Software pro společnosti poskytující offshore servis

Dlouhodobá správa a údržba aktiv je pro společnosti poskytující offshore servis zásadní.

Vlastník/provozovatel nebo dodavatel provádějící upgrade aktiv nebo prodloužení životního cyklu vrtů nebo výrobních plošin se setkává s přísnými požadavky na kvalitu. Nekryté prostoje přímo ovlivňují výsledky, a proto je nutné tyto situace eliminovat. Společnost IFS nabízí vlastníkům a dodavatelům softwarové řešení založené na průmyslovém odvětví, jež umožňuje efektivnější procesy a zvyšuje příjmy ze služeb.

Řízení životního cyklu projektů, řízení životního cyklu služeb a správa provozního cyklu aktiv pro potřeby uzavírání pokročilých smluv o údržbě – to vše v jedné podnikové sadě. Produkty IFS Aplikace a IFS Správa podnikových služeb jsou ideálním řešením pro společnosti podnikající v náročném a dynamickém průmyslovém odvětví služeb pro oblast ropných polí.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi

Fritz Ekløff, výkonný viceprezident pro firemní IT a systémy ve společnosti BW Offshore, vybral jako dodavatele ERP společnost IFS. Společnost BW Offshore je předním světovým dodavatelem plovoucích výrobních služeb průmyslovému odvětví ropy a plynu.

Společnost BW Offshore řídí provozy IFS Aplikacemi (část 1)

Provoz a údržba vrtů, prováděné buď vlastníkem/provozovatelem, nebo poskytovatelem služeb na ropném poli, vyžaduje komplexní správu provozních prostředků (EAM), řízení projektů a správu služeb v terénu. IFS Aplikace vše z toho poskytují.

Na úspěchu či neúspěchu vašeho podnikání má velký vliv váš majetek... průmyslová zařízení, která nasazujete místně nebo provozujete na moři. Pouze IFS Aplikace se celosvětově osvědčily v rámci celého životního cyklu majetku a projektů na vašem trhu. Podle skupiny ARC Advisory Group je společnost IFS nejlepším dodavatelem softwaru pro správu provozních prostředků (EAM) v odvětví ropy a plynu.

SPRÁVA SLUŽEB PŘEKONÁVAJÍCÍ BĚŽNÉ CMMS ŘEŠENÍ

Zařízení pro ropná pole pracují ve složitém a náročném prostředí a standardní systém počítačové údržby nebude dostačující. Potřebujete specializovaný systém pro správu provozních prostředků (EAM), jako jsou IFS Aplikace.

INTEGROVANÝ SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Aby bylo zajištěno optimální řízení nákladů a času dodání, jsou obvykle smlouvy na rozsáhlé služby realizovány jako projekty. V aplikaci IFS Řízení projektu jsou určené činnosti projektu vykonávané v rámci sítě spolupracovníků základem pro plánování pracovních prvků, včetně zařízení a zaměstnanců. Konfigurovatelné panely pro plánování operací umožňují vizuální kontrolu a sledování postupu, nákladů a probíhajících změn. Projektoví inženýři potřebují jen krátký okamžik k tomu, aby zjistili, kde se nacházejí.

SPECIALISTÉ NA ROPNÉ PLOŠINY

Největší ropné společnosti používají IFS Aplikace pro správu provozních prostředků (EAM). Zásluhou nativní replikace dat z ropných plošin, zajištění shody se standardy NORSOK, integrované správy dokumentů a rejstříku konstrukčních položek vám nikdo nepomůže se správou integrity aktiv tak, jako společnost IFS!

IFS Aplikace pro služby na ropném poli

IFS Aplikace pro společnosti poskytující služby na ropném poli představují průmyslové řešení, které zahrnuje nejlépe hodnocené nabídky pro řízení projektů, správu/logistiku materiálu, plánování údržby, správu pracovních objednávek / objednávek služeb, alokaci zdrojů, správu dokumentů, finanční měření, měření výkonnosti i lidské zdroje.

IFS Aplikace spojují aplikace orientované na služby zákazníkům a služby v terénu do jednoho řešení, které lze implementovat samostatně, integrovaně se stávajícími podnikovými systémy nebo jako součást komplexního nasazení IFS Aplikací.

Řešení pro správu služeb podporuje smlouvy, včetně smluv o úrovni služeb, přecenění a poměrné výpočty. Rovněž je k dispozici týmové plánování, řízení kompetencí, sledování času a docházky a analýza pracovního vytížení.

Řešení mobility zahrnují kompletní vykazování práce a vytváření pracovních úloh z terénu. Integrovaná funkce pro správu dokumentů umožňuje bezpečnou spolupráci s kolegy, zákazníky, dodavateli a partnery. Správné informace jsou k dispozici ve správný čas správným lidem, což umožňuje činit lepší rozhodnutí a rychleji reagovat.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: VOLBA ERP SYSTÉMU PRO DODAVATELE A PRODEJCE V ODVĚTVÍ ROPY A PLYNU

Zjistěte, jak může ERP systém pomoci dodavatelům EPC, zhotovitelům zařízení a poskytovatelům služeb splnit nové požadavky ropných a plynárenských společností.

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu