ERP pro high-tech výrobu: řízení jakosti nebereme na lehkou váhu

IFS Aplikace poskytují software pro high-tech výrobu používaný výrobci originálního vybavení (OEM), službami pro výrobu elektroniky (EMS), dodavateli a distributory v sektoru elektroniky a polovodičů v komplexních výrobních prostředích řízených objednávkami nebo se smíšeným režimem výroby. Řiďte celý životní cyklus produktů, majetku a služeb – využijte plnou integraci s financemi a lidskými zdroji. V modulu Řízení ekologické stopy jsou integrovány nástroje pro zajištění jakosti a sledování. Modul je rovněž doplněn o podporu ustanovení a nařízení týkajících se trvalé udržitelnosti.

  • Perfektní řešení pro zajištění shody se směrnicemi OEEZ, RoHS a REACH.
  • Usnadňuje výrobcům lékařských přístrojů splnění požadavků FDA.
  • Funkce kontroly vývozu pro dvouúčelové zboží regulované vládami po celém světě.
  • Kompletní sledovatelnost během celého životního cyklu od návrhu až po poprodejní servis.

Společnost IFS je předním dodavatelem pro odvětví high-tech výroby

IFS pomáhá podnikům z odvětví high-tech výroby připravit se na budoucnost tím, že jim nabízí:

  • Odbornost v daném průmyslovém odvětví
  • Agilní software
  • Globální dosah

High tech manufacturing corporate video

 

IFS APLIKACE UMOŽNILY SPOLEČNOSTI BEIJER ELECTRONICS DOSÁHNOUT DOKONALÉHO DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

Zatímco se mnoho společností snaží standardizovat základní transakce a zjednodušit globální podnikání, společnosti Beijer Electronics se to již podařilo. Zavedli vylepšené procesy dodavatelského řetězce, které jsou nejlepší ve své třídě. Společnost Beijer Electronics považuje IFS Aplikace za klíčový nástroj, jenž pomohl zajistit konkurenční výhodu a zlepšit výkonnost podniku.

IFS Aplikace umožnily společnosti Beijer Electronics dosáhnout dokonalého dodavatelského řetězce

NEC Public Business posiluje svůj dodavatelský řetězec

Společnost NEC Public Business chtěla centralizovat operace svého globálního dodavatelského řetězce a standardizovat své obchodní procesy propojením prodeje s výrobním závodem a produkcí. Společnost také chtěla konsolidovat více systémů s jedinou instancí firemního řešení, aby posílila svoji globální konkurenceschopnost.

NEC strengthens its supply chain with a centralized IFS solution

High-tech odvětví

IFS Aplikace pro high-tech odvětví používají střední a velké podniky zabývající se výrobou podle objednávek a smíšenou výrobou, včetně prostředí zahrnujících několik míst, měn a jazyků. IFS Aplikace – používané samostatně, integrovaně s podnikovým systémem nebo jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací – jsou prostředkem k uskutečnění produktivní změny prostřednictvím podpory nových produktů, služeb a kanálů.

Uživatelé IFS Aplikací si mohou vybrat z mnoha různých funkcí pro nákup, plánování a distribuci. K dispozici je rovněž správa provozních prostředků (EAM), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení životního cyklu produktů (PLM), řízení dodavatelského řetězce, správa poprodejních služeb a další funkce.

Aplikace IFS Projekty umožňuje organizovat práci v rámci projektů a zaznamenávat zisk nebo ztrátu. Projektově řízená výroba přispívá k lepšímu řízení času i nákladů a také k zajištění kontinuity s konstrukčními pracemi a službami. Po uskutečnění dodávky je tento systém záznamu základem pro procesy v rámci provozního cyklu aktiv a procesy poskytovatelů služeb, pomocí nichž společnost IFS přispívá k rozšiřování podnikání.

Aplikace IFS Správa dokumentů a IFS Řízení jakosti představují sama o sobě podstatná řešení.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k High Tech výrobě

Download

Zdroje

Společnost QuadTech do 10 měsíců implementuje IFS Aplikace!

QuadTech, Inc., světový lídr a inovátor v oblasti výkonných technologií pro kontrolu, používá IFS Aplikace k zefektivnění komplexních návrhů na objednávku (ETO) v celé organizaci. „IFS Aplikace jsou velmi intuitivní. Pokud si například nejsme jisti, kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoli v systému získáme nápovědu. Na několika přehledových obrazovkách mohou pracovníci najít data, která hledaj

Přečtěte si případovou studii společnosti QuadTech

VÝBĚR SOFTWARU PRO HIGH-TECH A PRŮMYSLOVOU VÝROBU

Podnikový software (ERP) představuje jeden z hlavních nástrojů, které moderní výrobci používají k tomu, aby se chopili příležitostí, jež vznikají v souvislosti s úspěšným zdoláváním výzev.

Propagační materiál ke stažení