Enterprise Software for Oilfield Equipment Manufacturers

Oil field Machinery companies that manufacture capital equipment for the oil and gas industry can rely on IFS Applications for powerful functionality for engineer-to-order (ETO) manufacturing, project management, document management and aftermarket service management.

SPOLEČNOST VBMS SDÍLÍ VÝHODY POUŽÍVÁNÍ DOTYKOVÝCH APLIKACÍ IFS TOUCH APPS

Společnost VBMS má vedoucí postavení na trhu instalace pobřežních kabelů a dodává kompletní specializované pobřežní podmořské kabely, jež hrají klíčovou roli při přenosu elektřiny a dat a v oblasti telekomunikací. Při práci na pobřežních projektech v různých regionech společnost VBMS hledala způsob, jakým by zajistila hlášení nákladů v reálném čase pro potřeby zajištění kontroly svých mezinárodních projektů. Společnost VBMS se rozhodla nasadit IFS Notify Me, jednu z dotykových aplikací produktové řady IFS Touch Apps, která projektovým manažerům umožňuje schvalovat nákupní objednávky, výdaje a faktury v terénu.

Příběh zákazníka – VBMS

OD NÁVRHU KONCEPTU AŽ PO POPRODEJNÍ PODPORU

Dodavatelé v odvětví těžby ropy a plynu chtějí zkrátit průběžné doby a zlepšit inovace produktů. IFS Aplikace vám poskytují vše potřebné pro podporu životního cyklu produktů, od vývoje konceptu přes konstrukční návrh, výrobu, služby až po poprodejní podporu. Informace o produktech jsou kdykoli k dispozici osobám, které je potřebují.

SOUBĚŽNÉ KONSTRUKČNÍ MODELOVÁNÍ ZVYŠUJE PRODUKTIVITU

Využitím komplexní správy dat o produktech, skutečné dvousměrné integrace CAD a integrované správy dokumentů mohou IFS Aplikace efektivně podporovat vaše procesy v oblasti návrhu a konstrukce. Električtí, mechaničtí a strukturální inženýři pracující v jediném systému mohou sdílet informace bez ohledu na to, jaké návrhové nástroje jsou používány. Výsledkem je podpora spolupráce, zefektivnění kontroly dokumentů a odstranění překážek v rámci schvalovacího cyklu tím, že mají manažeři veškeré důležité informace na dosah ruky.

SLEDOVÁNÍ PROJEKTŮ V REÁLNÉM ČASE

V IFS Aplikacích jsou náklady a výnosy kalkulovány, sledovány a porovnány nejen v hlavní knize, ale projekt od projektu. Tím je zajištěno sledování vzniklých a skutečných nákladů v reálném čase se spolehlivým podrobným i celkovým prognózováním, které vychází z principů EV, včetně ETC, EAC a S-křivky. Manažeři nemají k dispozici pouze konečné výsledky rozpočtu, plánu a specifikací, ale mohou se podívat na aktuální data o projektech v reálném čase a vytvořit budoucí prognózy výkonnosti. IFS Aplikace vám pomohou řídit budoucnost, nejen minulost.

DODAVATELÉ VYBAVENÍ PRO ROPNÁ POLE

Společnost IFS nabízí integrované standardní řešení pro provozovatele kusové výroby zařízení a systémů, včetně smíšené výroby. Dodavatelé v odvětví těžby ropy a plynu musí zvládat procesy konstrukce na zakázku (ETO) zaměřené na projekty i produktové řady souběžně s ostatními režimy výroby, včetně konfigurace na zakázku, výroby na zakázku a montáže na zakázku nebo opakujících se úloh.

IFS Aplikace podporují vaše procesy ETO prostřednictvím jedinečného řešení orientovaného na projekty, které zahrnuje integrovanou správu plánování projektů a dat o produktech – stejně jako výrobu a nákup podle projektů – s plánováním materiálu založeným na projektech jako doplňku k plánování zdrojů materiálu (MRP).

Funkce řízení projektů umožňuje zaznamenat veškeré příslušné související činnosti, včetně nákupů, nákladů, výroby, dokumentace a zásilek. Integrace s finančními ukazateli navíc okamžitě odhaluje problémy s výkonností, aby se mohli vedoucí pracovníci přizpůsobit změně podmínek.

Komplexní správa dat o produktech a skutečná dvousměrná integrace CAD vám přináší jediné ucelené řešení v dodavatelských řetězcích s různými úrovněmi, v němž účastníci používají jakékoli z různých CAD prostředí, včetně jednoduchých formátů pro spolupráci.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

PROPAGAČNÍ MATERIÁL: VOLBA ERP SYSTÉMU PRO DODAVATELE A PRODEJCE V ODVĚTVÍ ROPY A PLYNU

Zjistěte, jak může ERP systém pomoci dodavatelům EPC, zhotovitelům zařízení a poskytovatelům služeb splnit nové požadavky ropných a plynárenských společností.

Přečíst další informace v tomto propagačním materiálu