využívat prostředky agilněji tak, aby dosáhly lepších obchodních výsledků a konkurenčních výhod. Produkty IFS jsou známé svou uživatelskou přívětivostí, modulárním designem a dostatečnou flexibilitou, aby pomáhaly zákazníkům v jejich způsobu práce v souladu s jejich zavedenými procesy.

Společnost IFS byla založena v roce 1983 a v současnosti má více než 3 300 zaměstnanců. IFS podporuje více než 1 milion uživatelů na celém světě prostřednictvím své sítě místních poboček a rostoucího ekosystému partnerů. O vývoj produktů se starají naše R&D týmy, které působí zejména ve Švédsku a na Srí Lance. Poradenské služby nabízíme v šesti oblastech světa: severní Evropě; západní Evropě; střední Evropě; východní Evropě; Americe; Africe, Asii a Tichomoří.

Společnost IFS se díky IFS Applications, výkonné správě služeb a mobilním funkcím stala průkopníkem v oblasti správy služeb založených na komponentách a ERP softwaru. Řízení podnikových služeb od společnosti IFS se mezitím stalo předním řešením v oblasti řízení služeb v terénu, řízení mobilních pracovníků, zpětné logistiky a dalších. Naše obchodní filosofie a architektura poskytují řešení, která lze snáze implementovat, provozovat a modernizovat. Podnikový software IFS Applications poskytuje rozšířenou funkčnost ERP včetně CRM, SCM, PLM, EOI, správy podnikového majetku a MRO.

S vlastními zdroji a ve spolupráci s partnery společnost IFS vyvíjí, prodává a zavádí komponentový obchodní software. Společnost IFS se zaměřuje na omezený počet odvětvových segmentů, aby byla schopna vyhovět zvýšené poptávce po řešeních s robustní funkčností spojenou s hlubokými znalostmi odvětví.

Vývoj produktů skupiny se provádí především v centrech společnosti IFS pro výzkum a vývoj na Srí Lance a ve Švédsku.

Společnost vypracovala obchodní strategii pro partnery postavenou na spolupráci jak na místní úrovni v rámci regionu, tak na globální úrovni s velkými nadnárodními aliančními partnery. Tento model umožňuje společnosti IFS vstup na nové trhy s využitím lokálních znalostí a zdrojů a současně práci v rámci konzistentního globálního programu pro partnery.

Společnost IFS se zaměřuje na partnery, kteří nabízejí doplňkové produkty nebo technologie v rámci produktu nebo odvětvového segmentu, v němž společnost IFS působí. Cílem je poskytovat zákazníkům řešení, která zvýší hodnotu jejich investice do IFS Aplikací. Dva příklady těchto partnerů jsou Microsoft a Oracle. Spolupráce se společností Microsoft se zaměřuje na uživatelské rozhraní, oblast business intelligence a cloudové platformy, zatímco spolupráce se společností Oracle je orientována především na databáze a middleware.

Ekosystém technologických partnerů zahrnuje velký počet regionálních a globálních poskytovatelů. Zavedení formálního programu pro partnery v druhé polovině roku 2013, který vyžaduje přípravu společných prodejních a marketingových plánů spolu s různými závazky týkajícími se aktivit partnerů, posílí přítomnost společnosti IFS na hlavních vertikálních trzích a umožní společnosti další odlišení se od konkurence. Společnost IFS také aktivně rozvíjí síť partnerů se systémovými integrátory (SI), kteří pomáhají organizacím s definováním a implementací řešení od společnosti IFS přizpůsobených jejich jedinečným potřebám.

  • Společnost IFS posílí svůj zisk, cash flow a finanční pozici zaměřením se na růst prodeje, snížení nákladů a zvýšení podílu na trhu ve vybraných odvětvích.
  • Vývoj produktů společnosti IFS se zaměří na udržení pozice společnosti jako technického lídra v oblasti komponentového obchodního softwaru pro globální trh.
  • Produkty společnosti IFS budou podporovat standardy, které jsou pro naše zákazníky důležité. Společnost bude dodávat integrovaná internetová řešení, jež umožní rozšířenou spolupráci mezi zákazníky, dodavateli a partnery.
  • Produkty společnosti IFS, její metody, systém podpory a infrastruktury budou podporovat zákazníky s globálními operacemi.

  • Společnost IFS se zaměří na omezený počet odvětvových segmentů, aby byla schopna vyhovět zvýšené poptávce po řešeních s robustní funkčností spojenou s hlubokými znalostmi odvětví.

  • Společnost IFS bude i nadále rozvíjet spolupráci na místní i globální úrovni, aby mohla pokračovat v posilování svých kompetencí a přítomnosti na trhu s nižším rizikem a kapitálovými požadavky.

  • Společnost IFS si bude udržovat vlastní dodavatelské kapacity u konzultačních služeb vztahujících se k implementaci a použití IFS softwaru na důležitých trzích a k podpoře svých partnerů.

  • Schopnost společnosti IFS nabízet zdroje pro zákaznické projekty a spolupráci s partnery z jednotky na Srí Lance zvýší její konkurenceschopnost.

  • Společnost bude stimulovat zvýšenou mobilitu u všech svých zaměstnanců za účelem zvýšení kompetencí a pochopení různých mezinárodních trhů.

Poznejte společnost IFS

Lidé se často ptají, proč naši zákazníci upřednostňují spolupráci s námi. Jedním z důvodů je náš přední podnikový software navržený a vyvinutý ve spolupráci s našimi zákazníky tak, aby zvýšil jejich agilnost.

Stáhnout brožuru

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás