Podniková řešení civilního letectví

Trh správy a podpory civilního letectví se mění nárůstem využívání smluvních služeb, řešeními typu „power by the hour“, tlakem na standardizaci, poptávkou po agilitě, díky které lze zvládat trvalé zdokonalování a nové technologie, i správy sledování, shody a rizik a podpory celého provozního cyklu aktiv – to vše jsou dnes klíčové požadavky podniků v sektoru civilního letectví (provozovatelů, dodavatelů a poskytovatelů služeb).  Společnost IFS buduje a nasazuje řešení s možnostmi, které pokrývají všechny aspekty životního cyklu letadla, motorů a komponent letadla.

IFS Aplikace podporují průmyslové odvětví civilního letectví tím, že nabízejí jedinečné spojité řešení pokrývající traťovou údržbu, základní/těžkou údržbu, podnikové funkce (MRO) a podnikové funkce (firemní).  Řešení pro civilní letectví snižuje rizika díky uznávané výkonnosti správy COTS/MRO/aktiv, výhodám meziodvětvových investic do specializovaných možností a potenciálnímu snižování provozních nákladů prostřednictvím efektivity spojitého procesu.  IFS Aplikace nabízí efektivnější celkový proces údržby a související výhody efektivity.

 • Správa majetku a vozového parku
 • Těžká údržba
 • MRO kompletace celku
 • Komponenta MRO
 • Řízení výkonnosti podniku (CPM)
 • Řízení dodavatelského řetězce a skladu
 • Údržba, oprava a generální revize (MRO)

Plánování a provádění údržby

IFS Maintenix přináší organizacím možnost provádět činnosti údržby v reálném čase s přesnou správou konfigurace a efektivním plánováním v rámci několika flotil. Přednosti špičkového produktu Maintenix od společnosti IFS spočívají v jeho schopnosti definovat a spravovat hierarchie majetku, které vytvářejí směrné plány konfigurace odpovídající požadovanému návrhu a podpoře. Ověřování v reálném čase zajišťuje, že skutečná konfigurace pro údržbu letadla bude v souladu s technickými pravidly definovanými ve směrném plánu.

Software společnosti IFS poskytuje pracovníkům údržby a vedoucím pracovníkům důležité funkce pro plánování, koordinaci a realizaci programu bezpečné 360° provozní údržby:

 • Plánování a řízení těžké údržby
 • Plánování a provádění linkové údržby
 • Tvorba komplexních pracovních balíčků
 • Správa nástrojů a prostředků
 • Správa materiálu a dílů
 • Oprava komponent a dílenská výroba
 • Analýza trendu spolehlivosti a výkonnosti

Planning

Airline planners face daily challenges. The first is to reduce maintenance costs and optimize resource utilization across short and long-term horizons. Then, there is the requirement to come up with answers to support strategic growth initiatives.

By introducing better planning capabilities, operators can make the most of the resources they have. Modern tools help meet the end goal of being able to cost effectively service aircraft and to generate the most revenue out of each aircraft. IFS has solutions to help.

 

What's next

The future of commercial aviation is digital. Being able to handle today's business challenges is important and shaping what's next is crucial to growth and continued success. For aviation organizations to adapt to a transition in business models and prepare for what's next in the unpredictable market, embracing digital transformation on a secure platform is imperative. IFS's modular architecture supports your transformational journey with innovate solutions that include the IFS IoT Business Connector™ and advanced analytics. IFS helps organizations to leverage the latest technology, preparing them for the future of commercial aviation.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k letectví a obraně

Download

Zdroje

Letectví: Výzva + Příležitost

Aviation raconteur survey

Tento průzkum se zabývá názory komerčních leteckých společností na výzvy a příležitosti v jejich odvětví.

Raconteur report

Airlines & Fleet Operators Brochure

Maximize efficiencies and drive revenue to the bottom line. Learn how IFS business software delivers unique commercial aviation solutions for enterprise resource planning, maintenance and engineering, tail planning optimization, engine MRO and enterprise operational intelligence.

Read more in our brochure

China Airlines

Safer, Faster, Better: How Modern MRO IT is playing a key role in performance excellence at China Airlines.

Read more