Přihlášení k partnerskému portálu

Přihlášení k partnerskému portálu IFS

Training

Portál IFS představuje zabezpečenou síť umožňující přístup k systémům a službám prostřednictvím internetu. Pomocí účtu se můžete přihlásit k systémům a službám společnosti IFS, jako například: 

  • internetová podpora společnosti IFS, 
  • komunita uživatelů fóra OpenIFS,
  • portály partnerů. 

Přihlášení k partnerskému portálu IFS