Podnikový software pro konstrukční návrhy, nákup, konstrukci a instalaci (EPCI)

IFS Aplikace pro dodavatele EPCI nabízí průmyslovému odvětví ropy a plynu moderní, ověřené, projektově řízené podnikové řešení pro účinné zvládání rozsáhlých modifikací a smluv o EPCI. Se zaměřením na projekty a provozní cykly aktiv – od konstrukčního návrhu a nákupu po konstrukci/zhotovení a instalaci – IFS Aplikace pro dodavatele EPCI pomáhají zvyšovat viditelnost a zlepšovat výkon podniku.

EPCI je nejspíše nejnáročnější podnikový model, jaký byl dosud zkoncipován. Ať již pracujete v rámci skutečné smlouvy o EPCI nebo jiného právního dokumentu, či nikoli, správa složitého kapitálového projektu skutečně vyžaduje unikátní funkce, které poskytují IFS Aplikace.

PROJEKTY EPCI ZVYŠUJÍ KONKURENCESCHOPNOST DÍKY IFS APLIKACÍM

Erling Lange, viceprezident pro trhy a podnikový vývoj ve společnosti Rosenberg WorleyParsons, hovoří o dodávkách kvalitních projektů EPCI a spolupráci se společností IFS. Společnost Rosenberg WorleyParsons je jedním z největších dodavatelů v rámci trhu ropy a plynu na norském šelfu. Společnost Rosenberg WorleyParsons obsluhuje řadu segmentů trhu, jako například moduly, modifikace a opravy lodí a plošin, podmořské instalace a zhotovování ocelových struktur a potrubí.

EPCI projects increase competitiveness with IFS Applications

PROJEKTOVÉ ERP, APLIKOVANÝ SOFTWARE A SPRÁVA MATERIÁLU

Pro většinu dodavatelů v odvětví ropy a plynu jsou projekty základem jejich podnikání a schopnost řídit projekty různých velikostí a složitosti je často klíčem k úspěchu. Vzhledem k jejich dopadu na dodavatelský řetězec by měly parametry založené na projektech řídit a určovat plány pro konstrukční návrh, nákup, dodávku dokumentů, zřízení pracovních míst a zhotovení. Rovněž musí být zajištěn efektivní tok informací mezi různými oblastmi. IFS Aplikace jsou schopny poskytnout projektové ERP (plánování podnikových zdrojů), řešení aplikovaného softwaru, správu materiálu a správu dokumentů. V IFS Aplikacích je samotný projekt ústředním bodem, což zajišťuje vysokou míru přehlednosti a transparentnosti v celém podniku.

INTEGROVANÉ PROJEKTOVÉ ERP PRO ŘÍZENÍ ZMĚN V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU

Integrace konstrukčního návrhu a nákupu/zhotovení s ostatními oblastmi je vždy přínosná, ale pro dodavatele v odvětví ropy a plynu je naprosto zásadní. IFS Aplikace obsahují centrální úložiště pro konstrukční data z různých oblastí, která jsou sdílena v rámci celého podniku, což zajišťuje efektivní a bezchybné předávání dat z oblasti konstrukčního návrhu do oblasti nákupu, z oblasti zhotovení do oblasti instalace a – v případě změn návrhu na poslední chvíli – z oblasti konstrukčního návrhu do oblasti instalace.

KOMPLEXNÍ SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ SMLUV PRO DODAVATELE EPCI

Podnikové neboli ERP systémy nejsou obvykle schopny dostatečně řešit problémy spojené s prodejem a subdodávkami, čímž potenciálně vystavují dodavatele EPCI zbytečnému riziku. IFS Aplikace na rozdíl od tradičního přístupu využívajícího nákupní objednávky umožňují uživatelům zvládat složité smlouvy a nestrukturované dokumenty pomocí specifických pravidel průběhu a fakturace. Například subdodávky sledují nikoli pouze položky přijaté do skladu, ale dokumentově obsáhlé smlouvy, které definují rozsah služeb a následné řízení výkonnosti, jež je zakončeno žádostí o provedení platby.

SLEDOVÁNÍ PROJEKTŮ V REÁLNÉM ČASE

V IFS Aplikacích jsou náklady a výnosy kalkulovány, sledovány a porovnány nejen v hlavní knize, ale projekt od projektu. Tím je zajištěno sledování vzniklých a skutečných nákladů v reálném čase se spolehlivým podrobným i celkovým prognózováním, které vychází z principů EV, včetně ETC, EAC a S-křivky. Manažeři nemají k dispozici pouze konečné výsledky rozpočtu, plánu a specifikací, ale mohou se podívat na aktuální data o projektech v reálném čase a vytvořit budoucí prognózy výkonnosti. IFS Aplikace vám pomohou řídit budoucnost, nejen minulost.

Dodavatelé EPCI

IFS Aplikace pro dodavatele EPCI představují flexibilní průmyslové řešení založené na komponentách, které lze implementovat samostatně, integrovaně se stávajícími podnikovými systémy nebo jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací.

Řešení nabízí jedinečnou podporu pro projekty, konstrukční návrhy, nákup a zhotovení, včetně komplexního rejstříku konstrukčních položek pro různé oblasti – to vše v rámci jednoho integrovaného standardního systému.

IFS Aplikace pro dodavatele EPCI obsahují funkce pro řízení smluv a projektů, řízení rizik, kalkulace a prognózování, konstrukční návrhy, správu materiálu, správu dokumentů, zhotovení a správu služeb, přičemž vše je integrováno s financemi a lidskými zdroji.

Technologie společnosti IFS pro řešení spolupráce a výměnu dat rozšiřuje podnikové procesy do vaší široké sítě subdodavatelů, partnerů a zákazníků. Řešení zahrnuje nástroje rozhraní pro aplikace počítačově podporovaného navrhování (CAD) a standardní integrace do systémů plánování, jako jsou například Oracle Primavera® a Microsoft® Project®.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje