Toto je způsob, jakým pracujeme

Naši zaměstnanci nejsou pouze zdroje – jsou IFS.

Ode dne, kdy podepíšete smlouvu, budete součástí týmu společnosti IFS a rychle se stanete součástí naší globální sítě kolegů, kteří spolupracují a sdílejí znalosti po celém světě.

Naše silná kultura je založena na klíčových hodnotách jednoduchosti, profesionality a spolehlivosti a zahrnuje upřímné přání pomáhat druhým a podporovat je. Vám se dostane podpory formou úvodních programů a prostřednictvím mentorů, kteří vás provedou prvními měsíci a budou za vámi stát, aby vám poskytli podporu a rady po celou dobu vaší kariéry.

A „kariérní možnosti“ neznamenají pouze profesní vývoj. Základem vzkvétající kariéry je často úspěšný rodinný život. Takže děláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili rozumnou rovnováhu mezi profesním a soukromým životem. Ve společnosti IFS jsou našimi dvěma hlavními měřítky úspěchu spokojenost a motivace zaměstnance.

NÁŠ SLIB ZAMĚSTNANCŮM

Společnost IFS potřebuje velmi schopné a velmi kompetentní zaměstnance – lidi, kteří jsou otevření vůči změnám a kteří chtějí zlepšovat společnost IFS i naše produkty. Koneckonců to jsou právě naši zaměstnanci, díky kterým se odlišujeme.

Abychom přilákali a udrželi si lidi s charakteristikami, které vyhledáváme, musíme splňovat určité požadavky na zaměstnavatele. Nazýváme je naším slibem hodnot zaměstnanci – neboli tím, co vám jako jednomu z našich zaměstnanců jakožto společnost slibujeme. Slibujeme vám:

  •  silnou firemní kulturu, ve které budete vidět a slyšet,
  • globální obchodní příležitosti k rozvoji,
  • produkt, na který můžete být hrdí.

Silná globální přítomnost

Věříme, že je dobré být nablízku našim zákazníkům. Proto tolik investujeme do silné globální přítomnosti.  Znamená to, že můžeme našim zákazníkům poskytnout jedinečnou úroveň podpory, ať už podnikají kdekoli.

Našich více než 2 700 zaměstnanců pokrývá celý svět a spolupracuje svými dovednostmi a kompetencemi napříč státy i kontinenty. Spolupráce s kolegy, zákazníky a partnery z druhé strany světa je u našich zaměstnanců běžná – ať už fyzicky nebo přes web. Máte obrovské příležitosti k rozvoji, ať už profesnímu nebo osobnostnímu.