Slovník pojmů

Navštivte náš slovník pojmů, kde jsou vysvětleny pojmy používané v odvětví. Jednoduchá vysvětlení všech třípísmenných zkratek (three-letter-acronyms, TLA) používaných v našem segmentu trhu.

Aplikace Program, který pomáhá uživateli řešit konkrétní problém, např. nákup, rozvoj zaměstnanců nebo účetnictví.

Architektura Popisuje způsob, jakým jsou integrovány hardware, systémový software a aplikační software pro dosažení požadovaného výsledku.

Podnikové aplikace Soubor aplikací, který zahrnuje interní i externí podnikové procesy týkající se společnosti.

Komponentová architektura Znamená návrh jakéhokoliv systému složeného z jednotlivých komponent, které mohou být spojeny dohromady. Výhodou komponentové architektury je, že můžete vyměnit nebo přidat jakoukoli jednotlivou komponentu, aniž by to mělo dopad na zbytek systému. Opakem komponentové architektury je integrovaná architektura, v níž neexistují jasné hranice mezi jednotlivými komponentami.

Správa provozních prostředků (Enterprise Asset Management, EAM) Koncept používaný v softwarovém odvětví pro popis jedné nebo několika aplikací určených pro zlepšení/optimalizaci způsobu, jakým společnost využívá své podnikové procesy a zařízení. Toto označení je běžné v odvětví s vysokými nároky na objem aktiv.

Plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, ERP) Způsob plánování, který původně zahrnoval všechny interní podnikové procesy, jako například finanční transakce, výrobu a distribuci, ale který byl rozšířen a dnes zahrnuje širokou škálu dalších funkcí, včetně komunikace s dodavateli a údržby dodaných produktů.

Údržba, opravy a generální opravy (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) Koncept používaný v softwarovém odvětví k popisu softwaru používaného pro údržbu vybavení a zařízení společnosti za účelem maximalizace dostupnosti a efektivnosti.

Outsourcing Nákup služeb nebo produktů od externího dodavatele nebo výrobce.

Platforma Komponentové produkty nebo služby vyžadují platformu, která definuje platná rozhraní a společné služby pro zajištění maximální flexibility a konfigurovatelnosti produktu/služby bez ztráty úspor z rozsahu nebo recyklačních funkcí. Platforma je zapotřebí pro řízení interních závislostí a složitosti vývoje produktu u komponentových produktů/služeb.

Společnost poskytující veřejné služby Organizace, která poskytuje společnosti určitý druh infrastruktury, například teplo, elektřinu nebo vodu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY

Chiara Lattuada

Telefon: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada