Market leading

IFS is the undisputed market leader of providing business software to the oil field service industry working with more than 400 project or/and asset driven Oil and Gas companies. 

IFS software offers a comprehensive enterprise-wide business support for sales and contract management, engineering, project management, document management, asset and service management, supply chain subcontracting – including finance and human capital management for Oil and Gas companies onshore and offshore.

IFS’s inbuilt data replication capability ensures that any disconnected offshore operations are supported to ensure transparency and visibility.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pro firemní IT a systémy ve společnosti BW Offshore, vybral jako dodavatele ERP společnost IFS. Společnost BW Offshore je předním světovým dodavatelem plovoucích výrobních služeb průmyslovému odvětví ropy a plynu.

Provoz a údržba vrtů, prováděné buď vlastníkem/provozovatelem, nebo poskytovatelem služeb na ropném poli, vyžaduje komplexní správu provozních prostředků (EAM), řízení projektů a správu služeb v terénu. IFS Aplikace vše z toho poskytují.

Na úspěchu či neúspěchu vašeho podnikání má velký vliv váš majetek... průmyslová zařízení, která nasazujete místně nebo provozujete na moři. Pouze IFS Aplikace se celosvětově osvědčily v rámci celého životního cyklu majetku a projektů na vašem trhu. Podle skupiny ARC Advisory Group je společnost IFS nejlepším dodavatelem softwaru pro správu provozních prostředků (EAM) v odvětví ropy a plynu.

SPRÁVA SLUŽEB PŘEKONÁVAJÍCÍ BĚŽNÉ CMMS ŘEŠENÍ

Zařízení pro ropná pole pracují ve složitém a náročném prostředí a standardní systém počítačové údržby nebude dostačující. Potřebujete specializovaný systém pro správu provozních prostředků (EAM), jako jsou IFS Aplikace.

INTEGROVANÝ SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Aby bylo zajištěno optimální řízení nákladů a času dodání, jsou obvykle smlouvy na rozsáhlé služby realizovány jako projekty. V aplikaci IFS Řízení projektu jsou určené činnosti projektu vykonávané v rámci sítě spolupracovníků základem pro plánování pracovních prvků, včetně zařízení a zaměstnanců. Konfigurovatelné panely pro plánování operací umožňují vizuální kontrolu a sledování postupu, nákladů a probíhajících změn. Projektoví inženýři potřebují jen krátký okamžik k tomu, aby zjistili, kde se nacházejí.

SPECIALISTÉ NA ROPNÉ PLOŠINY

Největší ropné společnosti používají IFS Aplikace pro správu provozních prostředků (EAM). Zásluhou nativní replikace dat z ropných plošin, zajištění shody se standardy NORSOK, integrované správy dokumentů a rejstříku konstrukčních položek vám nikdo nepomůže se správou integrity aktiv tak, jako společnost IFS!

IFS Aplikace pro služby na ropném poli

IFS Aplikace pro společnosti poskytující služby na ropném poli představují průmyslové řešení, které zahrnuje nejlépe hodnocené nabídky pro řízení projektů, správu/logistiku materiálu, plánování údržby, správu pracovních objednávek / objednávek služeb, alokaci zdrojů, správu dokumentů, finanční měření, měření výkonnosti i lidské zdroje.

IFS Aplikace spojují aplikace orientované na služby zákazníkům a služby v terénu do jednoho řešení, které lze implementovat samostatně, integrovaně se stávajícími podnikovými systémy nebo jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací.

Řešení pro správu služeb podporuje smlouvy, včetně smluv o úrovni služeb, přecenění a poměrné výpočty. Rovněž je k dispozici týmové plánování, řízení kompetencí, sledování času a docházky a analýza pracovního vytížení.

Řešení mobility zahrnují kompletní vykazování práce a vytváření pracovních úloh z terénu. Integrovaná funkce pro správu dokumentů umožňuje bezpečnou spolupráci s kolegy, zákazníky, dodavateli a partnery. Správné informace jsou k dispozici ve správný čas správným lidem, což umožňuje činit lepší rozhodnutí a rychleji reagovat.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

Borr Drilling deploys IFS Applications in record time

Best-practice industry solution from IFS implemented onshore and across seven oil rigs in six months.

Read the press release

Global Mobile Oil & Gas Assets

Leading global enterprises that own and operate large mobile assets in the oil and gas industry can increase profitability by improving efficiency, taking control of project risks and optimizing global operations both onshore and offshore.

Download the whitepaper