Energy

Software pro EAM, RCM, AIM určený pro energetiku, veřejné služby a výrobu elektřiny

Společnost IFS zahájila své působení v oblasti jaderné energie, není tedy žádným překvapením, že jsme analytiky a celým trhem považováni za jedničku ve správě provozních prostředků (EMA) ve veřejných službách.

Přehled odvětví energetiky a veřejných služeb

Společnost IFS zahájila své působení v oblasti jaderné energie, není tedy žádným překvapením, že jsme analytiky a celým trhem považováni za jedničku ve správě provozních prostředků (EMA) ve veřejných službách. Společnost IFS nabízí kompletní správu životního cyklu majetku (ALM), údržbu zaměřenou na spolehlivost, správu smluv, řízení projektů a další funkce nezbytné pro:

  • Významní představitelé z oblasti výroby elektřiny a veřejných služeb se stále více zajímají o shodu s normou ISO 55000.
  • Funkce návrhu závodu pro přístup k řízení životního cyklu majetku (ALM) na základě návrhu, provozu a údržby (DOM).
  • Podpora lineárních aktiv jako například elektrického vedení a potrubí.
  • Podpora práce s kompatibilní jednotkou řešící plánování a instalaci nového majetku.

ŠPIČKOVÁ KVALITA

Společnost IFS je jediným prodejcem balíku pro správu a plánování provozních prostředků (EAM/ERP), který má původ ve vývoji řešení pro správu aktiv ve veřejných službách. Energetika a veřejné služby zůstávají primárním segmentem společnosti IFS a její řešení vycházející z osvědčených postupů jsou implementována po celém světě. Jedná se například o některé z největších projektů na výrobu elektřiny, národní rozvodné sítě, jaderné elektrárny a nadnárodní společnosti pro výrobu, přenos a distribuci energie. IFS Aplikace podporují infrastruktury podnikových zdrojů potřebné k zajištění kvalitního života miliónů lidí.

A leader in the energy & utilities industry

 

SPRÁVA PODNIKOVÝCH PROSTŘEDKŮ A MNOHEM VÍCE

Bohaté znalosti a zkušenosti společnosti IFS se správou údržby a zařízení založené na nejlepších postupech již od samého počátku přispěly k vývoji IFS Aplikací.

Naše řešení pro plánování provozních prostředků (ERP), správu provozních prostředků (EAM), kapitálové projekty, řízení služeb a dodavatelského řetězce lze použít jako samostatná řešení, integrovat je se stávajícími podnikovými systémy nebo je použít jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací.

IFS Aplikace jsou funkčně nejbohatší řešení, které vám pomůže vypořádat se s největšími problémy ve vašem odvětví, a to v kterékoli fázi životního cyklu majetku. Pomohou s plánováním infrastruktury, vývojem, konstrukcí, výstavbou a uvedením do provozu, provozem, údržbou a případným vyřazením z provozu.

Správa provozních prostředků: maximalizujte provozuschopnost, minimalizujte náklady

IFS Aplikace jsou jediné EAM řešení plně integrované s financemi, lidskými zdroji a řízením projektů, které pokrývá všechny fáze životního cyklu majetku a podporuje prediktivní údržbu, údržbu podle spolehlivosti, celkovou efektivitu zařízení (OEE) a údržbu, opravu a generální opravu.
Správa provozních prostředků nabízí celopodnikový přehled operací a údržby na několika pracovištích současně. Kolaborativní sdílení informací v reálném čase pomáhá předcházet prostojům zařízení, prodloužit životnost majetku, snížit servisní náklady a náklady na opravu a maximalizovat rychlost dosažení požadované hodnoty.

Návrh majetku, řízení kapitálových projektů

Oblast kapitálových a konstrukčních investic v sektoru energetiky a veřejných služeb se potýká s problémy s řízením informací. Nesmírně vysoké náklady vznikají používáním několika propojených systémů pro sledování fází projektu. IFS Aplikace slouží jako celistvý komplexní systém pokrývající všechny aspekty – od plánování přes návrh a konstrukci až po provoz a údržbu. Uživatelům přitom poskytují konzistentní a přesné informace.

Dodavatelský řetězec, bezpečnost náhradních dílů a služby

Integrované řízení dodavatelského řetězce pro pořízení, skladové zásoby a prodejce zlepšuje dostupnost zboží a služeb souvisejících s předpověďmi plánované a neplánované práce. Společnost IFS brzy vyvinula funkce pro řízení poskytovatelů služeb třetích stran coby nedílné součásti podniku působícího ve veřejných službách.

Glitre (dříve EB Group) využívá řešení IFS Applications

Společnost Glitre využívá řešení IFS Applications jako integrované podnikové řešení pro oblasti finančnictví, údržby, logistiky náhradních dílů a správy lidských zdrojů.

Glitre (dříve EB Group) využívá řešení IFS Applications

Jak vám ERP systém může pomoci dodržovat standardy kvality a legislativu

Manufacturing Software blog post image

Výrobci jsou pod neustálým tlakem ze strany příslušných úřadů a zákazníků, aby splňovali určité standardy nebo právní předpisy…

Zobrazit všechny nejnovější příspěvky na blogu