Asset Intensive Mining banner

Spolupráce v oblasti správy provozního cyklu aktiv

Společnosti s vysokým nárokem na objem aktiv jsou pro IFS takové společnosti, které se při svém úspěchu spoléhají na produktivitu a spolehlivost vysoce hodnotných a komplexních aktiv. Podnikům často velmi záleží na komponentě pro ochranu zdraví, životního prostředí a bezpečnosti (HES).

Přehled odvětví s vysokým nárokem na objem aktiv

Při výběru systémů počítačového řízení údržby (CMMS) nebo softwaru pro správu provozních prostředků (EAM) máte celou řadu možností, ale IFS Aplikace rovněž nabízejí špičkové řešení pro generální opravy a renovace (MRO) a flexibilitu spočívající v zahrnutí prvků pro plánování podnikových zdrojů (ERP), takže správa majetku může být klíčovou složkou podnikatelského prostředí. Výsledkem je řešení pro spolupráci v oblasti správy provozního cyklu aktiv (CALM), které:

  • Zahrnuje operátory konstrukce, údržby, nákupu a zařízení. 
  • Rozšiřuje řešení na dodavatele zapojené do projektů zabývajících se konstrukcí, údržbou a prodloužením životního cyklu. 
  • Obsahuje řízení projektu pro rozvoj majetku na zelené louce, uzavření závodu, projekty úprav a dokonce i správu celého životního cyklu majetku.

Asset intensive corporate video

 

Energetika a veřejné služby

Energy

Společnost IFS začínala v průmyslovém odvětví jaderné energetiky, takže není překvapením, že nás dnes analytici i trh považují za přední dodavatele řešení pro správu provozních prostředků (EAM) v odvětví veřejných služeb.

Energetika a veřejné služby

Software pro odvětví těžby

Mining

Společnost IFS nabízí software pro odvětví těžby zaměřený na projekty a majetek, který umožňuje správu celého životního cyklu projektů od průzkumu, výstavby, provozu až po vyřazení z provozu – to vše je optimalizováno pro vzdálený přístup.

Software pro odvětví těžby

Ropa a plyn

oil and gas

Naše zaměření na ropu a plyn se projevuje jednak hlubokými odbornými znalostmi z tohoto průmyslového odvětví a jednak dosavadními úspěchy u zákazníků. Společnost IFS nabízí flexibilní řešení orientovaná na projekty a majetek, která řídí celý životní cyklus smluv, projektů, majetku a služeb.

Ropa a plyn

Software pro slévárny kovů

manufacturing

Vedoucí pracovníci v odvětví sléváren a základních kovů vyhledávají IFS Aplikace kvůli špičkovému softwaru pro správu provozních prostředků (EAM). IFS Aplikace nabízejí více než jen EAM řešení, které zahrnuje celý životní cyklus majetku od plánování přes konstrukční návrh a výstavbu až po mnoho desítek let provozu a následné vyřazení z provozu.

Software pro slévárny kovů

Imerys Minerals pokračuje zásluhou IFS Aplikací v rychlém růstu

Důležitými faktory úspěchu společnosti Imerys Minerals jsou schopnost přijmout změny v rámci dynamického růstu bez narušení samotného podnikání a použití IFS Aplikací k vytvoření agilního podnikání.

Video s hodnocením společnosti Imerys zákazníky

Katalog ke stažení: 5 kroků k výhodám EAM software

EAM software nabízí klíčové výhody organizacím závislým na drahých a komplexních aktivech. Poskytuje vrcholovému vedení přehled a kontrolu nad nositeli nákladů a produktivity těchto aktiv. Navíc přináší skutečné výhody při řízení rizika a správě údržby. Podívejte se na 5 kroků, jak využít výhod EAM softwaru ještě dnes!

Nahlédněte do katalogu prostřednictvím tohoto 10minutového audio podcastu

Více se dočtete v tomto informativním katalogu

Jak vám ERP systém může pomoci dodržovat standardy kvality a legislativu

Manufacturing Software blog post image

Výrobci jsou pod neustálým tlakem ze strany příslušných úřadů a zákazníků, aby splňovali určité standardy nebo právní předpisy…

Zobrazit všechny nejnovější příspěvky na blogu