Rozvoj ve společnosti IFS

Není náhodou, že mnoho našich zaměstnanců je s námi déle než jedno desetiletí. Ve společnosti IFS existuje mnoho cest k rozvoji – a každý zaměstnanec si může zvolit, kterou z nich se vydá.

Cílem je soustředit se na to, abyste byli velmi dobří v jedné konkrétní oblasti, ale také na to, abyste se zajímali i o další aspekty obchodních aplikací. Podporujeme všechny naše zaměstnance, aby se aktivně rozhodovali, jak a jakým směrem se chtějí rozvíjet a aby přebírali odpovědnost za zlepšování svých kompetencí.

Rozvoj kompetencí

Pro společnosti IFS jsou lidé důležití, protože dovednosti a kompetence našich zaměstnanců jsou základem pro to, aby měla společnost IFS nadále kladné výsledky. Proto tolik investujeme do zajištění toho, že se ve společnosti IFS každý bude vyvíjet a bude ve své roli spokojený.

Aktivně pracujeme na rozvoji kompetencí každého jednotlivce v rámci organizace na základě jeho stávající role. To znamená, že každý zaměstnanec a jeho manažer sestaví krátkodobý a dlouhodobý plán rozvoje. Činnosti mohou zahrnovat prohloubení znalostí v konkrétním průmyslovém odvětví, rozšíření kompetencí k účasti na více součástech našich aplikací, zvládnutí dalšího programovacího jazyka nebo průnik do zcela nové oblasti kompetencí.

Centrálním prvkem rozvoje kompetencí ve společnosti IFS je rozšíření vašich znalostí v oblasti, která je důležitá pro vás a pro společnost, a využití těchto znalostí k tomu, abyste svou práci dělali snáze, lépe a efektivněji.

Jedním z možných kariérních postupů je pracovat v jedné z našich čtyř specializovaných oblastí. Odborník může pracovat například jako podnikový analytik, vedoucí projektu nebo architekt obchodních řešení.

Pro úspěšné zvládnutí této role je třeba, aby se zaměstnanec zabýval dvěma nebo více hlavními funkčními oblastmi, kde získá potřebné odborné znalosti. To znamená, že pracujete na osvojování si odborných znalostí v té části aplikace, která je důležitá a žádaná. Pracujete s kolegy a společně najdete nejlepší řešení, jež vytváří hodnotu pro zákazníka.

Mít dobrého nadřízeného je naprostou nezbytností pro to, abyste byli spokojení v práci a abychom jako společnost dosáhli svých společných cílů. Aktivně pracujeme na identifikaci a rozvoji budoucích vedoucích pracovníků v rámci naší vlastní organizace. Známe mnoho příkladů lidí, kteří se vypracovali do vedoucích rolí s pomocí společnosti IFS.

Vést pro nás znamená dosahovat výsledků prostřednictvím druhých. Pokud vás toto baví, můžete začít svůj kariérní postup v řízení tím, že přijmete roli vedoucího projektu. Máme pro vás jako vedoucího pracovníka několik nástrojů, které vám dají příležitost uspět jako vedoucí pracovník, vezmete-li na sebe odpovědnost. Aktivně také investujeme do rozvoje vedení – jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni týmů.

Zaměstnanci společnosti IFS aktivně pracují na pochopení toho, co si zákazník přeje, aby mohli nabídnout nejlepší možné řešení. Takže jsme všichni obchodníci. Naši prodejci jsou však zcela zaměřeni na budování vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky.

Každý prodejce ve společnosti IFS buď nese odpovědnost za poskytování příležitostí stávajícím zákazníkům zlepšovat nebo rozšiřovat naši softwarovou stopu v jejich společnosti, nebo za nalézání nových zákazníků. Z tohoto důvodu jsou prodejci středem týmu, který pečuje o zákazníka. Funkce prodeje je přirozená pro zaměstnance, jež si přejí pracovat co nejblíže našim zákazníkům.

Bez ohledu na to, zda šlo o Střední východ nebo Švédsko, Tor Källström měl vždy osobní svobodu a potenciál k rozvoji ve společnosti IFS. Nyní si tyto zkušenosti rozšiřuje jako manažer výzkumu a vývoje ve společnosti IFS.

Být manažerem ve skupině s 90 silnými produkty vyžaduje všestrannost. Práce Tora Källströma zahrnuje vytvoření skupiny a osob, za které nese odpovědnost, a také zlepšování procesů a způsobu, jakým skupina pracuje.

„Baví mě být součástí této organizace a cítit velkou míru osobní svobody, odpovědnosti a hrdosti na to, co dělám. Pracuji se zkušenými a kvalifikovanými kolegy v přátelské atmosféře, kde jeden pomáhá druhému.“

Hlavní poradce Kurt Helge Størseth začal pracovat ve společnosti IFS jako vývojář hned po absolvování vysoké školy. Dnes, po 16 letech, je odborníkem společnosti v pozici, která vyžaduje velké schopnosti adaptace a výjimečné odborné znalosti.

„Jako odborník musíte být ,lidový člověk‘ a musíte být schopen komunikovat se zákazníky a kolegy. Ale musíte také umět svoji práci.“

Kurt Helge začal svou kariéru ve společnosti IFS v době, kdy byla kancelář Stavanger v Norsku úplně nová. Jako hlavní poradce má Kurt v náplni práce zejména budování vztahů se zákazníky a logistiku. Nese odpovědnost za některé nejdůležitější klienty společnosti a pracuje s nejnovějšími technologiemi. Podle Kurta je to velmi náročné, ale také vzrušující.