Industry Solutions

Řešení podle průmyslového odvětví

IFS Applications slouží řadě průmyslových odvětví, protože se zaměřují na čtyři hlavní procesy.

Letectví a obrana

Aerospace and Defense

Společnost IFS je celosvětově největším dodavatelem softwaru pro EAM (správu provozních prostředků) v sektoru letectví a obrany. Dodáváme celé spektrum výrobního softwaru zaměřeného na podniky, projekty a programy výrobcům a prodejcům na úrovních 1, 2 a 3, kteří poskytují služby v sektoru letectví a obrany.

Letectví a obrana

Automobilový průmysl

Automotive

IFS Aplikace mají dlouhou historii coby preferované řešení ERP (Plánování podnikových zdrojů) v automobilovém průmyslu. Naši zákazníci z automobilového průmyslu s potěšením využívají podporu po celou dobu provozního cyklu – od integrace návrhu přes správu poptávky, řízení dodavatelského řetězce či kompletní výrobu až po prodejní a poprodejní služby–plně integrovanou s finančními a lidskými zdroji.

Automobilový průmysl

Energetika a veřejné služby

Energy

Společnost IFS začínala v průmyslovém odvětví jaderné energetiky, takže není překvapením, že nás dnes analytici i trh považují za přední dodavatele EAM řešení (Správa provozních prostředků) pro veřejné služby.

Energetika a veřejné služby

Výstavba a uzavírání smluv

Construction

Poskytovatelé, konstrukční firmy a společnosti zabývající se návrhem, konstrukcí a výstavbou hlavních aktiv potřebují víc než jen ERP (Plánování podnikových zdrojů) či standardní software pro projektové účetnictví. A nevyřeší to ani standardní ERP s přídavným softwarem pro správu projektů. Je třeba vysoce specializované ERP založené na projektu, které je vytvořeno pro správu složitých projektů.

Výstavba a uzavírání smluv

High-tech výroba

High Tech

IFS Aplikace dodávají software high-tech výroby využívaný výrobci originálního vybavení (OEM),výrobními službami v elektronice (EMS), dodavateli a distributory v průmyslovém odvětví elektroniky a polovodičů ve složitých prostředích výroby na objednávku a smíšené výroby. Společnost IFS poskytuje potřebný dohled, od zpracování složitých projektových struktur až po bezkonkurenční zajištění kvality.

High-tech výroba

Průmyslová výroba

manufacturing

S tím, jak je výroba stále více založena na projektech, se ERP rozvíjí do opravdového softwaru pro projektové ERP. Stále více průmyslových výrobců se každoročně zapojuje do složitých způsobů výroby na objednávku, jako je konstrukce na zakázku (ETO), a zvyšuje se jejich potřeba odlišovat se na globálním trhu. IFS Aplikace vám pomohou s řízením celého provozního cyklu vašich produktů.

Průmyslová výroba

Procesní výroba

manufacturing

Pro procesní výrobu existuje mnoho řešení ERP (Plánování podnikových zdrojů). Avšak jen málo z nich bere v úvahu skutečnou složitost, s jakou se průmyslové odvětví musí vypořádávat. Dávkový procesní výrobce je v prvé řadě smíšeným výrobcem. Společnost IFS tento fakt smíšeného způsobu výroby zvládá elegantně a data bezproblémově plynou spolu s tím, jak produkt mění svůj stav.

Procesní výroba

Maloobchod

Retail business software

IFS Maloobchod zahrnuje všechny vaše obchodní procesy do jednoho řešení založeného na komponentách, takže ať budete potřebovat cokoli, stačí vám jednat s jediným dodavatelem. Výsledkem jsou nižší náklady a maximální zisk z každého prodeje.

Maloobchod

Poskytovatelé služeb

ESM

Řešení pro poskytovatele služeb se musí zaměřovat na viditelnost v reálném čase a dohled nad aktivitami bez ohledu na to, zda je práce prováděna na lineárních aktivech, na pracovišti zákazníka, v dílně nebo v průmyslovém zařízení.

Poskytovatelé služeb