Riziko a nejistoty

IFS je vystavena v rámci svých operací určitým rizikovým faktorů, které mohou mít větší nebo menší vliv na provozní výsledek. Jedním z těchto rizik je rychlý technologický vývoj v daném průmyslu, který může vytvářet potřebu zásadních technologických změn. Další příčinou nejistoty je schopnost přilákat a udržovat důležité personální zdroje, zejména na trhu práce, kde se poptávka po atraktivních zaměstnancích a náklady na ně zvyšují. Kromě výše uvedených rizik je společnost IFS vystavena v rámci své obchodní činnosti dalším provozním a právním rizikům a nejistotám, a to včetně zákaznických projektů, závislosti dodavatelích a partnerech, výsledku skutečných a možných sporů a vlivů.

Společnost IFS se domnívá, že s využitím technologických komponent a zaváděním vnitřních procesů a postupů byla tato rizika vyřešena a přijata opatření s cílem jejich snížení a mít je pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost se v provozních činnostech neangažuje, je její riziko omezeno na financování, cizí menu a likviditu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO INVESTORY

Chiara Lattuada

Telefon: +44 7463 350454

Contact Chiara Lattuada