Poskytovatelé služeb pro ropná pole na pevnině

Úspěšné provedení jakékoli služby týkající se ropných polí na pevnině závisí na efektivním řízení obrovského počtu pohybujících se dílů v rámci podniku. Řešení podnikového softwaru od společnost IFS umožňuje řízení, sledování a vykazování kapacit potřebných pro udržování špičkových výkonů vaší společnosti poskytující služby v oblasti ropných polí na pevnině.

Řízení klíčového majetku v reálném čase

Ze své povahy je sektor služeb pro ropná pole do značné míry závislý na klíčovém vybavení neboli majetku. Provádění pečlivé údržby za účelem ochrany důležitého provozního vybavení, jako jsou vrtné soupravy, nákladní vozidla nebo těžké stroje, je jediným způsobem, jak eliminovat náklady na odstávky a předčasnou výměnu majetku. Řešení společnosti IFS vám poskytují nástroj, který potřebujete pro řízení klíčového majetku po celou dobu jeho provozního cyklu a zajištění nepřerušeného provozu.

Podrobná správa služeb v terénu

Optimální výkon služeb oprav a údržby v terénu vyžaduje řízení mnoha různých položek. Harmonogramy techniků, dostupnost dílů a požadavky zákazníka musejí být řízeny, aby byla zajištěna efektivnost provádění služeb v terénu. Řešení společnosti IFS disponují rozsáhlými funkcemi, včetně mobilního plánování, GPS monitorování a sledování zdrojů, což z nich dělá nejlepší řešení pro poskytování služeb v terénu pro odvětví těžby ropy a plynu.

Zjednodušená fakturace a tvorba výkazů

Řízení finančních aspektů prováděných služeb pro ropná pole na pevnině je obtížné pro firmu jakékoli velikosti. Záznam hotových projektů pro účely fakturace, sledování nákupu dílů a řízení příchozích plateb jsou hlavní procesy, které zajišťují finanční zdraví vašeho zásobování. Řešení společnosti IFS nabízejí integrované funkce pro řízení financí a projektů vytvořené za účelem zjednodušení těchto procesů a snížení potenciálních finančních ztrát vyplývajících z uchovávání požadovaných záznamů.

Výkonné řízení všech aspektů v rámci poskytování služeb pro ropná pole

Řešení společnosti IFS nabízejí flexibilitu a robustnost potřebnou pro zohlednění mnoha aspektů těžby ropy a plynu a poskytování služeb v terénu. Máme jedinečné vybavení pro řešení různých potřeb složitých operací souvisejících s těžbou ropy a plynu, a to bez ohledu na velikost a rozsah.

Chcete se dozvědět více?

Máte dotaz týkající se společnosti IFS nebo našich řešení?

Na stránce Kontaktujte nás naleznete kontaktní formulář nebo místní telefonní čísla.

Kontaktujte nás

Zdroje informací k odvětví těžby ropy a plynu

Download

Zdroje

Propagační materiál: Tři problémy týkající se poskytování služeb v oblasti ropných polí

V tomto propagačním materiálu uvádíme tři často zmiňované problémy, s nimiž se setkávají společnosti poskytující služby v oblasti ropných polí, a způsob, jakým lze tyto problémy řešit pomocí softwaru pro řízení podnikových služeb (Enterprise Service Management, ESM), správu služeb v terénu (Field Service Management, FSM) a řízení provozních prostředků (Enterprise Asset Management, EAM).

Přečtěte si další informace v tomto propagačním materiálu