Software pro výstavbu, infrastrukturu a průmyslové služby určený pro integrovanou správu projektů a provozního cyklu aktiv

Společnost IFS nabízí špičková řešení pro správu životního cyklu projektu a řízení aktiv – kombinace, kterou u jediného integrovaného softwarového řešení jen tak nenajdete. A pokud máte také odloučený výrobní závod, dokáže vám společnost IFS poskytnout výrobní řešení založené na projektu i pro tuto obchodní jednotku.

Všechny z výše zmíněných obchodních procesů jsou integrovány pomocí společné sady pomocných modulů, včetně modulů pro finance, lidské zdroje, správu dokumentů, nákup, řízení dodavatelského řetězce a subdodávek, kvalitu, zdraví a bezpečnost práce, pronájem a půjčování vybavení. Společnost IFS si uvědomuje důležitost kontroly nákladů v průběhu všech fází provozního cyklu aktiv.

Současným průmyslovým trendem je posun k modelu TOTEX (Capex + Opex). Společnost IFS nabízí jediné integrované řešení, které se dokáže postarat o správu kapitálových projektů i o provoz a údržbu aktiv. Řízení podle modelu TOTEX je díky tomu velmi jednoduché a vyžaduje jen jedinou sadu čísel.

Prvotřídní řešení pro řízení nákladů na projekt umožňuje provádět správu měsíčních přehledů nákladů na projekt pomocí integrovaných nástrojů, aniž by bylo nutné využívat větší množství tabulek aplikace Microsoft® Excel®. Podporuje jak model struktury přerušení práce, tak i struktury rozkladu nákladů.

Význam integrovaného softwaru pro výstavbu

Kenny Ingram, odborník ze společnosti IFS, pojednává o tom, proč společnosti zapojené do konstrukce, výstavby a výroby komplexních aktiv a infrastruktury potřebují integrovaný software pro výstavbu, aby dokázaly lépe pracovat s časem, penězi, náklady a rizikem.

The Value of Integration (Project Based Solutions)

Integrated Asset Lifecycle

VÝSTAVBA A UZAVÍRÁNÍ SMLUV

IFS Aplikace řídí celý projekt výstavby a životního cyklu majetku – nabídky, odhady, plánování, konstrukci, pořízení, správu materiálů a výroby, výstavbu a instalaci, zprovoznění, údržbu a servis, náhradní díly a dodavatelský řetězec, opravy, modernizaci a vyřazení z provozu.

IFS Aplikace obsahují funkce pro správu smluv a řízení projektu, řízení rizika, rozpočet projektu a kontrolu nákladů, tvorbu předpovědí a účtování, mobilní řešení pro práci na místě, správu případů a volání včetně smluv o úrovni poskytovaných služeb (SLA) – to vše je navíc propojeno s financemi a lidskými zdroji.

IFS Aplikace představují flexibilní průmyslové řešení založené na komponentách, které lze nasadit samostatně, integrovat se stávajícími podnikovými systémy, nebo využívat v rámci kompletního nasazení IFS Aplikací.

Technologie pro výměnu dat a řešení určená ke spolupráci od společnosti IFS rozšiřují podnikové procesy do rozsáhlejší sítě subdodavatelů, partnerů a zákazníků. Toto řešení obsahuje nástroje pro CAD aplikace a standardní integrace do plánovacích systémů jako například Oracle Primavera a Microsoft Project.

S IFS Aplikacemi získají velké korporace nadnárodní a vícejazyčné sady nezbytných funkcí pro účtování a daně, které podporují různé měny a lze je používat na různých pracovištích. Malé podniky pak IFS Aplikace využijí coby komplexní řešení různorodých obchodních procesů a plánů.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací ke konstrukci a uzavírání smluv

Download

Zdroje

BROŽURA: KONSTRUKCE, VÝSTAVBA A INFRASTRUKTURA

Vzhledem k rostoucím konkurenčním tlakům a zátěži nových legislativních předpisů je pro společnosti z oblasti konstrukce, výstavby a infrastruktury zásadní, aby zavedly a využívaly takové podnikové řešení, které udrží krok s jejich světem, jenž je neustále v pohybu a podléhá řadě změn.

Přečtěte si další informace v naší brožuře

Souhrnný přehled: Řiďte budoucnost, nikoli minulost. S řešením založeným na projektech.

Integrované řešení pro řízení životního cyklu projektu je základem společností založených na projektech působících například v oblasti výstavby, konstrukce, infrastruktury nebo stavby lodí.

Více se dočtete v tomto souhrnném přehledu