Enterprise Software for Marine Services & Offshore Operations

Companies operating in this industry, such as such as FPSO’s and FSO owners and operators, seismic vessels, offshore service vessels (OSV) and other maritime vessels are characterized by operating in a global and legislatively demanding environment. They experience challenges like multi company structure, global logistics, resource optimization, project control and management of investments and operational projects.

IFS offers complete, integrated ERP solutions for the oil industry, covering the entire value chain for new builds, modifications and operations. IFS's industry solution includes support for engineering, document management, projects, construction, operations, logistics, maintenance, finance and HR.

IFS Applications is the market leading solution for management, operations and maintenance of advanced offshore assets. Our extensive industry experience is reflected not only in the solution but also our proven track record of successful, rapid implementations.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pro firemní IT a systémy ve společnosti BW Offshore, vybral jako dodavatele ERP společnost IFS. Společnost BW Offshore je předním světovým dodavatelem plovoucích výrobních služeb průmyslovému odvětví ropy a plynu.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi (část 1)

Špičková kvalita

Společnost IFS byla ve výzkumu Magic Quadrant společnosti Gartner označena za lídra v oblasti ERP systémů pro středně velké společnosti orientované na produkt. Rovněž byla skupinou ARC Advisory Group vyhodnocena jako přední dodavatel EAM softwaru pro odvětví ropy a plynu. Mnoho společností na celém světě zaměřujících se na pobřežní provozy a námořní služby spoléhá na IFS Aplikace. 

PODPORA RŮZNÝCH PROSTŘEDÍ

Jelikož majitelé a provozovatelé mobilního majetku působí ve skutečně globálním prostředí, je důležité, aby podnikové řešení podporovalo několik míst, měn i jazyků. Řešení musí podporovat různé typy společností provádějících své operace na moři, na pobřeží i na pevnině a působících v různých zemích s různou daní z přidané hodnoty (DPH) a ostatními daňovými požadavky. Společnost IFS umožňuje snadné nastavení a správu společností prostřednictvím použití průvodců, šablon a replikačních úloh. Řešení využívá také funkci paralelní měny za účelem sledování transakcí, místní měny a funkční měny / měny pro výkaznictví.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V REÁLNÉM ČASE

Aby bylo zajištěno optimální řízení nákladů a času dodání, jsou obvykle nové stavební smlouvy nebo smlouvy na úpravy realizovány jako projekty. V aplikaci IFS Řízení projektu jsou určené činnosti projektu vykonávané v rámci sítě spolupracovníků základem pro plánování pracovních prvků, včetně zařízení a zaměstnanců. Konfigurovatelné panely pro plánování operací umožňují vizuální kontrolu a sledování postupu, nákladů a probíhajících změn. Projektoví inženýři potřebují jen krátký okamžik k tomu, aby zjistili, kde se nacházejí.

PODPORA PRO POHYB PLAVIDEL

Majitelé a provozovatelé mobilního majetku se musí neustále potykat s různými změnami v nařízeních v závislosti na poloze plavidla a sídle příslušných společností. Jedním z hlavních faktorů úspěchu pro společnosti poskytující offshore servis je schopnost podporovat historii a sledovatelnost plavidel po celou dobu provozního cyklu zahrnujícího pohyby plavidel mezi majiteli a provozujícími společnostmi, kotvení v loděnicích a provádění úprav. IFS Aplikace pro mobilní majetek na moři podporují proces přiřazení plavidel k různým typům společností i zrušení tohoto přiřazení, čímž se zabrání přeřazení plavidla kvůli chybějící historii protokolování.

PODPORA GLOBÁLNÍ EXPANZE VČETNĚ BRAZÍLIE

Společnost IFS jako jeden z mála poskytovatelů ERP řešení na trhu vydala základní verzi IFS Aplikací, která podporuje právní požadavky Brazílie s možností okamžitých aktualizací v případě změn právních předpisů.

PODPORA KOMUNIKACE NA MOŘI I NA PEVNINĚ

IFS Okamžitá replikace je jedinečné řešení pro rychlou replikaci dat mezi pobřežními plošinami a zařízeními na souši. Toto řešení replikuje prostřednictvím satelitu dokumenty a transakční data v rámci procesů údržby a logistiky. 

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ ZAJIŠŤUJE VYSOKOU MÍRU PŘEHLEDNOSTI A SLEDOVATELNOSTI

Integrované průmyslové řešení zabezpečující transakce a zvyšující přehlednost a transparentnost v oblasti využívání zařízení, materiálu a zaměstnanců. 

ŠPIČKOVÁ ŘEŠENÍ ÚDRŽBY A LOGISTIKY

Podpora plánování provozních procesů a provádění údržby, logistiky materiálu a zaměstnanců zvyšuje provozní efektivitu a snižuje prostoje.

IFS APLIKACE PRO MOBILNÍ MAJETEK

ERP pro plovoucí výrobní, skladovací a vykládací jednotky (FPSO)

ERP for floating production

Když vaše klíčové prostředky představují výrobní plavidla, která pracují na moři na řadě míst po celém světě a jsou speciálně přestavěna inženýry a partnerskými loděnicemi, přičemž celý tento proces je velmi komplexní a trval řadu let, jsou vaše požadavky na podnikový software zcela konkrétní a specifické.

Propagační materiál ke stažení

Yinson

Yinson

 
“Jsme velmi rádi, že můžeme tento projekt implementace uzavřít pouhých šest měsíců po jeho zahájení. Za tak rychlé nasazení z velké části vděčíme odhodlání a úsilí obchodních konzultantů společnosti IFS, kteří navázali úzkou spolupráci s organizací Yinson. Společně jsme implementovali projektově orientované průmyslové řešení, které nevyžaduje žádné zásadní úpravy.”

Brad Neve, finanční ředitel společnosti Yinson

 

IFS APLIKACE PRO MOBILNÍ MAJETEK: PERSPEKTIVA CFO

Vedoucí pracovníci v globálním odvětví FPSO jsou svědky zásadních změn v jejich podnikatelském prostředí. Globální odvětví FPSO vyznačující se nebývalým rozvojem kapitálových investic prochází významnou strukturální změnou a zásadním posunem v oblasti požadavků na provozní a finanční výkonnost.

Stáhnout souhrnný přehled