EAM and ERP software solutions for Offshore Drilling Contractors

IFS is the number one enterprise asset management (EAM) software company serving the oil and gas industry, and many of the leading  offshore  drilling contractors worldwide rely on IFS Applications. IFS offers an integrated software suite for offshore drilling contractors, which includes comprehensive EAM and reliability centered maintenance (RCM) with support for ISO 14224, offshore and onshore logistics and global finance that supports rig movement and tax optimization. All in a mobile rig environment.  IFS Applications delivers all of this, including:

  • Full asset lifecycle management PAS 55, ISO 14224 and ISO 55000, NORSOK, DNV GL class compliance.
  • Onshore-offshore data replication for real time asset visibility.
  • Compliance for IFRS, US GAAP, SOX, Nota Fiscal Documents for Brazil and inventory optimization given tax schema across multiple geographies.
  • Support for rig movements and movement of specific parts and subcomponents between rigs and between rigs and the yard.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pro firemní IT a systémy ve společnosti BW Offshore, vybral jako dodavatele ERP společnost IFS. Společnost BW Offshore je předním světovým dodavatelem plovoucích výrobních služeb průmyslovému odvětví ropy a plynu.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi (část 1)

Provoz a údržba vrtů, prováděné buď vlastníkem/provozovatelem, nebo poskytovatelem služeb na ropném poli, vyžaduje komplexní správu provozních prostředků (EAM), řízení projektů a správu služeb v terénu. IFS Aplikace vše z toho poskytují.

Na úspěchu či neúspěchu vašeho podnikání má velký vliv váš majetek... průmyslová zařízení, která nasazujete místně nebo provozujete na moři. Pouze IFS Aplikace se celosvětově osvědčily v rámci celého životního cyklu majetku a projektů na vašem trhu. Podle skupiny ARC Advisory Group je společnost IFS nejlepším dodavatelem softwaru pro správu provozních prostředků (EAM) v odvětví ropy a plynu.

SPRÁVA SLUŽEB PŘEKONÁVAJÍCÍ BĚŽNÉ CMMS ŘEŠENÍ

Zařízení pro ropná pole pracují ve složitém a náročném prostředí a standardní systém počítačové údržby nebude dostačující. Potřebujete specializovaný systém pro správu provozních prostředků (EAM), jako jsou IFS Aplikace.

INTEGROVANÝ SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Aby bylo zajištěno optimální řízení nákladů a času dodání, jsou obvykle smlouvy na rozsáhlé služby realizovány jako projekty. V aplikaci IFS Řízení projektu jsou určené činnosti projektu vykonávané v rámci sítě spolupracovníků základem pro plánování pracovních prvků, včetně zařízení a zaměstnanců. Konfigurovatelné panely pro plánování operací umožňují vizuální kontrolu a sledování postupu, nákladů a probíhajících změn. Projektoví inženýři potřebují jen krátký okamžik k tomu, aby zjistili, kde se nacházejí.

SPECIALISTÉ NA ROPNÉ PLOŠINY

Největší ropné společnosti používají IFS Aplikace pro správu provozních prostředků (EAM). Zásluhou nativní replikace dat z ropných plošin, zajištění shody se standardy NORSOK, integrované správy dokumentů a rejstříku konstrukčních položek vám nikdo nepomůže se správou integrity aktiv tak, jako společnost IFS!

IFS Aplikace pro služby na ropném poli

IFS Aplikace pro společnosti poskytující služby na ropném poli představují průmyslové řešení, které zahrnuje nejlépe hodnocené nabídky pro řízení projektů, správu/logistiku materiálu, plánování údržby, správu pracovních objednávek / objednávek služeb, alokaci zdrojů, správu dokumentů, finanční měření, měření výkonnosti i lidské zdroje.

IFS Aplikace spojují aplikace orientované na služby zákazníkům a služby v terénu do jednoho řešení, které lze implementovat samostatně, integrovaně se stávajícími podnikovými systémy nebo jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací.

Řešení pro správu služeb podporuje smlouvy, včetně smluv o úrovni služeb, přecenění a poměrné výpočty. Rovněž je k dispozici týmové plánování, řízení kompetencí, sledování času a docházky a analýza pracovního vytížení.

Řešení mobility zahrnují kompletní vykazování práce a vytváření pracovních úloh z terénu. Integrovaná funkce pro správu dokumentů umožňuje bezpečnou spolupráci s kolegy, zákazníky, dodavateli a partnery. Správné informace jsou k dispozici ve správný čas správným lidem, což umožňuje činit lepší rozhodnutí a rychleji reagovat.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

Maersk Drilling

maersk

 
“Hledáme způsoby, jak zvýšit efektivitu, zlepšit kvalitu a snížit provozní náklady. Díky IFS Aplikacím jsme připraveni využívat ERP řešení jako jeden z prostředků, které nám umožní dosáhnout provozní dokonalosti.” 

Jesper K Hansen, CIO,
Maersk Drilling

Přečíst další informace

ERP Selection pro ropné plošiny

Prvořadou prioritou v sektoru ropných plošin zůstává maximalizace provozuschopnosti vrtných souprav. To znamená, že prvotřídní funkce pro správu provozních prostředků (EAM) jako integrovaná součást ERP řešení budou pro podnikání zcela klíčové.

Propagační materiál ke stažení

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: JAK DODAVATELÉ ROPNÝCH PLOŠIN ZAJIŠŤUJÍ NÁVRATNOST INVESTIC DO EAM SOFTWARU

Jakou roli hrají funkce softwaru pro správu provozních prostředků (EAM) v rámci návratnosti investic do softwarových projektů pro dodavatele ropných plošin? V tomto propagačním materiálu budeme čerpat z našich globálních zkušeností s odvětvím ropných plošin a zaměříme se na ROI z hlediska snížení nákladů a rizik a zajištění shody s nařízeními a normami.

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu